Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuMIESIĘCZNY PRZEGLĄD STANU GOSPODARKI

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Łukasz Chrzanowski | 2015-12-21 00:54:02
izrael, israel

Rozwój ekonomiczny w ubiegłym miesiącu cechował się mieszanymi tendencjami. Z jednej strony wskaźniki realnej bieżącej działalności, pobór podatków i handel zagraniczny zanotowały poprawę. Jednak z drugiej strony rynek pracy, rynek kapitałowy, ekonomia globalna i zaufanie publiczne uległy pogorszeniu.

Główne spostrzeżenia

Rozwój ekonomiczny w ubiegłym miesiącu cechował się mieszanymi tendencjami. Z jednej strony wskaźniki realnej bieżącej działalności, pobór podatków i handel zagraniczny zanotowały poprawę. Jednak z drugiej strony rynek pracy, rynek kapitałowy, ekonomia globalna i zaufanie publiczne uległy pogorszeniu.

Pozytywne aspekty

  • Realna działalność: realna działalność wykazywała stałą poprawę aktywności w pierwszym kwartale bieżącego roku. W okresie tym Indeks Produkcji Przemysłowej wzrósł w lutym o 4,4%, po znaczącej poprawie w styczniu. Wzrost ten zanotowano na wszystkich poziomach technologii. Wzrost produkcji przypisywany jest zwiększeniu ilości godzin pracy, choć w sektorze przemysłowym nie zanotowano żadnej znaczącej zmiany ilości miejsc pracy. W tym samym czasie Indeks Obrotów wzrósł o 3,2%, po wzroście zanotowanym także w miesiącach poprzedzających. Natomiast marcowy Indeks Sprzedaży Sieci Detalicznych uległ zmniejszeniu w stosunku do lutego.
  • Podatki: pobów podatków w kwietniu wzrósł. Całkowity pobór podatków (w cenach stałych, po zneutralizowaniu wpływów sezonowych) wzrósł o 6,1% w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Wzrost ten nastąpił dzięki zwiększeniu poboru podatków bezpośrednich o 6,2% i podatków pośrednich o 5,6%. Całkowity przychód z podatków wzrósł w stosunku do poprzedniego miesiąca o 7,7% (9,2% podatki bezpośrednie; 6,5% podatki pośrednie). Należy zauważyć, że w związku ze świętami Pesach, w kwietniu 2012 część zwrotów podatku VAT została odroczona do maja. W tym roku święta te przypadły w marcu, bez odraczania zwrotów, co zaowocowało znaczniejszym wzrostem przychodów.

Niezmienione

  • Handel zagraniczny: pomimo ostrego spadku eksportu i importu dóbr w marcu, całość handlu zagranicznego wykazała w I kwartale pozytywne tendencje. W lutym-marcu eksport dóbr zanotował znaczące fluktuacje w wyniku jednorazowego wzrostu eksportu farmaceutyków w lutym. Trend w eksporcie dóbr w minionych miesiącach był pozytywny. W I kwartale eksport dóbr (bez statków, samolotów i diamentów) wzrósł o 5,6% w stosunku do IV kwartału 2012, ze szczególnie ostrym wzrostem eksportu do krajów azjatyckich (wzrost kwartalny o 15,0%). Eksport usług (bez firm start-up) zanotował w lutym 2013 wzrost o 3,6%. W tym samym czasie eksport usług turystycznych kontynuował wzrost, po spadku w tym sektorze w ostatnim kwartale 2012 (w efekcie wojskowej operacji „Słup Obłoku”). Z drugiej strony liczba turystów przyjeżdżających spadła w marcu, po wzroście w lutym.

Import dóbr (bez statków, samolotów i diamentów) zanotował w marcu spadek o 9,2%, po trzech kolejnych miesiącach wzrostów. Spadek importu dóbr odzwierciedlił się mniejszym importem we wszystkich ważniejszych kategoriach (konsumpcja, surowce, produkty inwestycyjne). Ponadto, trwały fluktuacje w imporcie materiałów energetycznych, z ostrym spadkiem w marcu. Duży spadek eksportu dóbr w marcu doprowadził do wzrostu deficytu w handlu zagranicznym o 13,2% (bez statków, samolotów i diamentów). Realny kurs wymiany izraelskiego szekla zanotował wzrost o 0,4% w marcu, po wzrostach także w miesiącach poprzedzających.

  • Stabilność cen: stopa inflacji w izraelskiej gospodarce pozostaje niska, poniżej środka pasma celu inflacyjnego, podczas gdy stopa odsetkowa Banku Izraela pozostaje bez zmian. Indeks Cen Konsumenckich wzrósł w marcu o 0,2%, zgodnie z oczekiwaniami, po serii niespodziewanych spadków od września 2012 (z wyjątkiem wzrostu w grudniu 2012). Na wzrost ten wpłynął głównie wzrost cen usług mieszkaniowych o 0,8%. Co więcej Indeks Mieszkaniowy izraelskiego Centralnego Urzędu Statystycznego, który nie jest ujęty w Indeksie Cen Konsumenckich, wykazuje stałą tendencję wzrostową cen mieszkań. W ciągu ostatnich 12 miesięcy Indeks Cen Konsumenckich wzrósł o 1,3%. W tym samym czasie oczekiwania inflacyjne na rynkach kapitałowych znacząco spadły, osiągając w kwietniu 2,1%, o 0,7% mniej niż w marcu 2013.

Bank Izraela utrzymał stopę odsetkową dla kwietnia i maja (określaną w końcu marca) na tym samym poziomie 1,75%. Ostry spadek oczekiwań inflacyjnych zaowocował znaczącym wzrostem realnych odsetek, z -1,0% w marcu do -0,3% w kwietniu. Wzrost ten nastąpił po dłuższym okresie spadków, które wynikały ze zwiększonych oczekiwań inflacyjnych i redukcji stopy odsetkowej w listopadzie 2012 i styczniu 2013.

W kwietniu 2012 Bank Izraela interweniował na rynku walutowym w świetle umacniania się szekla w ciągu ostatnich miesięcy, po 18-miesięcznym okresie unikania jakiegokolwiek interweniowania na tym rynku.

Aspekty negatywne

  • Rynek pracy: w marcu zanotowano nieznaczny spadek na rynku pracy, pomimo zmniejszenia się stopy bezrobocia. W marcu udział w rynku pracy w izraelskiej gospodarce zmniejszył się o 0,6%, z 64,1% do 63,5%. Zmniejszenie się udziału w rynku pracy było zauważalne w postaci zmniejszenia o 25,6 tys. liczby zatrudnionych osób, przy jednoczesnym zmniejszeniu się ilości bezrobotnych o 8,7 tysiąca. Zmniejszenie liczby zatrudnionych wystąpiło zarówno wśród zatrudnionych na pełen etat, jak i wśród osób na częściowym etacie.

Mniejsza liczba bezrobotnych doprowadziła do zmniejszenia poziomu bezrobocia o 0,1%, jednak zmniejszenie to było wynikiem ostrego spadku udziału w rynku pracy. Pogorszenie na rynku pracy skompensowało całkowicie poprawę zanotowaną w lutym, przywracając poziom bezrobocia i udział w rynku pracy do poziomu ze stycznia. Niemniej, poziom bezrobocia w Izraelu pozstaje wśród najniższych w świecie zachodnim, a zmniejszenie liczby miejsc pracy w marcu o 21 tysięcy, nastąpiło po zwiększeniu tej liczby w lutym o 30 tysięcy.

  • Rynek kapitałowy: w kwietniu zanotowano negatywny trend w aktywności na rynku kapitałowym. Obejmowało to pogorszenie wskaźników giełdowych, podobnie jak to miało miejsce na większości światowych rynków. Ponadto rynek obligacji korporacyjnych zanotował nieznaczny wzrost wskaźników, któremu towarzyszył w marcu spadek wolumenu obrotów. Średnia rentowność notowanych na rynku obligacji korporacyjnych nieznacznie wzrosła w kwietniu, po spadkach w lutym i marcu. Jednak generalnie notuje ona spadek, podobnie jak skumulowana wartość rynkowa obligacji.
  • Zaufanie publiczne: zaufanie publiczne pogorszyło się w kwietniu, co znalazło odzwierciedlenie w Indeksie Kierowników Zaopatrzenia i Indeksie Zaufania Konsumentów. W tym czasie Indeks Kierowników Zaopatrzenia zanotował nieznaczny spadek z 53,6% do 51,8%, co jednak w dalszym ciągu wskazuje na oczekiwaną ekspansję działalności przemysłowej. W kwietniu zanotowano wzrost zapotrzebowania krajowego, po 15 miesiącach jego zmniejszania się. Indeks Zaufania Konsumentów ostro spadł w kwietniu, kontynuując tendencję trwającą od sierpnia 2012.

