Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuHandel zagraniczny Izraela w roku 2012

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Łukasz Chrzanowski | 2015-12-21 01:01:57
izrael, israel

Deficyt Izraela w międzynarodowej wymianie towarowej w r. 2012 wyniósł 70,2 mld ILS, w porównaniu do 52,2 mld ILS w r. 2011 oraz 29,0 mld ILS w 2010.

DANE OGÓLNE

Deficyt Izraela w międzynarodowej wymianie towarowej w r. 2012 wyniósł 70,2 mld ILS, w porównaniu do 52,2 mld ILS w r. 2011 oraz 29,0 mld ILS w 2010.

Wielkość eksportu towarów (bez statków, samolotów i diamentów) w stosunku do ich importu w roku 2012 wyniosła 71,2%, podczas gdy rok wcześniej 75,4%, a w roku 2010 - 83,2%.

Wielkość importu towarów w roku 2012 wyniosła 278,4 mld ILS, a eksport towarów 208,2 mld ILS. Deficyt wyniósł więc 70,2 mld ILS. Import towarów w roku 2012 wzrósł o 7,1% w stosunku do roku 2011, a import bez statków, samolotów i diamentów wzrósł o 6,3% (wzrost o 10,9 mld ILS).

Eksport towarów wyniósł w roku 2012 208,2 mld ILS, o 0,2% więcej niż w roku 2011. Eksport towarów bez statków, samolotów i diamentów wyniósł w roku 2012 176,1 mld ILS, czyli o 4,5% więcej niż w roku 2011 (wzrost o 7,6 mld ILS). W roku 2009 eksport towarów bez statków, samolotów i diamentów wyniósł 156,6 mld ILS.

Powyższe dane dotyczące eksportu i importu nie są danymi ostatecznymi, dotyczą wyłącznie towarów, które przeszły przez odprawę celną, i nie obejmują wymiany towarowej między Państwem Izrael a Autonomią Palestyńską. Dane te nie obejmują także eksportu i importu usług (w tym, m. in. eksportu oprogramowania). Ostateczne dane zostaną opublikowane w kwietniu 2013. Informacje obejmujące także eksport i import usług są publikowane co kwartał w ramach bilansu płatniczego.

Z danych wynika, że w roku 2012 eksport przemysłowy (poza diamentami) wyniósł 170,7 mld ILS, o 4,4% więcej niż w roku 2011. Natomiast eksport rolny wzrósł o 9,0% w stosunku do roku 2011 i wyniósł 5,4 mld ILS. Eksport diamentów (szlifowanych i nieszlifowanych) wyniósł 32,1 mld ILS, w porównaniu do 39,3 mld ILS w roku 2011.

Rozbicie eksportu przemysłowego wg stopnia zaawansowania technologicznego wskazuje na wzrost eksportu o 5,5% w stosunku do roku 2011 w grupie technologii zaawansowanych. W grupie technologii średnio-zaawansowanych nastąpił wzrost eksportu o 6,6%, w grupie technologii średnio-tradycyjnych spadek o 1,2%, a w grupie technologii tradycyjnych wzrost o 1,4%.

Rozbicie importu towarów według ich przeznaczenia wskazuje na wzrost importu w większości grup: o 27,0% w grupie surowców energetycznych, o 1,4% w grupie towarów inwestycyjnych, o 10,0% w grupie surowców (bez diamentów i surowców energetycznych) oraz o 1,9% w grupie towarów konsumpcyjnych. Natomiast import diamentów (szlifowanych i nieszlifowanych) spadł o 19,9% w stosunku do roku 2011.


DANE SZCZEGÓŁOWE

Eksport towarów

W roku 2012 eksport przemysłowy (poza diamentami) stanowił 81,2% ogółu eksportu towarów, podczas gdy w roku 2011 udział ten wynosił 78,7%. Eksport diamentów stanowił 15,4% (w 2011 – 18,9%), a pozostałe 3,4% stanowił eksport rolniczy.

Rozbicie eksportu przemysłowego według grup zaawansowania technologicznego wskazuje, że udział wyrobów o wysokim zaawansowaniu technologicznym wzrósł w roku 2012 i stanowił on 47,5% całości eksportu przemysłowego (bez diamentów), podczas gdy w roku 2011 – 47,1%. W wielkościach absolutnych eksport towarów o wysokim zaawansowaniu technologicznym wzrósł w roku 2012 o 4,2 mld ILS (5,5%). Wyszczególnienie branżowe wskazuje na wzrost o 19,3% w branży podzespołów elektronicznych oraz o 9% w branży sprzętu kontrolno-pomiarowego. Natomiast eksport w branży łączności elektronicznej spadł o 2,4%.

Eksport towarów średnio-zaawansowanych technologicznie (31,6% całego eksportu przemysłowego) w roku 2012 wyniósł 54,0 mld ILS, w porównaniu do 50,7 mld ILS w roku 2011, co oznacza wzrost o 6,6%. Największy wzrost zanotowano w branży maszyn i urządzeń (o 18,4%) oraz w branży urządzeń i silników elektrycznych (o 30%).

Eksport towarów przemysłowych w grupie technologii średnio-tradycyjnych (16,1% całego eksportu przemysłowego) spadł w roku 2012 o 1,2% i wyniósł 27,5 mld ILS. Eksport branży kopalno-wydobywczej spadł o 8,0%, branży żelaza i stali spadł o 11,1%, natomiast eksport branży wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych wzrósł o 5,0%.

Eksport towarów przemysłowych z grupy technologii tradycyjnych (4,8% ogółu eksportu przemysłowego) wzrósł w roku 2012 o 1,4% w porównaniu do roku 2011 i wyniósł 8,2 mld ILS. Eksport towarów z branży spożywczej i napojów wzrósł o 7,4% w stosunku do roku ubiegłego, natomiast spadł eksport w branży drewna i mebli o 10,0% w stosunku do roku 2011.

Eksport diamentów (szlifowanych i nieszlifowanych, netto) w roku 2012 wyniósł 32,1 mld ILS, w porównaniu do 39,3 mld ILS w roku 2011.

Eksport rolny w roku 2012 wyniósł 5.401 mln ILS, w porównaniu do 4.956 mln ILS w roku 2011. Zanotowano wzrost w branży bawełny i płodów rolnych (o 34,8%), w eksporcie cytrusów (29,6%) oraz awokado i innych owoców (o 22,5%). Natomiast eksport kwiatów zanotował spadek 7,8%.

Import towarów

Import towarów osiągnął wartość 278,4 mld ILS i był większy o 18,4 mld ILS niż w roku 2011.

Rozbicie importu według przeznaczenia wskazuje, że 38% całego importu stanowił import surowców (bez diamentów i surowców energetycznych), 15% to import towarów konsumpcyjnych, 14% import maszyn, urządzeń i lądowych środków transportu na cele inwestycyjne, 22% import surowców energetycznych, a pozostałe 11% to import diamentów, statków i samolotów.

Import surowców (poza diamentami i surowcami energetycznymi) osiągnął w roku 2012 wartość 106,3 mld ILS, co oznacza wzrost o 10,0% w porównaniu do roku 2011. Wyszczególnienie według grup towarów wskazuje, że zanotowano wzrost importu chemikaliów (20,7%), środków dla przemysłu maszynowego i elektronicznego (17,0%), środków dla rolnictwa (15,7%) oraz dla przemysłu gumowego i tworzyw sztucznych. Zanotowano natomiast spadek importu metali nieżelaznych (o 6,3%) oraz żelaza i stali (o 4,7%).

Import wyrobów na cele inwestycyjne (poza statkami i samolotami) w roku 2012 wyniósł 38,8 mld ILS, co oznacza wzrost o 1,4% w stosunku do roku 2011. Import maszyn i sprzętu wzrósł o 2,0%, natomiast import samochodów na cele biznesowe spadł w roku 2012 o 6,1%.

Import wyrobów na cele konsumpcyjne w roku 2012 wzrósł o 1,9%, po wzroście o 9,8% w roku 2011. Zasadniczą część wzrostu zanotowano w imporcie wyrobów na bieżące spożycie (o 9,6%), a wśród nich farmaceutyków (o 14,3%) oraz wyrobów spożywczych i napojów (o 13,8%). Natomiast import wyrobów trwałych spadł o 7,3%. Największy spadek nastąpił w imporcie mebli i wyrobów AGD (o 9,4%). Import środków transportu spadł o 5,3% w porównaniu do roku 2011.

Import diamentów (szlifowanych i nieszlifowanych) osiągnął w roku 2012 sumę 29,0 mld ILS, w porównaniu do 36,2 mld ILS w roku 2011.

Import surowców energetycznych (paliwo, wyroby rafineryjne i węgiel) osiągnął w roku 2012 sumę 62,0 mld ILS, o 27,0% więcej niż w roku 2011.

Źródło: Portal Centralnego Biura Statystycznego www.cbs.gov.il

Dokument 16_13_007b-2.doc [Dostęp 11.02.2013]

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Płotki przeciwśniegowe

Płotki śniegowe montujemy by zapobiec zrywaniu lub deformacji rynny w skrajnych wypadku i regionó...
Polska - POZNAŃ 2021-05-05 Dodał: Marcin Ciesielski Produkcja metalowych wyrobów gotowych Zobacz ofertę

Rynny aluminiowe

Do zalet rynien aluminiowych można zaliczyć wcześniej wspomniana lekkość. Aluminium należy do sur...
Polska - POZNAŃ 2021-05-05 Dodał: Marcin Ciesielski Produkcja metalowych wyrobów gotowych Zobacz ofertę

Rynny miedziane

Najpopularniejszymi materiałami stosowanymi do produkcji orynnowań są stal, aluminium oraz właśni...
Polska - POZNAŃ 2021-05-05 Dodał: Marcin Ciesielski Produkcja metalowych wyrobów gotowych Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert