Search Menu
A A A high contrast A A

Export Promotion PortalNo photo
SWIADECTWA.net

Company description
af
ar
bg
cz
de
dk
en
es
fi
fr
gr
hi
hr
hu
id
il
it
jp
kk
ko
lt
ms
nl
no
pl
pt
ro
ru
se
sk
tr
ua
uz
zh
We’ve many years of experience in performing energy audits and thermovision tests. We’ve carried out over 200 analyses of residential, industrial and public buildings. We cooperate with individual clients, companies and public institutions. We’re also active in designing, building and operating installations producing energy from Renewable Energy Sources. Our goal is to support energy-efficient and sustainable development.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie przy wykonywaniu ekspertyz energetycznych w zakresie audytów energetycznych oraz badań termowizyjnych. Zrealizowaliśmy ponad 200 analiz budynków mieszkalnych, przemysłowych i użyteczności publicznej. Współpracujemy z klientami indywidualnymi, przedsiębiorstwami jak i instytucjami publicznym. Działamy również aktywnie w zakresie projektowania, budowania i eksploatacji instalacji wytwarzających energię z Odnawialnych Źródeł Energii. Naszym celem jest wspieranie działań efektywnych energetycznie i wpisujących się w założenia zrównoważonego rozwoju.
Activity
Type
Services
Employment
Maximum 10 people
Legal form
Individual business activity
Primary markets of the interest
  • Slovakia
  • Poland
  • Germany
  • Czech Republic
Legenda
- Primary markets of the interest
- Branches
- Purchasers from abroad
Company industries
Main industries
Marginal industries
Main industries of customers
Partner expectations
af
ar
bg
cz
de
dk
en
es
fi
fr
gr
hi
hr
hu
id
il
it
jp
kk
ko
lt
ms
nl
no
pl
pt
ro
ru
se
sk
tr
ua
uz
zh


We’ll establish cooperation in the field of energy consulting - energy audits, thermovision, investments in Renewable Energy Sources. We’re looking for clients from neighboring markets.
Nawiążemy współpracę w zakresie doradztwa energetycznego - audyty energetyczne, termowizja, inwestycje w Odnawialne Źródła Energii. Poszukujemy klientów z rynków sąsiadujących.


  • Poszukuje nowych możliwości biznesowych

Observed profiles
ECOLOGIQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ECOLOGIQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Polska, GDAŃSK
Main industries
Last visit: 16.06.2020


Events in which I participate