Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPrace badawczo-rozwojowe na uczelniach wyższych – wydatki na badania finansowane odrębnie

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Łukasz Chrzanowski | 2015-12-21 01:07:41
izrael, israel

Wydatki na prace badawczo-rozwojowe na wyższych uczelniach zajmujących się nauczaniem oraz pracami badawczymi stanowią 13% całkowitych wydatków na cywilne prace badawczo-rozwojowe w Izraelu. Prace badawcze na uczelniach wyższych są finansowane w dwóch zasadniczych ramach:

Wydatki na prace badawczo-rozwojowe na wyższych uczelniach zajmujących się nauczaniem oraz pracami badawczymi stanowią 13% całkowitych wydatków na cywilne prace badawczo-rozwojowe w Izraelu. Prace badawcze na uczelniach wyższych są finansowane w dwóch zasadniczych ramach:

A. Badania finansowane z bieżącego budżetu – badania prowadzone w ramach bieżącej działaności i finansowane z bieżącego budżetu uczelni;

B. Badania finansowane odrębnie – badania finansowane w ramach odrębnych umów i dotacji przez czynniki pozaakademickie oraz przez fundusze uniwersyteckie przenaczone na cele badawcze.

· Wydatki na badania finansowane odrębnie w roku akademickim 2009/2010 osiągnęły sumę 1.521,7 mln ILS – realny wzrost o 5% w stosunku do roku 2008/2009.

· Około 63% tych wydatków przeznaczono na matematykę oraz nauki przyrodnicze i medyczne, 16% na nauki humanistyczne, społeczne i prawo, 16% na nauki techniczne i architekturę, 3% na rolnictwo, a 2% na dziedziny nieokreślone.

· Połowę wydatków przeznaczono na finansowanie wynagrodzeń i wydatków towarzyszących.

· Około 59% wydatków na prace badawcze finansowane odrębnie pochodziło ze źródeł izraelskich.

· Sektor publiczny (z Izraela i z zagranicy) sfinansował 36% wydatków na prace badawcze finansowane odrębnie.

Wydatki ogółem

Wydatki na prace badawcze finansowane odrębnie osiągnęły w roku akademickim 2009/2010 sumę 1.521,7 mln ILS, co oznacza realny wzrost o 5% w stosunku do lat 2008/2009 (1.450,5 mln ILS) i 2007/2008 (1.449,9 mln ILS).


Dziedziny wiedzy

Około 54% wydatków w roku akademickim 2009/2010 przeznaczono na matematykę i nauki przyrodnicze: 6,7% na matematykę, statystykę i informatykę; 27,5% na badania w dziedzinie biologii i 19.9% w dziedzinie fizyki. Udział nauk humanistycznych, prawa i nauk społecznych w ogólnych wydatkach na cele badawcza był stosunkowo mały i wyniósł 16%.

W trakcie lat akademickich 2007/2008 - 2009/2010 wystąpiły niewielkie zmiany w rozbiciu wydatków na poszczególne dziedziny nauki. W latach tych zaobserwowano niewielki spadek w udziale nauk biologicznych (z 30% na 28%), natomiast nastąpił niewielki wzrost w udziale fizyki (z 18% na 20%) oraz w dziedzinie nauk technicznych i architektury (z 14% na 16%). Udział nauk medycznych pozostał w zasadzie bez zmian (9%).

Wydatki na badania finansowane odrębnie wg dziedzin nauki (w %)

Dziedzina nauki

2007/2008

2008/2009

2009/2010

Ogółem - w mln ILS

1.449,9

1.450,5

1.521,7

Ogółem - w %

100,0

100,0

100,0

Nauki humanistyczne i prawo

10,3

9,6

9,4

Nauki społeczne

6,8

6,6

6,6

Medycyna

9,1

8,9

8,7

Nauki przyrodnicze,

w tym:

53,7

54,7

54,1

matematyka, statystyka, informatyka

5,9

6,7

6,7

fizyka

17,7

17,6

19,9

biologia

30,1

30,4

27,5

Rolnictwo

3,5

3,2

3,3

Nauki techniczne i architektura

14,0

14,3

16,2

Dziedziny nieokreślone

2,6

2,7

1,8

Wydatki na siłę roboczą

Wydatki na siłę roboczą (wynagrodzenia i wydatki towarzyszące) w roku akademickim 2009/2010 stanowiły 51% wszystkich wydatków na prace badawcze finansowane odrębnie. Wydatki te są stosunkowo wysokie w dziedzinie nauk humanistycznych i prawa, nauk społecznych, w matematyce, statystyce i informatyce, rolnictwie oraz w naukach technicznych i architekturze. Natomiast w medycynie, fizyce i biologii stosunkowy udział wydatków na siłę roboczą jest mniejszy niż 50%. Wydatki na wynagrodzenia stałej kadry akademickiej, zajmującej się zarówno nauczaniem jak i badaniami, są finansowane w większości z bieżącego budżetu i nie są ujęte w wydatkach na badania finansowane odrębne.

Źródła finansowania

Około 59% wydatków na badania finansowane odrębnie w roku 2009/2010 pochodzi ze źródeł izraelskich (fundusze dwunarodowe zostały podzielone tak, że połowa ich finansowania została przypisana Izraelowi, a połowa zagranicy). We wszystkich dziedzinach nauki (poza biologią) część finansowana przez źródła izraelskie jest większa od części finansowanej z zagranicy. Szczególnie wysoki udział finansowania izraelskiego występuje w następujących dziedzinach: nauki humanistyczne i prawo (68%), nauki społeczne (64%) i rolnictwo (66%).

Sektor publiczny finansuje około 36% wydatków na badania finansowane odrębnie, z czego udział publicznego sektora izraelskiego z całości wydatków finansowanych ze źródeł izraelskich wynosi 31%, a udział publicznego sektora zagranicznego 44% z całości finansowania zagranicznego.

Około 30% finansowania pochodzi z funduszy badawczych, a tylko 9% z sektora biznesowego.

Wydatki na badania finansowane odrębnie wg źródeł finansowania, 2009/2010

Sektor

Ogółem

Izrael

Zagranica

Ogółem - w mln ILS

1.521,7

894,2

623,6

Ogółem - w %

100,0

100,0

100,0

Sektor publiczny

36,3

30,8

44,3

Fundusze badawcze

30,4

37,9

19,6

Sektor biznesowy

8,8

10,6

6,2

Sektor akademicki, fundusze wewnętrzne

13,6

16,3

9,8

Fundusze dwunarodowe

5,3

4,5

6,4

Organizacje międzynarodowe

5,6

0,0

13,7

Udział finansowania przez zagraniczny sektor publiczny (w stosunku do całości finansowania z zagranicy) jest szczególnie wysoki w dziedzinie nauk przyrodniczych. Tylko w dziedzinie nauk technicznych i architektury udział zagranicznego finansowania publicznego w stosunku do całości finansowania z zagranicy jest mniejszy niż udział izraelskiego sektora publicznego w danej dziedzinie nauki.

Wydatki według uczelni

Poniższa tabela prezentuje wydatki w rozbiciu na dziedzinę nauki oraz uczelnię wyższą reakizującą prace badawcze finansowane odrębnie.

Wydatki na prace badawcze finansowane odrębnie wg uczelni i dziedziny nauki, w mln ILS

Dziedzina nauki

Ogółem

Uniw. Hebrajski w Jerozolimie

Politechnika w Hajfie (Technion)

Uniwersytet w Tel Awiwie

Uniwersytet Bar-Ilan (Ramat-Gan)

Uniwersytet w Hajfie

Uniwersytet w Beer-Szewie

Instytut Weizmanna w Rechowot

Ogółem

1.521,7

396,6

225,0

318,3

87,9

58,8

191,7

243,4

Nauki humanistyczne i prawo

143,6

57,8

4,3

29,0

23,9

17,4

4,6

6,6

Nauki społeczne

100,6

35,7

-

20,8

14,2

20,4

9,6

-

Medycyna

131,8

49,2

34,6

23,4

-

4,5

20,1

-

Nauki przyrodnicze,

w tym:

821,9

185,7

55,4

195,9

43,0

16,5

91,0

234,4

- matematyka, statystyka, informatyka

102,0

11,9

19,0

27,0

8,1

8,1

7,1

20,9

- fizyka

302,2

70,1

20,6

63,3

17,5

-

47,4

83,4

- biologia

417,7

103,7

15,8

105,6

17,5

8,5

36,5

130,2

Rolnictwo

50,3

42,5

-

0,8

-

-

7,1

-

Nauki techniczne i architektura

246,7

15,1

130,7

40,5

1,0

-

59,4

-

Dziedziny nieokreślone

26,8

10,7

-

7,9

5,8

-

-

2,4

 

Źródło: Portal Centralnego Biura Statystycznego www.cbs.gov.il Dokument 06_12_094b.doc z 17.04.2012

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Produkcja podzespołów i elementów miedzianych

Przedsiębiorstwo ELECTRIS świadczy usługi w zakresie produkcji elementów i części z miedzi dla m....
Polska - Maków Podhalański 2020-11-23 Dodał: Magdalena Sikora Transport i logistyka, Energia i surowce odnawialne, Produkcja i przetwórstwo metali, Górnictwo i przemysł wydobywczy Zobacz ofertę

Pellet - EnPlus A1 (6/8mm)

Wood pellets - wholesale
Polska - WROCŁAW 2020-11-23 Dodał: Albert Kerno Energia i surowce odnawialne Zobacz ofertę

WIndy

Global Lift Polska Sp. z o.o działa od 1999 roku. Dostarcza dźwigi elektryczne, hydrauliczne, MRL...
Polska - WARSZAWA 2020-11-16 Dodał: Magdalena Taras Zdrowie i medycyna, Handel, Transport i logistyka, Architektura, Budownictwo Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert