Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuUrząd Głównego Naukowca

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Łukasz Chrzanowski | 2015-12-20 02:21:53
izrael, israel

Urząd Głównego Naukowca (Office of the Chief Scientist – OCS) w Ministerstwie Gospodarki funkcjonuje w oparciu o „Ustawę o zachętach dla przemysłowych prac badawczo-rozwojowych” z roku 1984 (tzw. R&D Law).

Urząd Głównego Naukowca (Office of the Chief Scientist – OCS) w Ministerstwie Gospodarki funkcjonuje w oparciu o „Ustawę o zachętach dla przemysłowych prac badawczo-rozwojowych” z roku 1984 (tzw. R&D Law).

Urząd ten jest odpowiedzialny za wdrażanie polityki rządu mającej na celu popieranie przemysłowych prac badawczo-rozwojowych. Praktycznym wyrazem tej odpowiedzialności jest udzielanie wsparcia dla rozwoju w Izraelu nowych technologii, będących środkiem napędowym wzrostu gospodarczego, poprzez zachęcanie do technologicznej innowacyjności i przedsiębiorczości, umacnianie potencjału naukowego kraju, wzbogacanie bazy wiedzy izraelskiego przemysłu, stymulowanie prac badawczo-rozwojowych o dużej wartości dodanej oraz organizowanie krajowej współpracy w tej dziedzinie między przemysłem i akademią oraz współpracy międzynarodowej między instytucjami naukowo-badawczymi. Tak szerokie spektrum działań pozwala jeszcze bardziej wzmacniać konkurencyjną przewagę izraelskiego przemysłu, która już obecnie wyraża się tym, że 37% izraelskiego eksportu stanowią towary i usługi hi-tech.

Tworząc Urząd Głównego Naukowca w Ministerstwie Gospodarki Izrael wdrożył z powodzeniem pionierski model w dziedzinie współpracy nauki z przemysłem, którego kluczem jest przejęcie przez państwo znacznej części ryzyka ponoszonego przez przedsiębiorców przy próbie przemysłowej realizacji nowych pomysłów i wynalazków powstających w laboratoriach i pracowniach naukowych.

W każdym resorcie związanym z działalnością gospodarczą istnieje funkcja tzw. głównego naukowca, a wszyscy oni podlegają swemu odpowiednikowi w Ministerstwie Gospodarki. Główny naukowiec Ministerstwa Gospodarki, wraz ze swymi odpowiednikami w innych resortach, prowadzi intensywną działalność (konkursy, przetargi, itp.) polegającą na kojarzeniu par złożonych z naukowców posiadających pomysł lub wynalazek i przedsiębiorcy gotowego ten pomysł/wynalazek wdrożyć na skalę przemysłową. Główny naukowiec po dokonaniu analizy wykonalności i sprawdzeniu szans powodzenia bierze na siebie przeważającą część (dwie-trzecie) ryzyka finansowego związanego z tym wdrożeniem w ten sposób, że finansuje bezpośrednio przedsiębiorcę, a ten z kolei finansuje naukę, zakupując licencję lub płacąc za korzystanie z patentu.

W tym systemie przełamana została główna bariera między nauką a przemysłem, polegająca na niechęci przemysłu do podejmowania ryzyka, a jednocześnie został zapewniony kolejny i niemały kanał finansowania badań naukowych, co owocuje ogromnym zwiększeniu innowacyjności izraelskiego przemysłu. Przedsiębiorcy chętnie korzystają z tego rozwiązania, gdyż ich ryzyko ogranicza się tylko do jednej trzeciej poniesionych kosztów w przypadku, gdy dane przedsięwzięcie się nie uda, natomiast państwo nie ponosi w praktyce żadnych kosztów, gdyż w przypadku powodzenia wdrożenia (a tak się najczęściej dzieje) otrzymuje od przedsiębiorcy zwrot nakładów, a ponadto korzysta pośrednio z podatków od zwiększonej produkcji.

Dzięki opisanym powyżej rozwiązaniom izraelskie uczelnie znajdują się w czołówce światowych rankingów innowacyjności, aglomeracja wielkiego Tel Awiwu stała się drugim w świecie centrum hi-tech i firm start-up po kalifornijskiej Krzemowej Dolinie, a na amerykańskiej giełdzie spółek związanych z nowoczesnymi technologiami NASDAQ ilość spółek izraelskich ustępuje tylko ilości spółek amerykańskich.