Nieruchomości

Liczba transakcji w marcu pozostała stabilna w porównaniu do poprzedniego miesiąca, po kilku uprzednich miesiącach stałego spadku. W porównaniu do marca 2012 zanotowano wzrost o 9%, co było jednak efektem zmniejszonej aktywności w marcu z powodu świąt Pesach.

Udział inwestorów w całkowitej liczbie transakcji spadł do 21%, co jest najniższym wynikiem w ostatnich latach. W liczbach absolutnych liczba mieszkań nabytych przez inwestorów była o 6% niższa w miesiącu poprzedzającym.

Wybrane dane

Dziedzina

Wskaźnik

Zmiany

w marcu1

Uwagi

Realna działalność

PKB

2,6%

IV kw. 2012 w skali rocznej

 

PKB biznesowe

3,0%

IV kw. 2012 w skali rocznej

 

Indeks produkcji przemysłowej

4,4%

Dane za luty

 

Obrót sektora handlowego

3,2%

Dane za luty

 

Indeks sprzedaży detalicznej

-0,8%

Dane za marzec

Podatki

Całkowity pobór

6,1%

Kwiecień 2013 do marca 2013

 

Podatki posrednie

6,2%

Kwiecień 2013 do marca 2013

 

Podatki bezpośrednie

5,6%

Kwiecień 2013 do marca 2013

Eksport/import

Eksport dóbr

-14,0%

W $, bez statków, samolotów i diamentów

 

Eksport usług

23,5%

Dane za luty

 

Eksport dóbr i usług

19,9%

Dane za luty

 

Import dóbr

-9,2%

W $, bez statków, samolotów i diamentów

Rynek pracy

Stopa bezrobocia

6,5% (5,6%)

Wiek 15+. Dane w nawiasie odnoszą się do wieku 25-64.

 

Udział w rynku pracy

63,5% (78,4%)

Stabilność cen

Indeks cen konsumenckich (ICK)

100,5

 
 

ICK za 12 m-cy

1,27%

 
 

Oczekiwania inflacyjne

2,8%

Roczne. W kwietniu spadły do 2,1%

Rynek kapitałowy

Tel Aviv 100

-1,4%

Średnia kwietnia do średniej marca

 

Tel Bond 60

0,8%

Średnia kwietnia do średniej marca

 

Ogółem emisji

-12,1%

Marzec, w cenach stałych

Wskaźniki globalne

S&P 500

1,3%

Średnia kwietnia do średniej marca

 

Oczekiwany wzrost w USA

2,1%

Na 2013, projekcja z kwietnia

 

Oczekiwany wzrost w Eurozonie

-0,5%

Na 2013, projekcja z kwietnia

Zaufanie publiczne

Indeks kierowników zaopatrzenia

51,8

>50 oznacza oczekiwania wzrostowe

 

Indeks zaufania konsumentów

1,8%

Kwiecień

1 O ile w uwagach nie podano inaczej

 

Źródło: na podstawie danych Departamentu Gospodarki i Dochodów Państwa

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Płotki przeciwśniegowe

Płotki śniegowe montujemy by zapobiec zrywaniu lub deformacji rynny w skrajnych wypadku i regionó...
Polska - POZNAŃ 2021-05-05 Dodał: Marcin Ciesielski Produkcja metalowych wyrobów gotowych Zobacz ofertę

Rynny aluminiowe

Do zalet rynien aluminiowych można zaliczyć wcześniej wspomniana lekkość. Aluminium należy do sur...
Polska - POZNAŃ 2021-05-05 Dodał: Marcin Ciesielski Produkcja metalowych wyrobów gotowych Zobacz ofertę

Rynny miedziane

Najpopularniejszymi materiałami stosowanymi do produkcji orynnowań są stal, aluminium oraz właśni...
Polska - POZNAŃ 2021-05-05 Dodał: Marcin Ciesielski Produkcja metalowych wyrobów gotowych Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert