Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuHandel zagraniczny Izraela w listopadzie 2012 wg grup państw

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Łukasz Chrzanowski | 2015-12-20 12:21:00
izrael, israel

W listopadzie 2012 import towarów do Izraela (bez diamentów) osiągnął wartość 17,0 mld ILS. 36% tej sumy stanowił import z krajów Unii Europejskiej, 13% ze Stanów Zjednoczonych, 19% z krajów Azji, a 32% z pozostałych krajów świata. Eksport towarów (bez diamentów) w listopadzie 2012 wyniósł 13,8 mld ILS, co spowodowało, że izraelski deficyt w handlu zagranicznym osiągnął wartość 3,2 mld ILS. Eksport towarów do krajów Unii Europejskiej stanowił 30% ogólnej sumy eksportu, do krajów Azji 18%, do Stanów Zjednoczonych 27%, a do pozostałych krajów świata 25%.

W listopadzie 2012 import towarów do Izraela (bez diamentów) osiągnął wartość 17,0 mld ILS. 36% tej sumy stanowił import z krajów Unii Europejskiej, 13% ze Stanów Zjednoczonych, 19% z krajów Azji, a 32% z pozostałych krajów świata. Eksport towarów (bez diamentów) w listopadzie 2012 wyniósł 13,8 mld ILS, co spowodowało, że izraelski deficyt w handlu zagranicznym osiągnął wartość 3,2 mld ILS. Eksport towarów do krajów Unii Europejskiej stanowił 30% ogólnej sumy eksportu, do krajów Azji 18%, do Stanów Zjednoczonych 27%, a do pozostałych krajów świata 25%.

Bilans handlowy w okresie styczeń-listopad 2012

Deficyt izraelskiego bilansu handlowego (bez diamentów) osiągnął w miesiącach styczeń-listopad br. sumę 70,3 mld ILS, w porównaniu do 53,8 mld ILS w analogicznym okresie ubiegłego roku. Deficyt wymiany towarowej (bez diamentów) z krajami Unii Europejskiej wyniósł w tym okresie 29,6 mld ILS, deficyt w obrotach z krajami Azji 13,6 mld ILS, a z pozostałymi (poza Stanami Zjednoczonymi) krajami świata 34,1 mld ILS. Nadwyżkę w tym okresie zanotowano tylko w obrotach handlowych z USA i wyniosła ona 7,0 mld ILS.

Poniższa tabela prezentuje zestawienie obrotów handlowych Izraela z podstawowymi grupami państw w okresie od stycznia do listopada 2012 na tle obrotów w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Podstawowe

grupy państw

(w mln ILS)

Import Eksport Bilans

styczeń-listopad

styczeń-listopad

styczeń-listopad

2012

2011

2012

2011

2012

2011

Ogółem

(brutto, bez diamentów)

231,345.7

206,178.7

161,052.0

152,335.2

-70,293.7

-53,843.5

Unia Europejska

79,704.2

71,105.3

50,142.1

49,264.2

-29,562.1

-21,841.1

USA

30,839.2

24,329.9

37,808.1

37,451.2

6,968.9

13,121.3

Azja

47,299.9

45,316.8

33,680.4

28,960.4

-13,619.5

-16,356.4

Pozostałe kraje

73,502.4

65,426.7

39,421.4

36,659.4

-34,081.0

-28,767.3

Import towarów w miesiącach wrzesień-listopad 2012

Po zneutralizowaniu wpływów sezonowych i czynników nadzwyczajnych dane wskazują na spadek importu towarów (bez diamentów, statków, samolotów i surowców energetycznych). W miesiącach wrzesień-listopad 2012 import towarów spadł o 11,1% w skali rocznej, po wzroście o 1,5% w skali rocznej w okresie czerwiec-sierpień 2012.

Import towarów z krajów Unii Europejskiej wzrósł w tym okresie o 0,4% w skali rocznej, po spadku o 0,4% w skali rocznej w miesiącach czerwiec-sierpień 2012. Od początku roku w największym stopniu wzrósł import z Malty, Cypru, Węgier i Czech.

Import towarów ze Stanów Zjednoczonych wzrósł w miesiącach wrzesień-listopad 2012 o 4,1% w skali rocznej, po wzroście o 29,6% w skali rocznej w miesiącach czerwiec-sierpień 2012.

Import towarów z pozostałych krajów świata spadł w miesiącach wrzesień-listopad 2012 o 0,5% w skali rocznej, po wzroście o 4,2% w skali rocznej w miesiącach czerwiec-sierpień 2012. Od początku roku w największym stopniu spadł import z Egiptu, Rosji i Meksyku.

Natomiast import towarów z krajów azjatyckich zmalał w miesiącach wrzesień-listopad 2012 o 19,4% w skali rocznej, po spadku o 14,4% w miesiącach czerwiec-sierpień 2012. Od początku roku w największym stopniu zmalał import z Japonii i Malezji.

Eksport towarów w miesiącach wrzesień-listopad 2012

W miesiącach wrzesień-listopad 2012 eksport towarów (poza diamentami) wzrósł o 5,6% w skali rocznej, po wzroście o 9,1% w skali rocznej w miesiącach czerwiec-sierpień 2012.

Rozbicie na poszczególne grupy państw wskazuje, że eksport do krajów Unii Europejskiej wzrósł w miesiącach wrzesień-listopad 2012 o 11,2% w skali rocznej, po spadku o 15,6% w miesiącach czerwiec-sierpień 2012. Od początku roku w największym stopniu wzrósł eksport do Holandii, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.

Eksport do pozostałych krajów świata wzrósł w miesiącach wrzesień-listopad 2012 o 27,1% w skali rocznej, po wzroście o 11,5% w miesiącach czerwiec-sierpień 2012.

Od początku roku w największym stopniu wzrósł eksport na Białoruś, do Kenii, na Ukrainę i do Brazylii.

Eksport do Stanów Zjednoczonych wzrósł w tym okresie o 6,1% w skali rocznej, po wzroście o 28,2% w miesiącach czerwiec-sierpień 2012.

Natomiast w miesiącach wrzesień-listopad 2012 spadł eksport do krajów Azji o 25,2% w skali rocznej, po spadku o 3,0% w miesiącach czerwiec-sierpień 2012. Od początku roku w największym stopniu spadł eksport do Uzbekistanu, Armenii i Jordanii.

Źródło:

Centralny Urząd Statystyczny: Handel zagraniczny Izraela według krajów w listopadzie 2012, 19.11.2012 http://www.cbs.gov.il/www/hodaot2012n/16_12_342b.doc