Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuIzraelski eksport towarów wg branż i krajów - rok 2009

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Łukasz Chrzanowski | 2015-12-21 01:21:57
izrael, israel

W niniejszym opracowaniu dane dotyczące eksportu zostały zaklasyfikowane wg przynależności branżowej towarów, co oznacza, że klasyfikacja dokonana została wg branży gospodarki, do której dany wyrób należy ze względu na swój charakter, a nie według branży, do której należy podmiot eksportujący. Podział na branże oparty został o klasyfikację branż gospodarczych stosowaną przez Centralny Urząd Statystyczny (CUS) Izraela. Dane obejmują towary, które przeszły odprawę celną, i nie obejmują towarów eksportowanych do Autonomii Palestyńskiej.

W niniejszym opracowaniu dane dotyczące eksportu zostały zaklasyfikowane wg przynależności branżowej towarów, co oznacza, że klasyfikacja dokonana została wg branży gospodarki, do której dany wyrób należy ze względu na swój charakter, a nie według branży, do której należy podmiot eksportujący. Podział na branże oparty został o klasyfikację branż gospodarczych stosowaną przez Centralny Urząd Statystyczny (CUS) Izraela. Dane obejmują towary, które przeszły odprawę celną, i nie obejmują towarów eksportowanych do Autonomii Palestyńskiej.

 

 

Dane podstawowe

Rok 2009 charakteryzował się zmianą wagi poszczególnych branż gospodarczych w ogólnym eksporcie towarów. Najznaczniejsze z tych zmian, to spadek udziału w eksporcie branży diamentowej (diamenty surowe i szlifowane) z 31,6% w roku 2008 do 24,2% w roku 2009, oraz wzrost udziału branży podzespołów elektronicznych z 2,5% w roku 2008 do 8,5% w roku 2009.

W roku 2009 największe wartości eksportu odnotowano w branży chemikalii i wyrobów chemicznych (10,4 mld $), w branży diamentów szlifowanych (9,4 mld $), w branży podzespołów elektronicznych (4,1 mld $) oraz w branży sprzętu przemysłowego do sterowania i nadzoru, medycznego i naukowego (3,6 mld $). Należy tu zaznaczyć, że branża chemikalii i wyrobów chemicznych obejmuje także lekarstwa i wyroby farmaceutyczne (4,7 mld $).

Struktura eksportu wg branż jest różna dla poszczególnych krajów-importerów i dla różnych grup krajów. Tłumaczy się to różnym poziomem otwarcia różnych krajów na światową wymianę gospodarczą, zakupami i sprzedażą na międzynarodowych giełdach towarowych oraz istnieniem korporacji ponadnarodowych. Należy jednak zaznaczyć, że w roku 2009 nastąpiło dalsze zdywersyfikowanie branżowe izraelskiego eksportu pomiędzy różne grupy krajów. Wyraża się to tym, że liczba branż eksportowych, których eksport do pewnej grupy krajów przekraczał 50% całego eksportu danej branży, uległa zmniejszeniu w porównaniu do roku 2008.

W latach 2003-2009 zanotowano znaczące zmiany w udziale różnych branż w eksporcie. Udział branży chemikalii i wyrobów chemicznych wzrósł z 14% w r. 2003 do 21,7% w r. 2009, w czym szczególny udział mają lekarstwa i wyroby farmaceutyczne, których eksport wzrósł z 3,5% w r. 2003 do 9,7% w r. 2009. Udział podzespołów elektronicznych stanowił w r. 2009 8,5%, wobec 4,9% w ogólnym eksporcie w r. 2003 i zaledwie 2,5% w r. 2008.

Całkowity eksport towarów w r. 2009 wzrósł o 52% w porównaniu do r. 2000. Na wielkość eksportu w roku 2009 miał wpływ światowy kryzys ekonomiczny i ogólny spadek wolumenu handlu międzynarodowego. Branże, które zanotowały największy wzrost w stosunku do r. 2000, to branża farmaceutyczna, meblowa, wydobywcza, niemetalicznych wyrobów mineralnych, chemikalii i metalurgiczna.

Natomiast eksport branży tekstylnej, odzieżowej i skórzanej uległ zmniejszeniu do 77,4% swej wartości w roku 2000, a branża sprzętu łączności elektronicznej do 77,1% eksportu w tymże roku.

 

Eksport wg branż do krajów Unii Europejskiej

Eksport do krajów Unii Europejskiej osiągnął w roku 2009 sumę 12,4 mld $ (10,5 mld $ bez diamentów), co oznacza spadek o 30,3% w stosunku do roku poprzedniego. Udział głównych branż eksportowych (poza diamentami) do tych krajów uległ zmianie w omawianym okresie. W r. 2009 eksport branży chemikalii i wyrobów chemicznych osiągnął sumę 3,5 mld $, co stanowiło 27,9% całego eksportu do Unii Europejskiej, podczas gdy w r. 2008 odpowiednie wartości wynosiły 4,8 mld $ i 26,7%. Udział branży sprzętu łączności elektronicznej w r. 2009 stanowił 7,2% ogólnego eksportu, udział branży sprzętu do sterowania i nadzoru oraz medycznego i naukowego 7,1%, udział rolnictwa wyniósł 7,1%, a eksport maszyn i urządzeń stanowił 7,0% całego eksportu do krajów Unii Europejskiej.

Branże, w których eksport do krajów Unii Europejskiej wyniósł ponad 50% całego izraelskiego eksportu w danej branży, to produkcja rolna (70,7%), branża meblowa (59,1%) oraz branża wyrobów plastikowych i gumowych (54,6%).

 

Eksport wg branż do USA

Izraelski eksport do Stanów Zjednoczonych osiągnął w roku 2009 sumę 16,8 mld $ (11,8 mld $ bez diamentów). Główna branża eksportowa do USA (poza diamentami), to branża chemikalii i wyrobów chemicznych (25,5% w r. 2009), włącznie z branżą farmaceutyczną. Eksport lekarstw i wyrobów farmaceutycznych do USA wzrósł od roku 2003 pięciokrotnie, z 751,2 mln $ w roku 2003 do 3.549,7 mln $ w r. 2009.

Eksport podzespołów elektronicznych do USA w r. 2009 stanowił 14,2% całkowitego eksportu izraelskiego do tego kraju. Udział branży sprzętu do sterowania i kontroli, medycznego i naukowego wyniósł 6,8%, branży sprzętu łączności elektronicznej 4,3%, a branży środków transportu 3,5%. Należy podkreślić, że eksport branży podzespołów elektronicznych osiągnął w roku 2009 sumę 2,4 mld $, wobec 295,7 mln $ w roku poprzednim.

Branże, w których eksport do Stanów Zjednoczonych wyniósł w r. 2009 ponad 50% całego izraelskiego eksportu w danej branży, to: branża farmaceutyczna (76,0%), branża podzespołów elektronicznych (57,8%) oraz branża diamentowa (51,2%).

 

Eksport wg branż do krajów Azji

Izraelski eksport do krajów azjatyckich osiągnął w roku 2009 sumę 9,5 mld $ (5,9 mld $ bez diamentów). Głównymi branżami eksportowymi (poza diamentami) były: branża podzespołów elektronicznych (14,0%), branża sprzętu łączności elektronicznej (9,3%), branża sprzętu do sterowania i kontroli, medycznego i naukowego (8,5%) oraz branża chemikalii i wyrobów chemicznych (7,1%).

Należy przy tym zaznaczyć, że w latach 2000-2009 branżami eksportowymi do krajów azjatyckich, które zanotowały największy wzrost, były branże upraw polowych oraz warzyw i jarzyn, branża meblowa, branża sprzętu i środków transportu oraz branża wydobywcza.

 

Eksport wg branż do pozostałych krajów świata

Izraelski eksport do pozostałych krajów świata osiągnął w roku 2009 sumę 9,3 mld $ (8,1 mld $ bez diamentów). Głównymi branżami eksportowymi (poza diamentami) do tych krajów były: branża chemikalii i wyrobów chemicznych (21,3%), branża sprzętu i środków transportu (16,1%), włącznie z transportem powietrznym (15,3%), branża sprzętu do sterowania i kontroli, medycznego i naukowego (8,2%), branża sprzętu łączności elektronicznej (9,3%) oraz branża maszyn i urządzeń (5,3%).

Branże, w których eksport do pozostałych krajów świata wyniósł w r. 2009 ponad 50% całego izraelskiego eksportu danej branży, to: branża petrochemiczna (98,1%), branża środków transportu (62,8%), w tym środków transportu lotniczego (82,7%).

Należy też zaznaczyć, że w latach 2000-2009 branżami eksportowymi do pozostałych krajów świata, które zanotowały największy wzrost, były branże niemetalicznych wyrobów mineralnych, farmaceutyczna, meblowa oraz eksport owoców.

 

Opracowano na podstawie materiałów Centralnego Urzędu Statystycznego Izraela, opublikowanych w październiku 2010.