Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuSektory tradycyjne w Izraelu

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Łukasz Chrzanowski | 2015-12-21 01:04:43
izrael, israel

Do sektorów tradycyjnych zalicza się w Izraelu grupę branż technologii tradycyjnych sensu stricto, takich jak przemysł spożywczy (włącznie z napojami), przemysł tytoniowy, przemysł tekstylny, skórzany, odzieżowy i obuwniczy, przemysł papierniczy wraz z branżą drukarską oraz przemysł drzewny i meblowy, a także grupę branż technologii średnio-tradycyjnych, takich jak kopalnictwo (włącznie z rudami żelaza i diamentami), wydobycie ropy i gazu, przemysł tworzyw sztucznych i gumowy, szeroko pojęty przemysł metalurgiczny, budownictwo okrętowe oraz branża biżuteryjna i obróbka diamentów.

Dane ogólne

Do sektorów tradycyjnych zalicza się w Izraelu grupę branż technologii tradycyjnych sensu stricto, takich jak przemysł spożywczy (włącznie z napojami), przemysł tytoniowy, przemysł tekstylny, skórzany, odzieżowy i obuwniczy, przemysł papierniczy wraz z branżą drukarską oraz przemysł drzewny i meblowy, a także grupę branż technologii średnio-tradycyjnych, takich jak kopalnictwo (włącznie z rudami żelaza i diamentami), wydobycie ropy i gazu, przemysł tworzyw sztucznych i gumowy, szeroko pojęty przemysł metalurgiczny, budownictwo okrętowe oraz branża biżuteryjna i obróbka diamentów.

Branże sektorów tradycyjnych mają znaczący udział w działalności gospodarczej w Izraelu. Około 10% zatrudnionych w całej gospodarce i prawie 60% zatrudnionych w przemyśle pracuje w różnych branżach przemysłu tradycyjnego.

Produkt branż sektorów tradycyjnych wytwarza około 11% produktu krajowego brutto i nieco ponad 50% produktu całego izraelskiego przemysłu.

Poniższa tabela prezentuje udział produktu sektorów tradycyjnych w ogólnym produkcie przemysłowym Izraela, na tle USA, Kanady i wybranych rozwiniętych państw Europy (w %):

Branże

Izrael

USA

Kanada

Europa

Przemysł spożywczy, napoje i tytoń

13

10

12

12

Przemysł tekstylny, odzieżowy, papierniczy biżuteryjny

15

15

18

18

Przemysł tworzyw sztucznych i gumowy

6

4

4

4

Kopalnictwo, przemysł drzewny i meblowy

9

10

17

12

Przemysł metalurgiczny

13

11

12

14

Przemysł chemiczny i rafineryjny

10

14

9

12

Maszyny i urządzenia oraz środki transportu

8

22

22

19

Przemysł wyrobów elektrycznych i elektronicznych

26

15

6

10

Ogółem przemysł

100

100

100

100

Eksport

Eksport wyrobów wytwarzanych w Izraelu przez przedsiębiorstwa sektorów tradycyjnych skupiony jest w rękach niewielkiej grupy dużych firm, takich jak Iscar (noże do obróbki skrawaniem), Delta Galil (odzież), Nilit (tworzywa sztuczne), Tefron (odzież), Elite-Strauss (wyroby spożywcze i napoje), Keter (tworzywa sztuczne), Netafim (systemy nawadniające), Palram (tworzywa sztuczne), Carmel Forge (przemysł metalowy), Holis (tworzywa sztuczne), itp., które zdecydowaną większość swej produkcji kierują na rynki zagraniczne.

Eksport przemysłowy w grupie technologii średnio-tradycyjnych stanowi 17% ogółu eksportu przemysłowego, a w grupie technologii tradycyjnych 5% ogółu eksportu przemysłowego (w r. 2010).

R&D

W odróżnieniu od sytuacji panującej w sektorach zaawansowanych technologii, nakłady na prace badawczo rozwojowe w sektorach tradycyjnych w Izraelu nie są duże i nie osiągają poziomu tych nakładów w rozwiniętych państwach europejskich i w USA. Wynika to, między innymi, z coraz mniejszego wsparcia państwa dla prac R&D w tych sektorach, które spadło z 22% ich ogólnej wartości w połowie lat 90-tych do około 5% obecnie. Efektem takiego stanu rzeczy jest fakt, że wydajność izraelskiego pracownika w sektorach tradycyjnych jest znacząco mniejsza niż w innych państwach rozwiniętych, a szczególnie w USA (wydajność izraelskiego pracownika nie przekracza 56% wydajności jego amerykańskiego odpowiednika).

Na tle stosunkowo równomiernie rozłożonych wydatków na R&D w różnych branżach w krajach OECD widać zdecydowaną koncentrację tych wydatków w Izraelu na branżach zaawansowanych technologicznie.

Źródła:

- Raport Komisji prof. Makowa www.moital.gov.il

- Portal Wydawnictwa Miksam www.miksam.co.il

- Portal Centralnego Biura Statystycznego www.cbs.gov.il