Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuBranża meblarska w Izraelu

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Łukasz Chrzanowski | 2015-12-21 00:57:40
izrael, israel

Pomimo globalnego kryzysu, odbijającego się poważnie na silnie związanej ze światowymi rynkami izraelskiej gospodarce w ogóle, a na skierowanej w znacznej mierze na rynki zagraniczne produkcji sektora zaawansowanego technologicznie w szczególności, tradycyjny przemysł meblowy przeżywa w Izraelu okres rozwoju.

Pomimo globalnego kryzysu, odbijającego się poważnie na silnie związanej ze światowymi rynkami izraelskiej gospodarce w ogóle, a na skierowanej w znacznej mierze na rynki zagraniczne produkcji sektora zaawansowanego technologicznie w szczególności, tradycyjny przemysł meblowy przeżywa w Izraelu okres rozwoju.

Zawdzięcza to przede wszystkim temu, że zdecydowana większość produkcji rodzimego przemysłu meblarskiego sprzedawana jest na ciągle chłonnym w tej dziedzinie rynku krajowym. Chłonność ta wynika w sporej mierze z faktu, że w dorosłe życie wchodzi obecnie drugie pokolenie ogromnej imigracji z krajów byłego Związku Sowieckiego (w latach 90-tych XX wieku ludność Izraela wzrosła dzięki tej imigracji o około 1 milion, czyli o 20% ogółu ludności)

W roku 2012 całkowity produkt izraelskiego przemysłu meblowego wyniósł 1,65 mld $, co oznacza iż w ciągu ostatniego 5-lecia produkt ten wzrósł o o 0,5 mld $, czyli o 43,4%, przy niezmienionej w praktyce liczbie zatrudnionych w tym wymagającym dużego nakładu pracy ludzkiej przemyśle, wynoszącej około 10 tys. osób. Zdecydowana większość z nich pracuje w małych zakładach meblarskich liczących 6-7 osób.

Pomimo dynamicznego wzrostu izraelski przemysł meblowy zajmuje skromne miejsce w stosunku do całości izraelskiego przemysłu i wytwarza nie więcej niż 1,4% jego ogólnego produktu, przy czym wielkość ta z roku na rok ulega nieznacznemu zmniejszeniu.

EKSPORT MEBLI

Zaledwie 3%-5% produkcji przemysłu meblowego opuszcza granice Izraela. Pozostałe ilości są sprzedawane w kraju lub trafiają do eksportu pośredniego.

Eksport mebli w roku 2011 osiągnął wartość 103,6 mln $, co oznacza wzrost o 27,2% w stosunku do roku poprzedniego. Poniższa tabela przedstawia rozbicie izraelskiego eksportu mebli w latach 2009-2011, według ich podstawowych rodzajów wyszczególnionych w izraelskiej klasyfikacji celnej.

Eksport produktów przemysłu meblowego w latach 2009-2011 (w tys. $)

 

2009

2010

2011

Meble metalowe biurowe

1.168

1.479

1.480

Meble metalowe inne

921

1.495

1.476

Meble drewniane biurowe

739

1.095

774

Meble drewniane kuchenne

1.263

1.382

810

Meble drewniane do sypialni

943

1.254

701

Meble drewniane inne

4.462

6.056

6.747

Meble plastikowe

71.396

62.725

85.210

Meble bambusowe i z mat. podobnych

44

5

25

Meble inne

1.936

2.723

4.160

Części mebli

3.555

3.180

2.213

Ogółem

86.427

81.394

103.596

Źródło: Portal Centralnego Urzędu Statystycznego Izraela

Prawie cały eksport mebli skupiony jest w rękach kilku największych producentów, takich jak Keter Plastic z Hercliji, specjalizujący się w produkcji mebli plastikowych, Kastiel Efraim & Sons z Tel Awiwu, Hollandia International ze Sderot, Lavi Furniture Industries z kibucu Lavi w Galilei, Artist Studio Avraham Fried z Kiriat Gat na pustyni Negew, specjalizujące się w umeblowaniu dla synagog, Savyon Industries 1987 z Aszdod czy Teknion Israel Group z Hajfy.

Główne kierunki izraelskiego eksportu mebli w roku 2011, w rozbiciu na poszczególne rodzaje mebli, były następujące (wszystkie dane w tys. $):

- meble metalowe biurowe: USA – 524, Porto Rico – 147, Angola – 135, Francja – 119, Gwinea Równikowa – 113;

- meble metalowe inne: Angola – 251, Kanada – 164, Australia – 128, Niemcy 125, Holandia - 109

- meble drewniane biurowe: Gwinea Równikowa – 409, Holandia – 68, Litwa – 53, Włochy – 48, Szwajcaria – 42;

- meble drewniane kuchenne: Gwinea Równikowa – 342, Angola – 300, Wlk. Brytania – 83, USA – 71, Szwajcaria – 14;

- meble drewniane do sypialni: USA – 249, Cypr – 233, Płd. Afryka – 32, Angola – 29, Francja – 28;

- meble drewniane inne: USA – 2.595, Angola – 534, Wlk. Brytania – 516, Szwajcaria – 515, Kanada – 415;

- meble plastikowe: Wlk. Brytania – 12.952, Rosja – 11.872, Niemcy 9.780, Francja 9.572, Hiszpania – 5.355;

- meble inne: Rosja – 2.016, Ukraina – 768, Angola – 367, Kenia – 224, Czechy – 167;

- części mebli: Ukraina – 382, Chiny – 334, USA – 325, Wlk. Brytania – 260, Cypr – 241.

Eksport izraelskich mebli do Polski jest stosunkowo niewielki i skupił się w roku 2011 na meblach plastikowych o wartości 1,5 mln $ oraz na symbolicznych ilościach innych mebli drewnianych (71 tys. $), innych mebli metalowych (44 tys. $), częściach mebli (16 tys. $) oraz innych meblach (5 tys. $). Całość eksportu mebli do Polski zamyka się sumą 1,6 mln $.

IMPORT MEBLI

Import mebli i ich części do Izraela prawie trzykrotnie przekracza wartość izraelskiego eksportu w tej branży. W roku 2011 import ten osiągnął wartość 278,2 mln $, w porównaniu do 229,4 mln $ w roku poprzedzającym, co oznacza wzrost o 21,3%.

Import produktów przemysłu meblowego w latach 2009-2011 (w tys. $)

 

2009

2010

2011

Meble metalowe biurowe

1.813

2.430

2.792

Meble metalowe inne

24.864

34.498

39.314

Meble drewniane biurowe

4.659

6.361

6.649

Meble drewniane kuchenne

11.792

13.274

13.201

Meble drewniane do sypialni

9.058

11.549

11.329

Meble drewniane inne

98.931

107.308

137.479

Meble plastikowe

6.780

8.663

8.037

Meble bambusowe i z mat. podobnych

1.667

2.244

1.138

Meble inne

14.381

16.857

23.140

Części mebli

21.337

26.259

34.007

Ogółem

195.282

229.443

278.220

Źródło: Portal Centralnego Urzędu Statystycznego Izraela

W wyniku zaleceń międzyrządowej komisji ds. walki z drożyzną już w roku bieżącym rozpocznie się stopniowa obniżka ceł ochronnych na meble, wynoszących obecnie 12%, a do roku 2017 mają one zostać całkowicie zniesione. Izraelscy producenci obawiają się, że zniesienie ceł ochronnych na meble może doprowadzić do znacznego ugodzenia w miejscowych wytwórców w wyniku zalania rynku przez tani import mebli o niskiej jakości z Chin, który może, ich zdaniem, wzrosnąć nawet o 300%.

Główne kierunki izraelskiego importu mebli w roku 2011, w rozbiciu na poszczególne ich rodzaje, były następujące (wszystkie dane w tys. $):

- meble metalowe biurowe: Chiny – 584, Niemcy – 577, Włochy – 490, USA – 356, Wlk. Brytania – 188;

- meble metalowe inne: Włochy – 11.117, Chiny – 10.904, USA – 2.895, Niemcy – 2.295, Wlk. Brytania – 2.033;

- meble drewniane biurowe: Chiny – 1.902, Francja – 1.085, Włochy – 981, Hiszpania – 798, Turcja – 358;

- meble drewniane kuchenne: Niemcy – 5.247, Włochy – 5.093, Chiny – 1.128, Cypr – 735, Hong Kong – 231;

- meble drewniane do sypialni: Cypr – 2.551, Chiny – 2.394; Włochy – 1.469, Niemcy – 950, 623 – Turcja;

- meble drewniane inne: Chiny – 36.140, Włochy – 24.648, Cypr – 11.756, USA – 7.801, Hong Kong – 7.762;

- meble plastikowe: Chiny – 3.501, Włochy – 946, Francja – 663, Hong Kong – 565, Niemcy – 527;

- meble bambusowe i z mat. podobnych: Chiny – 461, Wlk. Brytania – 355, Wietnam – 206, Belgia – 200, Indonezja – 169;

- meble inne: Chiny – 6.102, USA – 3.583, Austria – 3.046, Włochy – 2.993, Cypr – 721;

- części mebli: Włochy – 7.587, Cypr – 6.720, Chiny – 5.841, Niemcy – 5.020, Austria – 2.270;

Polski eksport mebli do Izraela w roku 2011 objął głównie meble drewniane o wartości 4,9 mln $, w tym inne meble drewniane (4.145 tys. $), meble do sypialni (620 tys. $), meble kuchenne (25 tys. $) i meble biurowe (139 tys. $), oraz części do mebli o wartości 295 tys. $, meble metalowe (192 tys. $), meble inne (78 tys. $) i niewielkie ilości mebli plastikowych (57 tys. $) i z trzciny (2 tys. $). Całkowity eksport polskich mebli do Izraela zamknął się sumą 5,5 mln $.

SUROWCE DLA PRZEMYSŁU MEBLOWEGO

Ze względu na prawie całkowity brak lasów, izraelski przemysł meblowy opiera się w znacznej mierze na surowcach importowanych, przy czym mowa przede wszystkim o tarcicy (41,5% całego importu pochodzi z Finlandii), płytach pilśniowych (po 14,9% importu pochodzi z Portugalii i Tajlandii) oraz sklejce (aż 74,1% pochodzi z Chin).

Bardziej szczegółowe dane za rok 2011 przedstawione są w poniższej tabeli:

Import podstawowych surowców dla przemysłu meblowego w r. 2011 (mln $)

 

Tarcica

Płyty pilśniowe

Sklejka

Austria

4,8

   

Brazylia

7,5

   

Chile

 

4,3

 

Chiny

 

4,0

78,8

Czechy

3,0

   

Finlandia

95,0

   

Hong Kong

   

6,7

Kanada

6,1

   

Łotwa

7,8

 

3,6

Niemcy

17,0

9,4

 

Portugalia

 

11,9

 

Rosja

10,1

 

5,2

Słowenia

1,7

   

Szwecja

18,0

   

Tajlandia

 

11,9

 

Ukraina

1,5

   

USA

10,8

1,4

 

Włochy

 

9,6

 

Inne kraje

45,8

27,5

12,1

Ogółem

229,1

80,0

106,4

Import tych surowców z Polski w roku 2011 przedstawiał się następująco:

- tarcica – 59 tys. $

- płyty pilśniowe – 1.515 tys. $

- sklejka – 407 tys. $

PODSUMOWANIE

Przemysł meblowy w Izraelu opiera się głównie na surowcach importowanych, co wynika z niewielkiego zalesienia kraju. Branża meblowa charekteryzuje się tym, że większość producentów, to małe zakłady zatrudniające 6-7 pracowników, zdecydowana większość produkcji jest sprzedawana na rynku lokalnym, a eksport stanowi zaledwie 3%-5% całej produkcji.

W ostatnich latach w izraelskiej branży meblowej następiła „rewolucja” w zakresie wzornictwa. W wyniku masowych wyjazdów turystycznych izraelski konsument zapoznał się z trendami na światowych rynkach, z modami i stylami panującymi w Europie i USA. Izraelski przemysł meblowy musiał przestawić się na produkcję mebli bardziej modnych i wyszukanych, o wysokiej jakości, produkowanych przy mocy nowoczesnych technologii, co doprowadziło do głębokich zmian w całej branży.

Obecnie, w związku z likwidowaniem stopniowo (do r. 2017) ceł ochronnych, zachodzi obawa, że izraelski przemysł meblowy nie będzie w stanie skutecznie konkurować z tanim importem z Chin.

Źródła:

- Portal Stowarzyszenia Przemysłu Meblarskiego w Izraelu www.furnish.co.il

- Portal Centralnego Urzędu Statystycznego www.cbs.gov.il

- Portal magazynu branżowego Bait VeNoy www.bvn.co.il

- Artykuł „Przegląd branży drzewnej i meblowej w roku 2007”

- Portal „Globes” www.globes.co.il artykuł z 20.12.2012