Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuHandel zagraniczny Izraela w styczniu 2014 wg grup państw

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Łukasz Chrzanowski | 2015-12-20 02:38:21
izrael, israel

W styczniu 2014 import towarów do Izraela (bez diamentów) osiągnął wartość 19,5 mld ILS. 31% tej sumy stanowił import z krajów Unii Europejskiej, 13% ze Stanów Zjednoczonych, 20% z krajów Azji, a 36% z pozostałych krajów świata.Eksport towarów (bez diamentów) w styczniu 2014 wyniósł 13,8 mld ILS, co spowodowało, że izraelski deficyt w handlu zagranicznym osiągnął wartość 5,7 mld ILS. Eksport towarów do krajów Unii Europejskiej stanowił 36% ogólnej sumy eksportu, do Stanów Zjednoczonych 18%, do krajów Azji 25%, a do pozostałych krajów świata 21%.

Styczeń 2014

W styczniu 2014 import towarów do Izraela (bez diamentów) osiągnął wartość 19,5 mld ILS. 31% tej sumy stanowił import z krajów Unii Europejskiej, 13% ze Stanów Zjednoczonych, 20% z krajów Azji, a 36% z pozostałych krajów świata.Eksport towarów (bez diamentów) w styczniu 2014 wyniósł 13,8 mld ILS, co spowodowało, że izraelski deficyt w handlu zagranicznym osiągnął wartość 5,7 mld ILS. Eksport towarów do krajów Unii Europejskiej stanowił 36% ogólnej sumy eksportu, do Stanów Zjednoczonych 18%, do krajów Azji 25%, a do pozostałych krajów świata 21%.

Bilans handlowy w obrocie towarowym (styczeń 2014)

Deficyt wymiany towarowej (bez diamentów) z krajami Unii Europejskiej w styczniu 2014 wyniósł 1,0 mld ILS, co oznacza spadek o 63,3% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.Deficyt w obrocie towarowym (bez diamentów) z krajami Azji wyniósł 0,6 mld ILS i był niższy o 72,9% niż w styczniu 2013.W obrocie towarowym (bez diamentów) z USA zanotowano w styczniu 2014 deficyt 43,4 mln ILS, w porównaniu do nadwyżki 1,2 mld ILS w styczniu 2013. Należy podkreślić, że to pierwszy miesiąc od września 2012, kiedy w wymianie towarowej z USA zanotowano deficyt.Poniższa tabela prezentuje zestawienie obrotów handlowych Izraela z podstawowymi grupami państw w styczniu 2014 na tle obrotów w analogicznym okresie ubiegłego roku.

 

 

Podstawowe

grupy państw

(w mln ILS)

Import Eksport Bilans

styczeń

styczeń

styczeń

2014

2013

2014

2013

2014

2013

Ogółem

(brutto, bez diamentów)

19.514,8

19.765,0

13.841,9

13.312,3

-5.672,9

-6.452,7

Unia Europejska

6.012,1

6.597,4

5.007,8

3.864,3

-1.004,3

-2.733,1

USA

2.511,8

2.619,1

2.468,4

3.851,6

-43,4

1.232,5

Azja

3.977,3

4.723,6

3.390,0

2.557,0

-587,3

-2.166,6

Pozostałe kraje

7.013,6

5.824,9

2.975,7

3.039,4

-4.037,9

-2.785,5

Import towarów w miesiącach listopad 2013-styczeń 2014

Po zneutralizowaniu wpływów sezonowych i czynników nadzwyczajnych dane wskazują na wzrost importu towarów (bez diamentów, statków, samolotów i surowców energetycznych) o 7,7% w skali rocznej w miesiącach listopad 2013-styczeń 2014, po wzroście o 7,5% w skali rocznej w okresie sierpień-październik 2013.Import towarów z krajów Unii Europejskiej wzrósł w tym okresie o 6,8% w skali rocznej, po wzroście o 4,5% w skali rocznej w miesiącach sierpień-październik 2013.Import towarów ze Stanów Zjednoczonych wzrósł w miesiącach listopad 2013-styczeń 2014 o 26,1% w skali rocznej, po wzroście o 8,3% w skali rocznej w miesiącach sierpień-październik 2013.Import towarów z krajów azjatyckich wzrósł w miesiącach listopad 2013-styczeń 2014 o 2,8% w skali rocznej, po spadku o 1,1% w miesiącach sierpień-październik 2013. Import towarów z pozostałych krajów świata spadł w miesiącach listopad 2013-styczeń 2014 o 15,6% w skali rocznej, po wzroście o 6,9% w skali rocznej w miesiącach sierpień-październik 2013.

Eksport towarów w miesiącach listopad 2013-styczeń 2014

W miesiącach listopad 2013-styczeń 2014 eksport towarów (poza diamentami) wzrósł o 7,2% w skali rocznej, po wzroście o 7,0% w skali rocznej w miesiącach sierpień-październik 2013. Rozbicie na poszczególne grupy państw wskazuje, że eksport do krajów Unii Europejskiej wzrósł w miesiącach listopad 2013-styczeń 2014 o 9,8% w skali rocznej, po wzroście o 25,9% w miesiącach sierpień-październik 2013. Eksport do Stanów Zjednoczonych wzrósł w tym okresie o 26,9% w skali rocznej, po wzroście o 9,2% w miesiącach sierpień-październik 2013.Eksport do krajów Azji w miesiącach listopad 2013-styczeń 2014 wzrósł o 37,0% w skali rocznej, po wzroście o 26,7% w miesiącach sierpień-październik 2013. Eksport do pozostałych krajów świata spadł w miesiącach listopad 2013-styczeń 2014 o 28,7% w skali rocznej, po spadku o 25,6% w miesiącach sierpień-październik 2013.

Źródło: Centralny Urząd Statystyczny: Handel zagraniczny Izraela według krajów w styczniu 2014, 17.02.2014

http://www.cbs.gov.il/www/hodaot2014n/16_14_038b.doc