Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuHandel zagraniczny Izraela w roku 2011

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Łukasz Chrzanowski | 2015-12-21 01:11:13
izrael, israel

Deficyt Izraela w międzynarodowej wymianie towarowej w roku 2011 wyniósł 54,2 mld ILS, w porównaniu do 29,0 mld ILS w roku 2010. Wielkość eksportu towarów (bez statków, samolotów i diamentów) w stosunku do ich importu w roku 2011 wyniosła 74,5%, podczas gdy rok wcześniej 83,2%.

DANE OGÓLNE

Deficyt Izraela w międzynarodowej wymianie towarowej w roku 2011 wyniósł 54,2 mld ILS, w porównaniu do 29,0 mld ILS w roku 2010. Wielkość eksportu towarów (bez statków, samolotów i diamentów) w stosunku do ich importu w roku 2011 wyniosła 74,5%, podczas gdy rok wcześniej 83,2%.

Wielkość importu towarów w roku 2011 wyniosła 260 mld ILS, a eksport towarów 205,8 mld ILS. Deficyt wyniósł więc 54,2 mld ILS. Import towarów w roku 2011 wzrósł o 18,7% w stosunku do roku 2010, a import bez statków, samolotów i diamentów wzrósł o 17,1% (wzrost o 25,5 mld ILS).

Eksport towarów wyniósł w roku 2011 205,8 mld ILS, o 8,3% więcej niż w roku 2010. Eksport towarów bez statków, samolotów i diamentów wyniósł w roku 2011 166,5 mld ILS, czyli o 6,3% więcej niż w roku 2010 (wzrost o 9,9 mld ILS). W roku 2009 eksport towarów bez statków, samolotów i diamentów wyniósł 156,6 mld ILS.

Powyższe dane dotyczące eksportu i importu nie są danymi ostatecznymi, dotyczą wyłącznie towarów, które przeszły przez odprawę celną, i nie obejmują wymiany towarowej między Państwem Izrael a Autonomią Palestyńską. Dane te nie obejmują także eksportu i importu usług (w tym, m. in. eksportu oprogramowania). Ostateczne dane zostaną opublikowane w kwietniu 2012. Informacje obejmujące także eksport i import usług są publikowane co kwartał w ramach bilansu płatniczego.

Z powyższych danych wynika, że w roku 2011 eksport przemysłowy (poza diamentami) wyniósł 161,6 mld ILS, o 6,6% więcej niż w roku 2010. Natomiast eksport rolniczy zmniejszył się o 1,7% w stosunku do roku 2010 i wyniósł 4,9 mld ILS. Eksport diamentów (szlifowanych i nieszlifowanych) wyniósł 39,3 mld ILS, w porównaniu do 33,3 mld ILS w roku 2010.

Rozbicie eksportu przemysłowego według stopnia zaawansowania technologicznego wskazuje na wzrost eksportu o 1,6% w grupie towarów zaawansowanych technologicznie w stosunku do roku 2010. W grupie technologii średnio-zaawansowanych nastąpił wzrost eksportu o 13,7%, w grupie technologii średnio-tradycyjnych o 9,6%, a w grupie technologii tradycyjnych o 2,0%.

Rozbicie importu towarów według ich przeznaczenia wskazuje na wzrost importu w większości grup: o 25,1% w grupie surowców energetycznych, o 38,6% w grupie towarów inwestycyjnych, włącznie ze środkami transportu na cele inwestycyjne, o 11,5% w grupie surowców (bez diamentów i surowców energetycznych) oraz o 10,6% w grupie towarów konsumpcyjnych.

DANE SZCZEGÓŁOWE

Eksport towarów

W roku 2011 eksport przemysłowy (poza diamentami) stanowił 78,5% ogółu eksportu towarów, podczas gdy w roku 2010 udział ten wynosił 79,8%. Eksport diamentów stanowił 19,1% (w 2010 – 17,5%), a pozostałe 2,4% stanowił eksport rolniczy.

Rozbicie eksportu przemysłowego według grup zaawansowania technologicznego wskazuje, że udział wyrobów o wysokim zaawansowaniu technologicznym nadal maleje. W roku 2011 stanowił on 47,2% całości eksportu przemysłowego (bez diamentów), natomiast w roku 2010 – 49,5%, a w roku 2009 – 51,2%. W wielkościach absolutnych eksport towarów o wysokim zaawansowaniu technologicznym wzrósł w roku 2011 o 1,2 mld ILS (1,6%). Wyszczególnienie branżowe wskazuje na wzrost o 4,9% w branży leków (wzrost o 1.216 mln ILS), a w branży sprzętu kontrolno-pomiarowego o 8,1%. Natomiast eksport podzespołów elektronicznych spadł o 1,1%.

Eksport towarów średnio-zaawansowanych technologicznie (30,8% całego eksportu przemysłowego) w roku 2011 wyniósł 49,8 mld ILS, w porównaniu do 43,8 mld ILS w roku 2010, co oznacza wzrost o 13,7%. Przeważającą część wzrostu zanotowano w branży chemikalii i wyrobów petrochemicznych (poza lekarstwami), w której wyniósł on 5,6 mld ILS (o 19,4%). Eksport w branży pojazdów silnikowych spadł o 1.078 mln ILS (spadek o 57,2%).

 

Eksport towarów przemysłowych w grupie technologii średnio-tradycyjnych (17,0% całego eksportu przemysłowego) wzrósł w roku 2011 o 9,6% i wyniósł 27,6 mld ILS. Eksport branży kopalno-wydobywczej wzrósł o 12,5% (wzrost o 745 mln ILS), branży wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych wzrósł o 10,2% (wzrost o 623 mln ILS), a eksport w branży wyrobów metalowych wzrósł o 8,7% (wzrost o 483 mln ILS). Spadł natomiast eksport w branży żelaza i stali o 7,1% w porównaniu do roku 2010.

Eksport towarów przemysłowych z grupy technologii tradycyjnych (4,9% ogółu eksportu przemysłowego) wzrósł w roku 2011 o 2,0% w porównaniu do roku 2010 i wyniósł 8,0 mld ILS. Eksport towarów z branży spożywczej i napojów wzrósł o 11,6% w stosunku do roku ubiegłego, natomiast spadł eksport w branży tekstylnej, odzieżowej i skórzanej o 10,7% w stosunku do roku 2010.

 

Eksport diamentów (szlifowanych i nieszlifowanych, netto) w roku 2011 wyniósł 39,3 mld ILS, w porównaniu do 33,3 mld ILS w roku 2010.

Eksport rolniczy w roku 2011 wyniósł 4.852 mln ILS, w porównaniu do 4.937 mln ILS w roku 2010. Zanotowano spadek w eksporcie cytrusów o 12,6%, w branży bawełny i płodów rolnych (o 6,4%) oraz kwiatów (o 2,4%). Wzróst natomiast eksport awokado i innych owoców (o 14,3%).

Import towarów

Import towarów osiągnął wartość 260,0 mld ILS i był większy o 41,0 mld ILS niż w roku 2010.

Rozbicie importu według przeznaczenia wskazuje, że 36% całego importu to import surowców (bez diamentów i surowców energetycznych), 17% to import maszyn, sprzętu i lądowych środków transportu na cele inwestycyjne, 14% stanowią towary konsumpcyjne, 19% surowce energetyczne, a pozostałe 14% to import diamentów, statków i samolotów.

Import surowców (poza diamentami i surowcami energetycznymi) osiągnął w roku 2011 wartość 94,4 mld ILS, co oznacza wzrost o 11,5% w porównaniu do roku 2010. Wyszczególnienie według grup towarów wskazuje, że zanotowano wzrost w większości z nich. Największe wzrosty wystąpiły w imporcie żelaza i stali (30,9%), środków dla rolnictwa (27,0%), nieprzetworzonych wyrobów spożywczych (18%) oraz metali nieżelaznych (14,9%). Natomiast zanotowano spadek importu tkanin i nici o 2,5%.

Import wyrobów na cele inwestycyjne (poza statkami i samolotami) w roku 2011 wyniósł 44,0 mld ILS, co oznacza wzrost o 38,6% w stosunku do roku 2010. Największy wzrost zanotowano w imporcie maszyn i sprzętu (o 51,7%). Import samochodów na cele biznesowe wzrósł w roku 2011 o 6,3%.

Import wyrobów na cele konsumpcyjne w roku 2011 wzrósł o 10,6%, po wzroście o 8,7% w roku 2010. Zasadniczą część wzrostu zanotowano w imporcie wyrobów na bieżące spożycie (o 11,3%), a wśród nich odzieży i obuwia (13,9%) oraz wyrobów spożywczych i napojów (o 13,8%). Import wyrobów trwałych wzrósł o 9,7%. Największy wzrost nastąpił w imporcie mebli i wyrobów AGD (o 16,1%). Natomiast import środków transportu spadł o 0,4% w porównaniu do roku 2010.

 

Import diamentów (szlifowanych i nieszlifowanych) osiągnął w roku 2011 sumę 36,2 mld ILS, w porównaniu do 29,8 mld ILS w roku 2010.

Import surowców energetycznych w roku 2011 (paliwo, wyroby rafineryjne i węgiel) osiągnął w roku 2011 sumę 48,8 mld ILS, o 25,1% więcej niż w roku 2010.

Źródło: Portal Centralnego Biura Statystycznego www.cbs.gov.il