Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuSkrócony podręcznik importu do Izraela

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Bartosz Kniecicki | 2017-03-31 12:19:14
izrael, israel

Pierwszą czynnością, jaką należy przedsięwziąć, jest sprawdzenie, czy towar, który ma być sprowadzony do Izraela nie podlega całkowitemu zakazowi importu. Do takich towarów należą, między innymi: maszyny do gier losowych, urządzenia zakłócające laserowy pomiar prędkości pojazdów, wyroby mogące służyć do podburzenia do terroru lub przemocy, wyroby łatwopalne, wyroby niebezpieczne (a także niebezpieczne zwierzęta), broń palna, itp. Lista wyrobów zakazanych jest co jakiś czas aktualizowana i ostatnio dodano do niej wyroby o nadmiernym zużyciu energii oraz produkty testowane na zwierzętach (głównie kosmetyki i środki czyszczące). Podstawa prawna całkowitego zakazu importu to Rozporządzenie Administracji Celnej z roku 2005 wraz z kolejnymi uzupełnieniami.

PRZED SPROWADZENIEM TOWARU DO IZRAELA

Pierwszą czynnością, jaką należy przedsięwziąć, jest sprawdzenie, czy towar, który ma być sprowadzony do Izraela nie podlega całkowitemu zakazowi importu. Do takich towarów należą, między innymi: maszyny do gier losowych, urządzenia zakłócające laserowy pomiar prędkości pojazdów, wyroby mogące służyć do podburzenia do terroru lub przemocy, wyroby łatwopalne, wyroby niebezpieczne (a także niebezpieczne zwierzęta), broń palna, itp. Lista wyrobów zakazanych jest co jakiś czas aktualizowana i ostatnio dodano do niej wyroby o nadmiernym zużyciu energii oraz produkty testowane na zwierzętach (głównie kosmetyki i środki czyszczące). Podstawa prawna całkowitego zakazu importu to Rozporządzenie Administracji Celnej z roku 2005 wraz z kolejnymi uzupełnieniami.

Istnieje druga grupa wyrobów, które wolno importować wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu specjalnego zezwolenia odpowiednich władz. I tak, dla przykładu, aby sprowadzać do Izraela sprzęt łączności (telefony stacjonarne i komórkowe, sekretarki elektroniczne, faksy, modemy do komputerów) należy uzyskać odpowienie zezwolenie Ministerstwa Łączności. Nie wolno także importować roślin bez zgody Ministerstwa Rolnictwa, lekarstw bez zgody Ministerstwa Zdrowia, części zamiennych do samochodów bez zgody Ministerstwa Transportu, itp.

Dlatego też przed podjęciem jakichkolwiek dalszych kroków należy sprawdzić, czy dany towar lub wyrób wolno w ogóle sprowadzać do Izraela, a jeśli nie jest on objęty całkowitym zakazem, to czy nie jest wymagane uzyskanie odpowiedniego zezwolenia. Można tego dokonać za pośrednictwem Centrum Informacyjnego Administracji Handlu Zagranicznego w Ministerstwie Gospodarki.

http://www.economy.gov.il/

PO NADEJŚCIU TOWARU DO IZRAELA

Po nadejściu importowanego towaru do Izraela należy podjąć działania, bez których nie zostanie on zwolniony z magazynów celnych. W przypadku importu towarów w dużych ilościach warto zatrudnić dla wykonania tych działań wyspecjalizowaną firmę (agencję celną), która będzie reprezentowała importera w procesie zwalniania towarów. Podstawowe obowiązki importera przed zwolnieniem towaru są następujące:

 

1. Uiszczenie opłat celnych (cło i podatek od zakupu dóbr)

Taryfy celne i wysokość podatku od zakupu dóbr zależą od kilku parametrów, takich jak przynależność towaru do odpowiedniej grupy klasyfikacji celnej, wartość towaru oraz państwo, z którego dany towar został sprowadzony. W przypadku importu z krajów, z którymi Izrael podpisał odpowiednie porozumienia międzynarodowe, można uzyskać zwolnienie z cła, jeśli dany towar spełnia wymogi odnośnego porozumienia. Niezbędne informacje można znaleźć na portalu Izraelskiej Administracji Podatkowej.

www.gov.il/FirstGov/TopNav/OfficesAndAuthorities/OAUList/OAUTaxesAuthority

2. Zezwolenie regulatora

Jeśli mowa o wyrobie, którego dopuszczenie do obrotu w Izraelu wymaga zezwolenia regulatora (najczęściej jednego z ministerstw), należy przedstawić odnośne zezwolenie. Dla przykładu, w przypadku produktów spożywczych, których import wymaga zgody Ministerstwa Zdrowia, należy przedłożyć zezwolenie wydane przez to ministerstwo.

