Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuHandel zagraniczny Izraela w maju 2013 wg grup państw

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Łukasz Chrzanowski | 2015-12-21 00:49:43
izrael, israel

W maju 2013 import towarów do Izraela (bez diamentów) osiągnął wartość 19,2 mld ILS. 33% tej sumy stanowił import z krajów Unii Europejskiej, 12% ze Stanów Zjednoczonych, 23% z krajów Azji, a 32% z pozostałych krajów świata. Eksport towarów (bez diamentów) w maju 2013 wyniósł 13,4 mld ILS, co spowodowało, że izraelski deficyt w handlu zagranicznym osiągnął wartość 5,8 mld ILS. Eksport towarów do krajów Unii Europejskiej stanowił 28% ogólnej sumy eksportu, do Stanów Zjednoczonych 24%, do krajów Azji 20%, a do pozostałych krajów świata 28%.

W maju 2013 import towarów do Izraela (bez diamentów) osiągnął wartość 19,2 mld ILS. 33% tej sumy stanowił import z krajów Unii Europejskiej, 12% ze Stanów Zjednoczonych, 23% z krajów Azji, a 32% z pozostałych krajów świata. Eksport towarów (bez diamentów) w maju 2013 wyniósł 13,4 mld ILS, co spowodowało, że izraelski deficyt w handlu zagranicznym osiągnął wartość 5,8 mld ILS. Eksport towarów do krajów Unii Europejskiej stanowił 28% ogólnej sumy eksportu, do Stanów Zjednoczonych 24%, do krajów Azji 20%, a do pozostałych krajów świata 28%.

Bilans handlowy (styczeń-maj 2013)

Deficyt izraelskiego bilansu handlowego (bez diamentów) osiągnął w okresie styczeń-maj 2013 sumę 23,1 mld ILS, w porównaniu do 35,8 mld ILS w analogicznym okresie ubiegłego roku. Deficyt wymiany towarowej (bez diamentów) z krajami Unii Europejskiej wyniósł w tym okresie 9,4 mld ILS, deficyt w obrotach z krajami Azji 4,9 mld ILS, a z pozostałymi (poza Stanami Zjednoczonymi) krajami świata 14,8 mld ILS. Nadwyżkę w tym okresie zanotowano tylko w obrotach handlowych z USA i wyniosła ona 6,0 mld ILS.

Poniższa tabela prezentuje zestawienie obrotów handlowych Izraela z podstawowymi grupami państw w okresie styczeń-maj 2013 na tle obrotów w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Podstawowe

grupy państw

(w mln ILS)

Import Eksport Bilans

styczeń-maj

styczeń-maj

styczeń-maj

2013

2012

2013

2012

2013

2012

Ogółem

(brutto, bez diamentów)

95,297.8

107,546.2

72,167.6

71,754.7

-23,130.2

-35,791.5

Unia Europejska

32,587.1

37,147.3

23,182.2

23,214.0

-9,404.9

-13,933.3

USA

10,804.5

13,030.5

16,788.8

15,725.0

5,984.3

2,694.5

Azja

19,131.6

22,152.9

14,248.0

14,597.5

-4,883.6

-7,555.4

Pozostałe kraje

32,774.6

35,215.5

17,948.6

18,218.2

-14,826.0

-16,997.3

Import towarów w miesiącach marzec-maj 2013

Po zneutralizowaniu wpływów sezonowych i czynników nadzwyczajnych dane wskazują na dalszy spadek importu towarów (bez diamentów, statków, samolotów i surowców energetycznych). W miesiącach marzec-maj 2013 import towarów spadł o 2,7% w skali rocznej, po spadku o 13,1% w skali rocznej w okresie grudzień 2012-luty 2013.

Import towarów z krajów Unii Europejskiej spadł w tym okresie o 4,4% w skali rocznej, po spadku o 17,8% w skali rocznej w miesiącach grudzień 2012-luty 2013. W pięciu pierwszych miesiącach 2013 najbardziej znacząco spadł import z Węgier, Cypru i Holandii.

Import towarów ze Stanów Zjednoczonych spadł w miesiącach marzec-maj 2013 o 29,0% w skali rocznej, po spadku o 42,1% w skali rocznej w miesiącach grudzień 2012-luty 2013.

Import towarów z krajów azjatyckich zmalał w miesiącach marzec-maj 2013 o 6,6% w skali rocznej, po spadku o 14,1% w miesiącach grudzień 2012-luty 2013. W pięciu pierwszych miesiącach 2013 najbardziej znacząco spadł import z Japonii, Singapuru i Wietnamu.

Natomiast import towarów z pozostałych krajów świata wzrósł w miesiącach marzec-maj 2013 o 7,8% w skali rocznej, po wzroście o 3,0% w skali rocznej w miesiącach grudzień 2012-luty 2013. W pięciu pierwszych miesiącach 2013 najbardziej znacząco wzrósł import z Rosji, Etiopii, Chile i Paragwaju.

Eksport towarów w miesiącach marzec-maj 2013

W miesiącach marzec-maj 2013 eksport towarów (poza diamentami) spadł o 7,6% w skali rocznej, po spadku o 6,7% w skali rocznej w miesiącach grudzień 2012-luty 2013.

Rozbicie na poszczególne grupy państw wskazuje, że eksport do krajów Unii Europejskiej spadł w miesiącach marzec-maj 2013 o 17,0% w skali rocznej, po spadku o 2,1% w miesiącach grudzień 2012-luty 2013. W pięciu pierwszych miesiącach 2013 najbardziej znacząco spadł eksport do Austrii, Holandii i Finlandii.

Eksport do Stanów Zjednoczonych spadł w tym okresie o 17,7% w skali rocznej, po spadku o 13,3% w miesiącach grudzień 2012-luty 2013.

Eksport do krajów Azji w miesiącach marzec-maj 2013 wzrósł o 4,5% w skali rocznej, po wzroście o 4,3% w miesiącach grudzień 2012-luty 2013. W pięciu pierwszych miesiącach 2013 najbardziej znacząco wzrósł eksport do Wietnamu, Malezji i Singapuru.

Eksport do pozostałych krajów świata wzrósł w miesiącach marzec-maj 2013 o 50,9% w skali rocznej, po wzroście o 28,1% w miesiącach grudzień 2012-luty 2013. W pięciu pierwszych miesiącach 2013 najbardziej znacząco wzrósł eksport do Turcji, na Ukrainę, do Chile i Kostaryki.

Źródło:

Centralny Urząd Statystyczny: Handel zagraniczny Izraela według krajów w maju 2013, 18.06.2013 http://www.cbs.gov.il/www/hodaot2013n/16_13_162b.doc