Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPodatki w Izraelu – struktura i podstawowe informacje

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Bartosz Kniecicki | 2017-06-23 13:09:57
izrael, israel

1. Podatek dochodowy od osób prawnych Wszystkie zarejestrowane w izraelskim Rejestrze Handlowym spółki są zobowiązane do płacenia podatku dochodowego od osób prawnych (Corporate Income Tax). W ciągu ostatnich 30 lat podatek ten ulegał stałemu zmniejszaniu, z 66% w latach 80-tych XX w. do 25% obecnie (koniec 2016). Spółki muszą uiszczać co miesiąc zaliczki na konto rozliczanego ostatecznie w skali rocznej podatku dochodowego od osób prawnych. Mniejsze podmioty mogą to czynić co dwa miesiące.

1. Podatek dochodowy od osób prawnych

Wszystkie zarejestrowane w izraelskim Rejestrze Handlowym spółki są zobowiązane do płacenia podatku dochodowego od osób prawnych (Corporate Income Tax). W ciągu ostatnich 30 lat podatek ten ulegał stałemu zmniejszaniu, z 66% w latach 80-tych XX w. do 25% obecnie (koniec 2016).

Spółki muszą uiszczać co miesiąc zaliczki na konto rozliczanego ostatecznie w skali rocznej podatku dochodowego od osób prawnych. Mniejsze podmioty mogą to czynić co dwa miesiące.

2. Podatek od wartości dodanej

Podatek od wartości dodanej (Value Added Tax) jest podatkiem bezpośrednim płaconym przy zakupie dóbr i usług w Izraelu bądź przy ich imporcie do Izraela. Wysokość tego podatku wahała się od 8%, w chwili jego wprowadzenia (lipiec 1976), do 17% na w zasadzie wszystkie rodzaje towarów i usług, obecnie (styczeń 2017).

Jedyny wyjątek stanowią przychody z eksportu towarów i usług oraz ze sprzedaży świeżych owoców i warzyw, które są zwolnione z podatku od wartości dodanej.

Spółki i inne podmioty prowadzące własną działalność gospodarczą są zobowiązane do zarejestrowania się jako płatnik VAT wraz z rozpoczęciem działalności.

UWAGA: Można zarejestrować się jako płatnik VAT za pośrednictwem przedstawiciela, którym może być prawnik, biegły księgowy bądź uprawniony do tego doradca podatkowy.

Po zarejestrowaniu się w izraelskiej Administracji Podatkowej spółka uzyska tymczasowy certyfikat płatnika VAT, a po kilku tygodniach otrzyma pocztą stały certyfikat. Numer płatnika VAT jest identyczny z numerem spółki nadanym przez Rejestr Handlowy.

Zagraniczne osoby prawne i fizyczne prowadzące całość lub część swej działalności gospodarczej w Izraelu muszą wyznaczyć lokalnego przedstawiciela dla celów VAT, którego stała siedziba znajduje się w Izraelu i który ponosił będzie odpowiedzialność za wszelkie sprawy związane z podatkiem VAT. W tym celu osoba zagraniczna i jej przedstawiciel winny wspólnie wypełnić i złożyć władzom podatkowym formularz nr 22.

Zwolnienie z VAT dla eksporterów

Zdecydowana większość transakcji eksportowych, włącznie z eksportem dóbr materialnych i niematerialnych oraz świadczeniem usług dla zagranicznej osoby prawnej lub fizycznej mającej stałą siedzibę za granicą, jest obciążona podatkiem VAT o wartości 0%, jeśli tylko spełnione są pewne warunki. Ze względu na złożoność tych warunków eksporterzy winni zasięgnąć w tej kwestii porady u swych biegłych księgowych.

Zwrot VAT dla eksporterów

Wszystkie podmioty gospodarcze w Izraelu, włącznie z eksporterami, muszą płacić podatek VAT od dóbr importowanych. Jednak eksporterzy są generalnie uprawnieni do zwrotu zapłaconego podatku VAT w ciągu 30 dni od złożenia odpowiedniego wniosku. Eksporterzy są także uprawnieni do przystąpienia do tzw. „ścieżki szybkiego zwrotu” (quick refund arrangement) na dany rok, jeśli spełnione są następujące kryteria:

- co najmniej 50% wartości ubiegłorocznej sprzedaży było skierowanej na eksport;

- wielkość każdego ze zwrotów VAT jest nie mniejsza niż 10 tys. ILS;

- wartość ubiegłorocznego eksportu wyniosła co najmniej 10 mln $;

- spółka jest tzw. „spółką uprawnioną” w rozumieniu podatku VAT.

3. Podatek od dywidendy

Standardowa wysokość podatku (Tax on Dividends) płaconego przez osoby fizyczne, będące akcjonariuszami spółki publicznej, od otrzymanej dywidendy wynosi 25%, jeśli posiadają one mniej niż 10% danej spółki, i 30% jeśli posiadają one 10% lub więcej udziałów w spółce, z tym, że wysokość tego podatku może być inna dla osób zagranicznych, jeśli tak stanowią odnośne międzynarodowe porozumienia podatkowe.

Dywidendy wypłacane spółkom izraelskim są w zasadzie zwolnione od tego podatku.

4. Podatek dochodowy od osób fizycznych

Pracodawca jest zobowiązany do założenia teczek potrąceń podatku dochodowego od osób fizycznych (Private Income Tax) i do dokonywania potrąceń i odprowadzeń tego podatku od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom, jeśli wykonują oni pracę na terenie Izraela. Teczki te winny zostać założone u władz podatkowych przed dokonaniem pierwszego wynagrodzenia pracownikom lub płatności dla innych beneficjentów.

W przypadku samozatrudnienia obowiązek płacenia podatku dochodowego spoczywa na osobie prowadzącej samodzielną działalność gospodarczą.

Wielkość podatku dochodowego od osób fizycznych waha się od 10% do 50% i jest zależna od progu podatkowego i wysokości dochodów.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

 

Próg

podatkowy

Dochód

roczny

Podatek od danego progu

Podatek skumulowany

10%

63.360 ILS

6.336 ILS

6.336 ILS

14%

108.120 ILS

6.266 ILS

12.602 ILS

21%

168.000 ILS

12.575 ILS

25.177 ILS

31%

240.000 ILS

22.320 ILS

47.497 ILS

34%

501.960 ILS

89.067 ILS

136.564 ILS

48%

811.560 ILS

148.608 ILS

285.172 ILS

50%

każdy kolejny szekel

W pewnych przypadkach (sytuacja rodzinna, obszar preferowany, umowy międzynarodowe) można uzyskać punkty preferencyjne powodujące zmniejszenie wysokości płaconego podatku dochodowego od osób fizycznych.

5. Podatek od dochodów kapitałowych

Podatek od dochodów kapitałowych (Capital Gains Tax) wynosi w Izraelu 25%, zarówno dla spółek, jak i osób fizycznych, chyba, że w przypadku osób zagranicznych odpowiednie umowy międzynarodowe stanowią inaczej.

Podatek ten jest płacony według wartości realnej, to znaczy uwzględniającej inflację. W przypadku podatku od obrotu akcjami zyski z obrotu danymi akcjami można kompensować stratami poniesionymi przy obrocie innymi akcjami.

6. Podatek od sprzedaży

Podatek od sprzedaży (Sales Tax) nakładany jest w Izraelu na sprzedających nieruchomości, a wysokość podatku jest funkcją wartości sprzedaży. Obliczanie tego podatku jest sprawą złożoną i dlatego podajemy tu tylko jego orientacyjną wysokość wynoszącą od 5% do 10%.

Od podatku tego zwolnione są osoby fizyczne sprzedające swe jedyne mieszkanie.

7. Cła importowe i podatek od zakupu

Cła importowe i podatek od zakupu (Import Duty & Purchase Tax) nakładane są na towary importowane i stanowią ustalony w taryfie celnej procent wartości sprowadzanych dóbr.

Izrael zawarł umowy bilateralne z USA, Unią Europejską, krajami EFTA, krajami MERCOSUR (Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Urugwaj, Wenezuela i Boliwia) oraz z Kanadą, Meksykiem i Turcją o wzajemnym zwolnieniu z ceł importowych.

Zwolnienie z cła od towarów importowanych możliwe jest także dla izraelskich firm produkujących głównie na eksport.

8. Podatek socjalny i podatek zdrowotny

Zgodnie z izraelskim prawem pracodawca jest zobowiązany do potrącania od wynagrodzeń i odprowadzania podatku socjalnego (National Insurance, odpowienik składki ZUS) i zdrowotnego (Health Insurance, odpowiednik składki NFZ). W przypadku samozatrudnienia zobowiązana jest do tego osoba prowadząca samodzielną działalność gospodarczą.

Wysokość składek płaconych przez pracodawców i pracowników jest następująca (dane na 1 stycznia 2016):

 

Dla części do 5,678 NIS

  

Dla części między 5,678 a 43,240 NIS

 

Praco-dawca

Praco-biorca

Ogółem

Praco-dawca

Praco-biorca

Ogółem

Podatek

socjalny

3,45%

0,40%

3,85%

7,50%

7,00%

14,50%

Podatek zdrowotny

-

3,10%

3,10%

-

5,00%

5,00%

Ogółem

3,45%

3,50%

6,95%

7,50%

12,00%

19,50%

W przypadku samozatrudnienia wysokość składek jest następująca:

 

 Dla części do 5,678 NIS

Dla części między 5,678 a 43,240 NIS

Podatek

socjalny

6,72%

11,23%

Podatek zdrowotny

3,10%

5,00%

Ogółem

9,82%

16,23%

 

Źródła:

 

- Portal izraelskiego Ministerstwa Gospodarki www.moital.gov.il

 

- Portal izraelskiej Administracji Podatkowej www.taxes.gov.il

 

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

DPM SOLID LTD Spółka komandytowa - Poland

DPMSolid Limited Sp. k. is a Polish company with almost 20 years of experience in the production ...
Polska - Kowanówko 2021-01-19 Dodał: Paweł Kosmowski Handel, Pozostały sprzęt elektryczny, Oświetlenie, Elektronika użytkowa Zobacz ofertę

Słomki Papierowe

Jesteśmy bezpośrednim importerem naczyń ekologicznych dla branży HORECA. Na aukcji oferujemy przy...
Polska - Konin 2021-01-19 Dodał: Małgorzata Musiał Handel Zobacz ofertę

Pilothouse

The recognisable form of Pilothouse superstructures or cabins is always fully expressed. The cabi...
Polska - Kolonia Rybacka 2020-11-27 Dodał: Patryk Tyszko Statki i łodzie Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert