Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuOkna i drzwi

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Łukasz Chrzanowski | 2015-12-20 02:36:21
izrael, israel

Według danych Ministerstwa Budownictwa w Izraelu rozpoczyna się co roku (dane od r. 2011) budowę obiektów mieszkaniowych, handlowych i biurowych o łącznej powierzchni około 11 mln m2. 74% tej powierzchni to budownictwo mieszkaniowe obejmujące około 45 tysięcy nowych mieszkań, przy czym ponad połowa z nich to mieszkania 5- i 6-pokojowe (odpowiednio 31% i 22% wszystkich mieszkań), a tylko 5% to mieszkania 3-pokojowe i mniejsze. W rozbiciu geograficznym dane te przedstawiają się następująco (procent powierzchni nowo rozpoczynanych budów wg danych z roku 2013):

Według danych Ministerstwa Budownictwa w Izraelu rozpoczyna się co roku (dane od r. 2011) budowę obiektów mieszkaniowych, handlowych i biurowych o łącznej powierzchni około 11 mln m2. 74% tej powierzchni to budownictwo mieszkaniowe obejmujące około 45 tysięcy nowych mieszkań, przy czym ponad połowa z nich to mieszkania 5- i 6-pokojowe (odpowiednio 31% i 22% wszystkich mieszkań), a tylko 5% to mieszkania 3-pokojowe i mniejsze. W rozbiciu geograficznym dane te przedstawiają się następująco (procent powierzchni nowo rozpoczynanych budów wg danych z roku 2013):

Dystrykt Północny - 18,9%

Dystrykt Centralny - 33,2%

Dystrykt Południowy - 12,3%

Dystrykt Hajfa - 9,4%

Dystrykt Tel Awiw - 13,8%

Dystrykt Jerozolima - 8,3%

Dystrykt Judea i Samaria - 4,0%

Powyższe dane pozwalają na orientacyjnie określenie wielkości corocznego zapotrzebowania na stolarkę budowlaną (okna i drzwi).

 

1. Normy

Oficjalnym podmiotem zajmującym się w Izraelu standaryzacją, badaniem i certyfikowaniem produktów jest The Standards Institution of Israel (SII), mieszczący się w Tel Awiwie przy ulicy Levanon 42. Adres oficjalnego portalu SII: www.sii.org.il. Instytucja ta przyznaje zaaprobowanym przez siebie produktom prawo do oznaczania ich specjalnym znakiem, świadczącym o pełnej zgodności z normą. Obecnie na liście publikowanej na portalu SII znajdują się produkty 52 izraelskich i zagranicznych certyfikowanych producentów wytwarzających okna (w tym 35 okna aluminiowe) oraz 78 certyfikowanych producentów wytwarzających drzwi (niektórzy producenci powtarzają się na obydwu listach). Większość izraelskich norm dostępna jest także w języku angielskim (odpłatnie – cena normy w języku angielskim to około dwukrotność ceny w języku hebrajskim).

1.1 Okna

Wymogi, które muszą spełniać różne rodzaje okien (aluminiowe, stalowe, drewniane, PCW; jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe, przesuwane, uchylane, obrotowe, „mono-blok”, czyli okna stanowiące jedną całość z żaluzją), włącznie z ich okuciami i akcesoriami, ujęte są w izraelskiej normie IS1068. Określa ona ich funkcjonalność, cechy (w tym grubość szyb) i ustala metody badań. Norma ta definiuje, między innymi, odporność na przepuszczanie powietrza i wody, odporność na działanie czynników atmosferycznych właściwych dla danego regionu, siłę potrzebną do otwarcia i zamknięcia okna, miejsce (wysokość) montażu okien, minimalną powierzchnię okien dla różnego rodzaju pomieszczeń, itp.

Zdecydowana większość okien montowanych w budownictwie mieszkaniowym na Nizinie Nadmorskiej (najbardziej zaludniona część Izraela) to przesuwane okna aluminiowe. Okna te zawierają specjalne uszczelnienia zapobiegające wdzieraniu się wody do wnętrza mieszkań. Norma IS1068 ustala dla tego rodzaju okien specjalne wymogi, niezależnie od wymogów ogólnych dla wszystkich rodzajów okien. Są to: grubość boków profili aluminiowych, rodzaj i dokładność łączenia, rodzaje okuć, itp.

Ze względu na właściwości termiczne drewna większość okien montowanych w budownictwie mieszkaniowych na chłodniejszych terenach wyżynnych (Galilea, okolice Jerozolimy) to okna drewniane, choć w odróżnieniu od okien aluminiowych wymagają one okresowego utrzymania (malowanie raz na trzy lata). Norma IS1068 ustala, między innymi, grubość drewnianych profili, rozmiary profili ramy, rodzaj łączenia i odpowiednie okucia.

Okna stalowe montowane są głównie w budynkach instytucji publicznych. Okna te, podobnie jak drewniane, wymagają okresowego utrzymania. Ich wadą na chłodniejszych terenach wyżynnych jest dobra przewodność termiczna stali. Norma IS1068 ustala dla tego rodzaju okien ten sam rodzaj parametrów, jak dla okien aluminiowych.

Okna z PCW nie są w Izraelu szerzej stosowane, ze względu na podatność tego materiału na promieniowanie ultrafioletowe, co powoduje jego stosunkowo szybkie niszczenie. W przypadku okien PCW o podwyższonej odporności na promieniowanie ultrafioletowe, producenci udzielają zwykle 10-letniej gwarancji. Spotyka się je głównie w budynkach instytucji publicznych na chłodniejszych terenach wyżynnych, ze względu na bardzo niską przewodność termiczną PCW. Norma IS1068 określa cechy materiału, z którego wykonane jest okno, rozmiary profili i sposoby łączenia.

Norma IS1068 odnosi się także do potencjalnych wad okien, przy czym najczęściej występującą wadą jest trudność w otwieraniu i zamykaniu okien przesuwanych spowodowana zbyt silnym tarciem między kółeczkami, na których porusza się przesuwana część, a ramą okienną, po której się porusza. Norma ustala, że minimalny okres gwarancji dla tego rodzaju wady to 1 rok, a okres rękojmi to trzy lata od zakończenia okresu gwarancyjnego. Inną wadą jest złe odprowadzanie wody deszczowej. Minimalny okres gwarancji wynosi trzy lata i kolejne trzy lata to okres rękojmi. Wady występujące najczęściej w przypadku okien przesuwanych, to nadmierne przepuszczanie powietrza i drganie okna przy silnym wietrze. W obydwu tych przypadkach okres gwarancji wynosi 1 rok, a rękojmi trzy lata. Trzyletni okres gwarancji i taki sam okres rękojmi obowiązują w przypadku przepuszczania wody w miejscach łączenia okna ze ścianą oraz zawilgacania ściany pod oknem.

Norma IS1068 składa się z czterech obowiązujących części. Wszystkie są dostępne także w języku angielskim:

- część 1: general requirements & test methods; 350,20 ILS (ang);

- część 2: aluminium windows; 58,40 ILS (ang);

- część 3: anulowana;

- część 4: steel windows; 90,00 ILS (ang);

- część 5: unplasticized polyvinyl cloride (PNC-U) windows; 90,00 ILS (ang);

1.2 Drzwi

Wymogi, które muszą spełniać różne rodzaje drzwi (zewnętrzne, wewnętrzne; zawiasowe, wahadłowe, obrotowe, przesuwane, itd.; drewniane, sklejkowe, szklane, stalowe), włącznie z ich okuciami i akcesoriami, ujęte są w izraelskiej normie IS23. Określa ona ich funkcjonalność, cechy i ustala metody badań. Norma ta definiuje, między innymi, rozmiary drzwi, dopuszczalne odchylenia płaszczyzny drzwi, dopuszczalne odchylenia od kąta prostego, maksymalną krzywiznę boków drzwi, odporność na wilgotność, odporność na działanie sił fizycznych (uderzenia, itp.), siłę niezbędną dla zamknięcia drzwi, itp.

