Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuCzego wymaga fiskus

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Bartosz Kniecicki | 2017-03-31 12:21:04
izrael, podatki, spółki, vat

Wszystkie zarejestrowane w izraelskim Rejestrze Handlowym spółki muszą płacić podatek dochodowy od osób prawnych (Corporate Income Tax). Przez 30 lat podatek ten zmalał z 66 proc. w latach 80-tych XX w. do 25 proc. w listopadzie 2013 r.

 

Rodzaje podatków: 

  • dochodowy od osób prawnych
  • od wartości dodanej
  • podatek od sprzedaży
  •  dochodowy od osób fizycznych
  • od dochodów kapitałowych 
  • VAT
     

Podatek dochodowy od osób prawnych
Corporate Income Tax

 

Spółki muszą uiszczać co miesiąc zaliczki na konto rozliczanego ostatecznie w skali rocznej podatku dochodowego od osób prawnych. Mniejsze podmioty mogą to czynić co dwa miesiące.

 

Podatek od wartości dodanej
Value Added Tax

 

W Izraelu obowiązuje również podatek od wartości dodanej (Value Added Tax), który jest podatkiem bezpośrednim płaconym przy zakupie dóbr i usług bądź przy ich imporcie do Izraela. Wysokość tego podatku wahała się od 8 proc., w chwili jego wprowadzenia (lipiec 1976), do 17 proc. na w zasadzie wszystkie rodzaje towarów i usług, od października 2015 roku. Jedyny wyjątek stanowią przychody z eksportu towarów i usług oraz ze sprzedaży świeżych owoców i warzyw, które są zwolnione z podatku od wartości dodanej.

 

VAT

 

Spółki i inne podmioty gospodarcze są zobowiązane do zarejestrowania się jako płatnik VAT, gdy rozpoczynaja działalność. W Izraelu można zarejestrować się jako płatnik VAT za pośrednictwem przedstawiciela, którym może być prawnik, biegły księgowy bądź uprawniony do tego doradca podatkowy. Po zarejestrowaniu się w izraelskiej Administracji Podatkowej spółka uzyska tymczasowy certyfikat płatnika VAT, a po kilku tygodniach otrzyma pocztą stały certyfikat. Numer płatnika VAT jest identyczny z numerem spółki nadanym przez Rejestr Handlowy.

Zagraniczne osoby prawne i fizyczne prowadzące całość lub część swej działalności gospodarczej w Izraelu muszą wyznaczyć lokalnego przedstawiciela dla celów VAT. Jego stała siedziba musi znajdować się w Izraelu. Wybrany przedstawiciel będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie sprawy związane z VAT. W tym celu osoba zagraniczna i jej przedstawiciel winny wspólnie wypełnić i złożyć władzom podatkowym formularz nr 22.

Większość transakcji eksportowych, włącznie z eksportem dóbr materialnych i niematerialnych oraz świadczeniem usług dla zagranicznej osoby prawnej lub fizycznej mającej stałą siedzibę za granicą, nie jest obciążona VAT, jeśli tylko spełnione są pewne warunki. Ze względu na złożoność tych warunków eksporterzy powinni zasięgnąć w tej kwestii porady u swych biegłych księgowych.

Wszystkie podmioty gospodarcze w Izraelu, włącznie z eksporterami, muszą płacić VAT od dóbr importowanych. Jednak eksporterzy są generalnie uprawnieni do zwrotu zapłaconego podatku VAT w ciągu 30 dni od złożenia odpowiedniego wniosku. Eksporterzy są także uprawnieni do przystąpienia do tzw. „ścieżki szybkiego zwrotu” na dany rok. Aby tego dokonać, muszą spełniać określone warunki. Pierwszym z nich jest skierowanie na eksport co najmniej 50 proc. wartości ubiegłorocznej sprzedaży, przy czym wartość ubiegłorocznego eksportu musi wynosić, co najmniej 10 mln dol. Dodatkowo, spółka powinna być tzw. „spółką uprawnioną” w rozumieniu podatku VAT, a wielkość każdego ze zwrotów VAT nie może być mniejsza niż 10 tys. ILS.

Standardowa wysokość podatku płaconego przez osoby fizyczne, będące akcjonariuszami spółki publicznej, od otrzymanej dywidendy wynosi 25 proc., jeśli posiadają one mniej niż 10 proc. danej spółki, i 30 proc., jeśli posiadają one 10 proc. lub więcej udziałów w spółce. Jednak wysokość tego podatku może być inna dla osób zagranicznych, jeśli tak stanowią międzynarodowe porozumienia podatkowe. Dywidendy wypłacane spółkom izraelskim są w zasadzie zwolnione od tego podatku.

Pracodawca jest zobowiązany do założenia teczek potrąceń podatku dochodowego od osób fizycznych (Private Income Tax). Musi on także dokonać potrąceń i odprowadzić ten podatek od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom, jeśli wykonują oni pracę na terenie Izraela. Teczki te powinny zostać założone u władz podatkowych przed dokonaniem pierwszego wynagrodzenia pracownikom lub płatności dla innych beneficjentów. W przypadku samozatrudnienia obowiązek płacenia podatku dochodowego spoczywa na osobie prowadzącej samodzielną działalność gospodarczą. Wielkość podatku dochodowego od osób fizycznych waha się od 10 proc. do 50 proc. i jest zależna od progu podatkowego i wysokości dochodów.

W pewnych przypadkach takich jak np. sytuacja rodzinna, obszar preferowany, umowy międzynarodowe, można uzyskać punkty preferencyjne powodujące zmniejszenie wysokości płaconego podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

Podatek od dochodów kapitałowych
Capital Gains Tax

 

Podatek od dochodów kapitałowych wynosi 25 proc. zarówno dla spółek, jak i osób fizycznych, chyba że w przypadku osób zagranicznych odpowiednie umowy międzynarodowe stanowią inaczej.

Podatek ten jest płacony według wartości realnej, to znaczy uwzględniającej inflację. W przypadku podatku od obrotu akcjami zyski z obrotu można kompensować stratami poniesionymi przy obrocie innymi akcjami.

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych

 

Próg podatkowy w proc.

Dochód roczny

Podatek od danego progu

Podatek skumulowany

10

63.360 ILS

6.336 ILS

6.336 ILS

14

108.120 ILS

6.266 ILS

12.602 ILS

21

168.000 ILS

12.575 ILS

25.177 ILS

31

240.000 ILS

22.320 ILS

47.497 ILS

34

501.960 ILS

89.067 ILS

136.564 ILS

48

811.560 ILS

148.608 ILS

285.172 ILS

50

każdy kolejny szekel

 

 

Podatek od sprzedaży
Sales Tax

 

Nakładany jest w Izraelu na sprzedających nieruchomości, a wysokość podatku jest funkcją wartości sprzedaży. Obliczanie tego podatku jest sprawą złożoną i dlatego podajemy tu tylko jego orientacyjną wysokość wynoszącą od 5 proc. do 10 proc. Od podatku zwolnione są osoby fizyczne sprzedające swoje jedyne mieszkanie.

 

Cła importowe i podatek od zakupu
Import Duty & Purchase Tax

 

Nakładane są na towary importowane i stanowią ustalony w taryfie celnej procent wartości sprowadzanych dóbr. Izrael zawarł umowy bilateralne z USA, Unią Europejską, krajami EFTA, krajami MERCOSUR (Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Urugwaj, Wenezuela i Boliwia) oraz z Kanadą, Meksykiem i Turcją o wzajemnym zwolnieniu z ceł importowych. Zwolnienie z cła od towarów importowanych możliwe jest także dla izraelskich firm produkujących głównie na eksport.

W związku z funkcjonującą umową o wolnym handlu, cła stosowane są jedynie do części produktów rolno-spożywczych. Należy zwrócić również uwagę na obowiązujące w tym zakresie kontyngenty. Rozmowy na temat dalszej liberalizacji handlu między UE a Izraelem oraz podejmowane przez rząd izraelski kroki w tej dziedzinie owocują zniesieniem części ceł, zmniejszeniem cła na niektóre artykuły oraz złagodzeniem polityki kontyngentów importowych.

Polityka celna Izraela w kontaktach z Polską wynika z przynależności Polski do Unii Europejskiej, Umowy Stowarzyszeniowej pomiędzy Izraelem i Unią Europejską oraz Umowy o wolnym Handlu pomiędzy Izraelem i Unią Europejską. Do tej ostatniej dołączone są także stawki celne obowiązujące w handlu pomiędzy Unią Europejską (w tym Polską) a Izraelem. Generalnie umowa ta wprowadza bezcłową wymianę towarową, pozostawiając jedynie cła i kontyngenty przy produktach rolnych i pochodzenia rolniczego.

 

Stawki podatkowe

 

W Izraelu podstawowa stawka VAT wynosi 17 proc. Turyści mają prawo do zwrotu VAT-u przy zakupie większości towarów, nabytych za obcą walutę w sklepach z koncesją Ministerstwa Turystyki, o której informują wywieszki. Niemniej jednak procedura ta jest długotrwała. Wartość zakupionych towarów musi wynosić co najmniej 50 dol. Wyjątkiem są urządzenia elektryczne, aparaty i akcesoria fotograficzne, filmy oraz komputery. Przy zakupach należy żądać minimum 5-proc. upustu od normalnej ceny oraz wziąć kopię faktury z wypisaną kwotą zapłaconego VAT w szeklach i dolarach.

Zakupione przedmioty powinny być zapakowane w zapieczętowaną torebkę foliową, przynajmniej z jednej strony przezroczystą, z oryginałem faktury tak włożonym do środka i widocznym, aby nie trzeba było specjalnie otwierać torby. Torba może być odpieczętowana dopiero po opuszczeniu Izraela.

Przy wyjeździe z Izraela z lotniska Ben Guriona czy portu w Hajfie należy podejść do okienka Banku Leumi w sali odpraw i pokazać zapieczętowaną torbę. Urzędnik przybije na fakturze pieczątkę, sprawdzi zakup i zwróci równowartość VAT w dolarach (pomniejszoną o prowizję banku). Na innych przejściach granicznych pieniądze przesyłane są przekazem do domu.

Informacje odnośnie taryf celnych dostępne są na stronie Izraelskiego Ministerstwa Finansów: www.mof.gov.il. 

 

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Obróbki blacharskie

Świadczymy usługi cięcia i gięcia blachy według zlecenia klienta. Wykonujemy elementy metalowe o ...
Polska - POZNAŃ 2019-08-14 Dodał: Marcin Ciesielski Produkcja i przetwórstwo metali Zobacz ofertę

Conductor rails UNILIFT-UCR

Conductor rails UNILIFT-UCR complies with applicable standards and regulations, is safe and relia...
Polska - Bydgoszcz 2021-04-29 Dodał: Anna Jaracz Maszyny i urządzenia Zobacz ofertę

Conductor rails UNILIFT-UCR

Conductor rails UNILIFT-UCR complies with applicable standards and regulations, is safe and relia...
Polska - Bydgoszcz 2021-04-29 Dodał: Anna Jaracz Maszyny i urządzenia Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert