Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuInwestycje krajowe (brutto) w majątek trwały w r. 2010

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Łukasz Chrzanowski | 2015-12-21 01:18:07
izrael, israel

Inwestycje w majątek trwały w gospodarce izraelskiej (budownictwo niemieszkaniowe, maszyny i sprzęt, środki transportu, aktywa niematerialne) wzrosły w roku 2010 w cenach stałych o 12,7%, po spadku o 9,8% w roku 2009. Inwestycje w majątek trwały w gospodarce, bez statków morskich i powietrznych wzrosły w roku 2010 o 12,1%, po spadku o 10% w roku 2009.

Inwestycje w majątek trwały w gospodarce izraelskiej (budownictwo niemieszkaniowe, maszyny i sprzęt, środki transportu, aktywa niematerialne) wzrosły w roku 2010 w cenach stałych o 12,7%, po spadku o 9,8% w roku 2009. Inwestycje w majątek trwały w gospodarce, bez statków morskich i powietrznych wzrosły w roku 2010 o 12,1%, po spadku o 10% w roku 2009.

 

Inwestycje w budynki niemieszkalne i inne roboty budowlane (budowle przemysłowe, biurowce, drogi, itp.) wzrosły w roku 2010 o 2,6%, po spadku o 4,9% w roku 2009. Inwestycje w lądowe środki transportu (po odliczeniu używanych pojazdów sprzedanych gospodarstwom domowym) wzrosły w roku 2010 o 29,7%, po spadku o 6,6% w roku poprzedzającym. Inwestycje w maszyny i sprzęt wzrosły w roku 2010 o 9,8%, po spadku o 19,2% w roku poprzedzającym. Inwestycje mające swe źródło w imporcie, co stanowi 68% wszystkich inwestycji w maszyny i sprzęt, wzrosły w roku 2010 o 20,4%, po wzroście o 7,0% w roku 2009. Inwestycje w aktywa niematerialne (oprogramowanie oraz poszukiwania ropy i gazu) wzrosły o 20,4%, po wzroście o 7,0% w roku 2009.

 

Inwestycje w infrastrukturę według gałęzi

Inwestycje w infrastrukturę spadły w roku 2010 o 6,8%, po wzroście o 2,9% w roku 2009. Inwestycje w infrastrukturę służą całej gospodarce i obejmują budynki, roboty budowlane i niektóre rodzaje sprzętu w następujących gałęziach: transport (porty morskie i lotnicze, koleje, drogi), łączność, energetyka (energia elektryczna, ropa i gaz), woda (włącznie ze ściekami i odsalaniem wody) oraz wstępne zagospodarowanie (przygotowanie terenu pod działalność gospodarczą). Inwestycje w infrastrukturę stanowią 18,6% wszystkich inwestycji w majątek trwały w całej gospodarce. W roku 2010 inwestycje te spadły we wszystkich sektorach składających się na inwestycje w infrastrukturę, poza sektorem łączności, w którym wzrosły o 2,2%.

 

Inwestycje sektora rządowego

Inwestycje krajowe brutto sektora rządowego w majatek trwały osiągnęły w roku 2010 sumę 15,1 mld ILS, w cenach bieżących, co stanowiło 15,3% wszystkich inwestycji w majątek trwały w gospodarce w tymże roku. Sektor rządowy obejmuje ministerstwa, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, władze lokalne, instytucje narodowe i publiczne instytucje non-profit.

15% ogółu inwestycji sektora rządowego zostało skierowanych na infrastrukturę, 56% na cele społeczne i 29% na administrację oraz inne usługi (usługi sanitarne, bezpieczeństwo i ochrona, pożarnictwo, itp.).

Ogółem inwestycje krajowe brutto sektora rządowego w majątek trwały wzrosły w roku 2010 o 8,9%, po wzroście o 3,0% w roku 2009. Inwestycje w infrastrukturę spadły o 0,9%, podczas gdy inwestycje na cele społeczne (oświata, zdrowie, kultura, usługi socjalne) wzrosły w tym okresie o 12,7%, a inwestycje w administrację i inne usługi wzrosły o 7,3%.

 

Inwestycje w budownictwo oraz maszyny i sprzęt wg gałęzi gospodarki (bez środków transportu i aktywów niematerialnych)

W przemyśle inwestycje w budownictwo oraz maszyny i sprzęt wzrosły w roku 2010 o 7,6%, po spadku o 27,6% w roku 2009, przy czym inwestycje w maszyny i sprzęt wzrosły o 11,1% a inwestycje w budownictwo spadły o 12,9%. Inwestycje w budownictwo oraz maszyny i sprzęt w przemyśle stanowiły w roku 2010 28% wszystkich inwestycji tego rodzaju w gospodarce, przy czym zdecydowaną większość stanowiły inwestycje w maszyny i sprzęt (87%).

W branży budowlanej inwestycje w budownictwo oraz maszyny i sprzęt (głównie ze źródeł importowych) wzrosły w sposób znaczny, o 29,2%, po spadku o 21,1% roku 2009.

W branży transportu, składowania i łączności inwestycje w budownictwo oraz maszyny i sprzęt spadły w roku 2010 o 4,3%, po spadku o 17,8% w roku 2009. Inwestycje w maszyny i sprzęt (stanowiące 36% inwestycji w tej branży) wzrosły o 9,7%, a inwestycje w budownictwo spadły o 11,5%.

Inwestycje w budownictwo oraz maszyny i sprzęt w branży handlu i usług wzrosły w roku 2010 o 17,9%, po spadku o 5,9% w roku 2009. Inwestycje w tej branży stanowiły 40% ogółu inwestycji w budownictwo oraz maszyny i sprzęt w roku 2010.

Inwestycje w maszyny i sprzęt w branży handlu i usług (stanowiące 44% inwestycji w tej branży) wzrosły o 18,9%, a inwestycje w budownictwo o 17%. Inwestycje w rolnictwie wzrosły w roku 2010 o 15,6%, po wzroście o 4,8% w roku 2009. Nastąpił wzrost zarówno inwestycji w maszyny i sprzęt (26,7%), jak i w budownictwo (6,7%).

 

Inwestycje branży przemysłowej w maszyny i sprzęt z importu

Inwestycje branży przemysłowej stanowiły 46% wszystkich inwestycji w maszyny i sprzęt z importu. W roku 2010 inwestycje tej branży w maszyny i sprzęt z importu wzrosły o 15,9%, po spadku o 37,2% w roku 2009.

Poniżej przedstawiono wyszczególnienie inwestycji branży przemysłowej w maszyny i sprzęt z importu wg grup zaawansowania technologicznego.

 

Inwestycje grupy technologii zaawansowanych w maszyny i sprzęt wzrosły o 11,2%, po spadku o 61% w roku 2009. Wzrosły w szczególności inwestycje w kontrolny sprzęt przemysłowy (o 32,5%) oraz w elektroniczny sprzęt łączności (o 15,3%).

Inwestycje grupy technologii średnio-zaawansowanych w maszyny i sprzęt wzrosły o 7,7%, po spadku o 20,7% w roku 2009. Zasadniczy wzrost nastąpił w przemyśle maszyn i sprzętu (o 35,2%), przemyśle środków transportu (28,5%) oraz przemyśle rafineryjnym (o 37,3%). Znaczący wzrost nastąpił w grupie technologii średnio-tradycyjnych - 46,5% w roku 2010 w stosunku do 25,7% w roku poprzedzającym. Wyróżnia się wzrost w przemyśle wydobywczym oraz przemyśle wyrobów metalowych.

Inwestycje w grupie technologii tradycyjnych spadły o 3,4%, po minimalnym wzroście (o 0,1%) w roku 2009. Inwestycje przemysłu papierniczego i wyrobów z papieru spadły o 60,6%, podczas gdy w pozostałych branżach wzrosły.

 

Źródło: na podstawie Centralnego Biura Statystycznego Izraela: Inwestycje krajowe brutto w majątek trwały w r. 2010, 17.01.2011 http://www.cbs.gov.il/www/hodaot2011n/08_11_067b.doc