Większość montowanych w Izraelu w budownictwie mieszkalnym drzwi wykonanych jest z dwóch osadzonych w drewnianej ramie płaszczyzn z dykty, między którymi znajduje się wypełnienie (drewno lub inny materiał). W przypadku drzwi zewnętrznych norma żąda, aby wypełnione było 100% przestrzeni między płaszczyznami. Drzwi takie muszą także posiadać co najmniej dwa zamki.

Norma ustala bardzo ograniczoną ilość rozmiarów drzwi, dzięki czemu można je produkować i sprzedawać, jako wyroby standardowe. Norma zajmuje się także typowymi wadami, takimi jak odkształcenie płaszczyzny drzwi, nieprawidłowy kształt ramy, złe ustawienie osi zawiasów. Inne wady, którymi zajmuje się norma IS23, to nadmierny prześwit między drzwiami a ich ramą, nadmierny prześwit między drzwiami wewnętrznymi i podłogą, zawilgocenie pod ramą drzwi. Dla wszystkich tych wad norma ustala minimalny okres gwarancyjny (1 rok) oraz okres rękojmi (3 lata).

Norma IS23 obejmuje także w sposób ogólny dwa szczególne rodzaje drzwi, jakimi są przesuwane drzwi szklane, spełniające także funkcję okna, montowane głównie jako drzwi wyjściowe na balkon lub taras, wzmacniane stalowe drzwi wejściowe, oraz drzwi do znajdującego się w każdym nowym mieszkaniu (od około 10 lat) pokoju chronionego pełniącego rolę schronu (tzw. „mamad”). Nie ma dotychczas normy dedykowanej wzmacnianym wejściowym drzwiom stalowym, ani szklanym drzwiom, które winny spełniać także wymogi normy dotyczącej okien, a drzwiami do pokoju „mamad” zajmuje się norma IS5075.

Norma IS23 składa się z sześciu obowiązujących części. Dwie z nich (pierwsza i trzecia) są dostępne także w języku angielskim:

- część 1: wooden doorsets: test methods for doors; 60,00 ILS (ang.);

- część 2: wooden doorsets: wooden door frames for hinged doors; 118,60 ILS (tylko heb.);

- część 3: wooden doorsets: hinged laminated doors; 176,00 ILS (ang.);

- część 4: wooden doors: hinged massive doors; 148,90 ILS (tylko heb.);

- część 5: wooden doorsets: interior sliding doorsets; 88,30 ILS (tylko heb.);

- część 6: wooden doorsets: prefabricated doorsets – hinged doors; 60,00 ILS (tylko heb.)

2. Organizacje

W Izraelu działa kilka organizacji, w ramach których zrzeszone są, między innymi, podmioty zajmujące się stolarką budowlaną. Poniżej ich dane adresowe:

- Israel Builders Association Boney Ha'aretz

http://www.acb.org.il

joel@acb.org.il

9 Echad Ha-Am St., Shalom Tower, Tel Aviv-Yafo 6525101

Tel.: +972-3-5604701

 

- ILGBC - Israel Green Building Council

http://www.ilgbc.org

info@ilgbc.org

155 Yigal Alon St., Tel Aviv-Yafo 6744363

Tel.: +972-3-7365498

 

- Israel Engineers Association for Construction and Infrastructure

http://www.engineering.org.il/

engltd@netvision.net.il

25 Efal St., Petach Tikva 4951125

Tel.: +972-3-7524075

 

- The Association of Building Materials and Consumer Goods Industries

http://www.industry.org.il

enav@industry.org.il

29 HaMered St., Tel Aviv -Yafo 6812511

Tel.: +972-3-5198801

 

3. Eksport i import

3.1 Eksport

W roku 2013 Izrael wyeksportował okna i drzwi na łączną sumę 15 mln $ (w roku 2012 – 18 mln $). W roku 2013 z całej wartości eksportu 84,8% stanowiły okna i drzwi stalowe, 9,0% okna i drzwi aluminiowe, 5,5% okna i drzwi drewniane, a 0,7% okna i drzwi z tworzyw sztucznych.

W poniższych tabelach zaprezentowano pięciu największych importerów izraelskich okien i drzwi w latach 2012-2013 w rozbiciu na powyższe grupy. Wszystkie dane na podstawie portalu izraelskiego Centralnego Urzędu Statystycznego (w tys. $ USA).

Eksport drzwi i okien ze stali

Kraj importujący

Rok 2013

Rok 2012

Nigeria

3.913

4.506

Ghana

1.320

979

Gwinea Równikowa

178

1.885

Rosja

1.093

910

Wyb. Kości Słoniowej

1.861

-

Pozostałe kraje

4.325

5.277

Ogółem

12.690

13.557

 

Eksport drzwi i okien z aluminium

Kraj importujący

Rok 2013

Rok 2012

Norwegia

761

657

Turcja

-

563

Nigeria

23

349

Gwinea Równikowa

91

249

Singapur

13

312

Pozostałe kraje

454

971

Ogółem

1.342

3.101

 

Eksport drzwi i okien z drewna

Kraj importujący

Rok 2013

Rok 2012

Rosja

249

164

Kongo

63

310

Nigeria

251

3

Angola

1

138

Gwinea Równikowa

111

-

Pozostałe kraje

148

77

Ogółem

823

752

 

Eksport drzwi i okien z tworzyw sztucznych

Kraj importujący

Rok 2013

Rok 2012

Belgia

-

254

USA

10

66

Nigeria

50

-

Ghana

37

12

Niemcy

-

24

Pozostałe kraje

26

34

Ogółem

123

390

 

3.2 Import

W roku 2013 do Izraela sprowadzono okna i drzwi na łączną sumę 42 mln $ (w roku 2012 – 37,5 mln $). W roku 2013 z całej wartości importu 50,4% stanowiły okna i drzwi drewniane, 25,0% okna i drzwi aluminiowe, 18,4% stanowiły okna i drzwi stalowe, a 6,2% okna i drzwi z tworzyw sztucznych.

W poniższych tabelach zaprezentowano pięciu największych dostawców okien i drzwi do Izraela w latach 2012-2013 w rozbiciu na powyższe grupy. Wszystkie dane w tys. $ USA.

Import drzwi i okien z drewna

Kraj eksportujący

Rok 2013

Rok 2012

Włochy

11.510

11.201

Chiny

2.700

1.758

Turcja

1.654

1.987

USA

1.535

1.813

Polska

1.019

1.090

Pozostałe kraje

2.781

3.585

Ogółem

21.199

21.434

 

Import drzwi i okien z aluminium

Kraj eksportujący

Rok 2013

Rok 2012

Włochy

4762

3533

Chiny

1781

2212

Niemcy

839

567

Holandia

540

706

Hongkong

882

337

Pozostałe kraje

1725

1451

Ogółem

10529

8806

 

Import drzwi i okien ze stali

Kraj eksportujący

Rok 2013

Rok 2012

Chiny

4121

2634

USA

1810

941

Włochy

865

760

Niemcy

415

396

Szwajcaria

7

364

Pozostałe kraje

518

590

Ogółem

7736

5685

 

Import drzwi i okien z tworzyw sztucznych

Kraj eksportujący

Rok 2013

Rok 2012

Chiny

1067

347

USA

386

387

Włochy

335

227

Niemcy

335

155

Francja

169

233

Pozostałe kraje

322

294

Ogółem

2614

1643

 

3.3 Okna i drzwi w obrocie z Polską

Eksport izraelskich okien i drzwi do Polski jest znikomy. Import z Polski do Izraela jest niewielki i dominują w nim zdecydowanie okna i drzwi drewniane (96,3% w roku 2013; 98,5% w roku 2012). Poniższa tabela przedstawia dane za lata 2012-2013 (w tys. $):

Okna i drzwi – wymiana handlowa Izrael-Polska w latach 2012-2013

Rodzaj okien i drzwi

Eksport do Polski

Import z Polski

2013

2012

2013

2012

Z drewna

w tym: drzwi

-

-

243

142

w tym: okna

-

-

776

948

Ze stali

-

61

10

9

Z aluminium

-

34

21

8

Z tworzyw sztucznych

-

-

8

-

Ogółem

-

95

1.058

1.107

Udział w izraelskim eksporcie/imporcie

okien i drzwi

0%

0,5%

2,5%

3,0%