Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuHandel zagraniczny Izraela w roku 2012 według grup państw

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Łukasz Chrzanowski | 2015-12-21 01:03:00
izrael, israel

W roku 2012 eksport towarów (brutto) z Izraela wyniósł 243,5 mld ILS, co oznacza wzrost o 1,3 mld ILS (0,5%) w stosunku do roku 2011, a import towarów (brutto) do Izraela wyniósł 281,7 mld ILS, co oznacza wzrost o 18,9 mld ILS (7,2%) w stosunku do roku 2011. W roku 2012 zanotowano deficyt (brutto) w międzynarodowym obrocie towarami w wysokości 38,2 mld ILS, podczas gdy w roku 2011 wyniósł on 20,5 mld ILS.

W roku 2012 eksport towarów (brutto) z Izraela wyniósł 243,5 mld ILS, co oznacza wzrost o 1,3 mld ILS (0,5%) w stosunku do roku 2011, a import towarów (brutto) do Izraela wyniósł 281,7 mld ILS, co oznacza wzrost o 18,9 mld ILS (7,2%) w stosunku do roku 2011. W roku 2012 zanotowano deficyt (brutto) w międzynarodowym obrocie towarami w wysokości 38,2 mld ILS, podczas gdy w roku 2011 wyniósł on 20,5 mld ILS.

Eksport towarów do krajów Unii Europejskiej zmalał w roku 2012 o 1,5% (o 1,0 mld ILS), eksport do USA zmalał o 2,0% (o 1,4 mld ILS), natomiast eksport do krajów Azji wzrósł w roku 2012 o 4,1% (o 2,4 mld ILS), a do pozostałych krajów świata wzrósł o 2,7% (o 1,2 mld ILS).

W przypadku importu w roku 2012 największy wzrost zanotowano w imporcie z USA, który wzrósł o 14,6%. Import z krajów Unii Europejskiej wzrósł o 6,5%, import z krajów Azji nie uległ zmianie, a z pozostałych krajów świata wzrósł o 9,5%.

Deficyt w wymianie towarowej (bez diamentów) z krajami Unii Europejskiej w roku 2012 wyniósł 31,4 mld ILS, co oznacza wzrost o 35,9% w stosunku do deficytu w roku 2011. Deficyt w wymianie towarowej z krajami Azji wyniósł 14,1 mld ILS, o 14,0% mniej niż w 2011, natomiast bilans wymiany towarowej z USA zanotował w roku 2012 nadwyżkę 8,2 mld ILS, w porównaniu do 14,1 mld ILS w roku 2011.

Kraje, do których eksport towarów (bez diamentów) przekroczył w roku 2012 sumę 4 mld ILS, są następujące: USA (41,6 mld ILS), Wielka Brytania (12,1 mld ILS), Chiny (9,4 mld ILS), Holandia (8,7 mld ILS), Niemcy (6,2 mld ILS), Turcja (5,5 mld ILS), Indie (5,2 mld ILS), Francja (4,9 mld ILS), Brazylia (4,4 mld ILS) i Włochy (4,3 mld ILS).

Kraje, z których import towarów (bez diamentów) przekroczył w roku 2012 sumę 4 mld ILS, to: USA (33,4 mld ILS), Chiny (20,5 mld ILS), Niemcy (17,8 mld ILS), Szwajcaria (10,7 mld ILS), Włochy (10,7 mld ILS), Holandia (10,6 mld ILS), Turcja (8,0 mld ILS), Wlk. Brytania (7,8 mld ILS) i Japonia (6,5 mld ILS). Należy przy tym zaznaczyć, że jako kraj importu podany jest kraj zakupu.

Eksport towarów (bez diamentów) zmalał w roku 2012 znacząco (o ponad 30%) na Maltę, do Bułgarii, do Austrii i do Irlandii. Natomiast wzrósł znacząco (o ponad 30%) do następujących krajów: Nowa Zelandia (178%), Wietnam (136%), Gruzja (126%), Ukraina (125%) oraz do Chile, Etiopii, Urugwaju i Brazylii.

Import towarów (bez diamentów) wzrósł w roku 2012 znacząco (ponad 30%) z następujących krajów: Malta, Cypr, Urugwaj, Wietnam, Węgry i Czechy. Natomiast zmalał import towarów (bez diamentów) z Egiptu, Rosji, Japonii i Grecji.

Eksport do krajów Unii Europejskiej w roku 2012 stanowił 27,2% całego eksportu (27,7% w 2011), a import 34,4% całego importu (34,6% w 2011). Eksport do krajów Unii Europejskiej spadł o 1,5% (1,0 mld ILS), a import o wzrósł o 6,5% (5,9 mld ILS), w wyniku czego deficyt wymiany towarowej z tymi krajami wzrósł o 28,9% w stosunku do roku 2011.

Eksport do USA w roku 2012 stanowił 27,9% całego eksportu (28,6% w 2011), a import z tego kraju 12,9% całego importu (11,8% w 2011). Eksport do USA spadł o 2,0% (1,4 mld ILS) w stosunku do 2011, a import wzrósł o 16,4% (5,1 mld ILS). Nadwyżka handlowa z USA zmalała o 17,1% (o 6,5 mld ILS) w stosunku do roku 2011.

Eksport do krajów Azji w roku 2012 stanowił 25,2% całego eksportu (24,3% w 2011), a import 20,7% całego importu (22,2% w 2011). Eksport do krajów Azji wzrósł o 4,1% (2,4 mld ILS), a import pozostał bez zmian w stosunku do 2011. Nadwyżka handlowa wyniosła 2,9 mld ILS, podczas gdy w roku 2011 zanotowano nadwyżkę w wysokości 0,5 mld ILS.

Eksport do pozostałych krajów świata w roku 2012 stanowił 19,8% całego eksportu (19,4% w 2011), a import 32,1% całego importu (31,4% w 2011).

Import diamentów (brutto) w roku 2012 wyniósł 31,6 mld ILS, o 17,7% mniej niż w roku 2011. Główne źródła importu diamentów to Belgia (26%), Szwajcaria, Indie, USA, Hong Kong, Rosja i Wlk. Brytania.

Eksport diamentów (brutto) w roku 2012 wyniósł 67,2 mld ILS, o 8,7% mniej niż w roku 2011. Główne cele eksportu diamentów to USA (39%), Hong Kong, Belgia i Indie.

Wpływ na zmiany w międzynarodowym obrocie towarami w roku 2012 w stosunku do roku 2011 miały przede wszystkim zmiany cen towarów, które trwały także w roku 2012. Ponadto, na zmiany te wpłynęły także zmiany kursu szekla w stosunku do innych walut, w których prowadzone są transakcje eksportowe i importowe Izraela.

Należy zaznaczyć, że powyższe dane nie są ostateczne i opierają się o dane towarów, które przeszły przez odprawę celną; nie obejmują one handlu między Izraelem a Autonomią Palestyńską. Dane ostateczne zostaną opublikowane w kwietniu br. Powyższe dane nie obejmują także eksportu i importu usług (włącznie z oprogramowaniem). Dane całościowe są publikowane co kwartał w ramach informacji o bilansie płatniczym.

Źródło: Portal Centralnego Biura Statystycznego www.cbs.gov.il