 

3. Badanie zgodności z normami

Izraelski Instytut Normalizacji (The Standards Institution of Israel) publikuje listę wyrobów, które wymagają przeprowadzenia badania zgodności z normami izraelskimi przed wprowadzeniem na rynek. Istnieją różne rodzaje norm: normy jakości wyrobu, normy ochrony środowiska i normy bezpieczeństwa. Zasadnicza procedura certyfikacyjna przygotowana jest po kątem miejscowych importerów - w sprawie uzyskania certyfikatu dla konkretnego produktu z wnioskiem winien wystąpić zarejestrowany izraelski importer. Możliwe jest także uzyskanie certyfikatu bezpośrednio przez producenta. W tym celu należy komunikować się bezpośrednio z Instytutem. W pierwszej kolejności należy uzyskać normę dla produktu (dostępna odpłatnie, część norm dostępna jest w języku angielskim jednak obowiązuje wersja hebrajska). Następnie konieczne jest przetestowanie produktu w laboratoriach SII pod kątem spełniania normy. W procesie certyfikacji pomocne są posiadane już certyfikaty oraz wyniki badań laboratoriów własnych lub obcych. Po uzyskaniu odpowiedniego certyfikatu można oznaczyć wyrób odpowiednim symbolem zgodności z normami dla wyróżnienia go spośród innych wyrobów tego samego rodzaju. Informacje na temat badań zgodności z normami i wydawania odpowiednich certyfikatów można uzyskać na portalu http://www.sii.org.il/.

4. Oznakowanie wyrobu

Ustawa o ochronie konsumentów wymaga, aby wyroby sprzedawane w Izraelu były odpowiednio oznaczone w języku hebrajskim, bądź w języku obcym i hebrajskim. Oznaczenie winno zawierać takie dane, jak nazwa wyrobu i jego nazwa handlowa, nazwa producenta i jego adres, nazwa importera i jego adres, ilość (waga) wyrobu, cena, itp. Istnieją grupy wyrobów, dla których określono dodatkowe wymogi oznakowania, ponad podane powyżej wymogi podstawowe. Dla przykładu, w przypadku importu odzieży należy podać rodzaj włókna, z którego została wyprodukowana, rozmiar, wskazówki odnośnie prania i prasowania, itd. Informacje na temat oznakowania wyrobów są dostępne na portalu http://www.consumers.org.il/

Dane kontaktowe:

The Standards Institution of Israel
tel: +972-3-6465154, fax: +972-3-6419683
adres: 42 Chaim Levanon Street, Tel Aviv 69977, Israel
e-mail: vered@sii.org.il (informacje ogólne)
http://www.sii.org.il/

Ministerstwo Zdrowia:
Import kosmetyków - fax: +972-2-6551789, e-mail: karen.haleli@eliav.health.gov.il
Import komponentów medycznych - fax: +972-2-5681487, e-mail: naty.cohen@moh.gov.il
Rejestracja komponentów medycznych: centrala - tel: +972-2-5681342, -49, -37
Akcesoria i sprzęt medyczny - fax: +972-3-5344552, e-mail: Medical_Devices@gertner.health.gov.il

Import produktów i płodów rolnych podlega badaniom fitosanitarnym, co znajduje się w gestii Ministerstwa Rolnictwa: 

http://www.moag.gov.il/en/Pages/default.aspx

Przy zamówieniach powyżej USD 5 mln istnieje obowiązek offesetu. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Gospodarki.

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Szkolenia BHP Wrocław

Przeprowadzenie w przedsiębiorstwie szkoleń BHP, zarówno dla pracowników nowych, jak i tych z dłu...
Polska - Łódź 2021-06-18 Dodał: Firma Alerta Doradztwo/consulting/edukacja Zobacz ofertę

Szkolenia BHP Kraków

Na każdym pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i zgodnych z wszelki...
Polska - Łódź 2021-06-18 Dodał: Firma Alerta Doradztwo/consulting/edukacja Zobacz ofertę

Szkolenia BHP Katowice

Każdy pracodawca, zgodnie z Kodeksem Pracy, jest zobowiązany do zorganizowania wstępnych i okreso...
Polska - Łódź 2021-06-18 Dodał: Firma Alerta Doradztwo/consulting/edukacja Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert