Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuRolnictwo w Izraelu

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Łukasz Chrzanowski | 2015-12-21 01:26:05
izrael, israel

W roku 2009 wartość produkcji izraelskiego rolnictwa osiągnęła sumę 25,6 miliarda szekli (ok. 5,1 mld euro), co oznacza wzrost o 2,4% w stosunku do roku 2008. Wartość produkcji roślinnej wyniosła 15,6 mld szekli, a wartość produkcji zwierzęcej 10,0 mld szekli. Produkt krajowy brutto branży rolniczej (wartość produkcji rolnej, pomniejszona o zakupione środki, takie jak nawozy sztuczne, środki ochrony roślin, itp., włącznie z amortyzacją środków trwałych) wyniósł 13,1 miliarda szekli.

W roku 2009 wartość produkcji izraelskiego rolnictwa osiągnęła sumę 25,6 miliarda szekli (ok. 5,1 mld euro), co oznacza wzrost o 2,4% w stosunku do roku 2008. Wartość produkcji roślinnej wyniosła 15,6 mld szekli, a wartość produkcji zwierzęcej 10,0 mld szekli. Produkt krajowy brutto branży rolniczej (wartość produkcji rolnej, pomniejszona o zakupione środki, takie jak nawozy sztuczne, środki ochrony roślin, itp., włącznie z amortyzacją środków trwałych) wyniósł 13,1 miliarda szekli. Produkt krajowy netto rolnictwa (produkt krajowy brutto bez amortyzacji) wyniósł 11,2 mld szekli, do czego należy doliczyć 0,5 miliarda szekli odszkodowań i dodatkowych dochodów w tej branży (jak np. odszkodowania od firm ubezpieczeniowych na pokrycie strat wywołanych przymrozkami, itp.). Dochód branży rolniczej wyniósł więc 11,7 miliarda szekli.

Saldo dla rolników w roku 2009, po odliczeniu kosztów wynagrodzenia najemnej siły roboczej, wyniosło 6,9 miliarda szekli, co stanowi wzrost o 45% w porównaniu do roku 2008. Przy obliczaniu salda nie uwzględniono spłat odsetek, które rolnicy uiszczają w związku z działalnością produkcyjną.

W roku 2009 ogólna ilość produkcji rolnej spadła o 0,3%. Nastąpił wzrost ilości produkcji roślinnej (o 7,2%, głównie cytrusów, warzyw i jarzyn oraz upraw sadowniczych i polowych), natomiast spadła ilość produkcji zwierzęcej (o 3,2%). Wystąpił także spadek o 0,3% cen produkcji rolnej i wzrost o 2,4% wartości całkowitej produkcji rolnej (wzrost o ok. 7% wartości produkcji roślinnej i spadek o ok. 4% wartości produkcji zwierzęcej).Udział poszczególnych sektorów w ogólnej wartości produkcji rolnej (25,6 mld szekli):

- warzywa i jarzyny, ziemniaki i dyniowate -25%

- owoce (bez cytrusów) - 20%

- bydło i trzoda - 18%

- drób - 18%

- uprawy polowe - 6%

- cytrusy - 5%

- kwiaty i rośliny ozdobne - 3%

- inne - 5%.

 

Zmiany produkcji rolnej i cen, każdy rok w stosunku do poprzedniego (w %)

Przeznaczenie

% zmian ilościowy % zmian cen
2008 2009 2008 2009
Ogółem -1,5 2,8 10,4 -0,3
Eksport -4,3 7,7 -10,7 2,8
Przemysł 4,3 -3,7 15,9 -0,2
Rynek miejscowy -2,5 6,5 17,4 -2,3
Produkty pośrednie i nadwyżki -12,7 3,9 12,1 1,5

 

Środki zakupione na produkcję rolną, bez amortyzacji:

- pasza - 32%

- paliwa, oleje i energia elektryczna - 13%

- brojlery, ziarno i sadzonki - 11%

- nawozy sztuczne i środki ochrony roślin - 10%

- woda - 9%

- opakowania i transport - 7%

- inne - 18%.

W roku 2009 zanotowano spadek o 8,5% cen środków produkcji nabywanych przez rolnictwo w stosunku do roku 2008, podczas gdy w roku 2008 wzrosły one o 13,7% w stosunku do roku poprzedniego. Nastąpił znaczący spadek cen pasz (24,7%) oraz cen paliwa, olejów i energii elektrycznej (3,4%), natomiast wzrosły ceny części zamiennych i remontów (4,3%), administracji (2,2%) oraz wody (2,0%). Ceny pozostałych środków pozostały prawie bez zmian. Ilość nawozów sztucznych zakupionych przez rolników spadła o 14%, ilość wody o 10,4%, a ilość nawozów sztucznych o 3,3%.

Udział eksportu produkcji rolnej w ogólnym eksporcie Izraela wyniósł 2,6%, a największy wzrost w stosunku do roku ubiegłego zanotowano w eksporcie warzyw i jarzyn (o 37,6%) i bawełny (o 16,3%). Najważniejszym odbiorcą izraelskiej produkcji rolnej są kraje Unii Europejskiej. Wartość eksportu produkcji rolnej do tych krajów w roku 2009 wyniosła 0,9 mld dolarów USA, co stanowi 70,7% całkowitego izraelskiego eksportu produkcji rolnej. Udział eksportu produkcji rolnej do krajów Unii Europejskiej w ogólnym eksporcie Izraela do tych krajów wyniósł w roku 2009 aż 7,1%, co jest najwyższą wartością w tym zakresie od roku 2000. Swego rodzaju ciekawostką jest fakt, że ponad 60% izraelskiego eksportu rolnego do Europy pochodzi z pustynnych obszarów na południu kraju (okręg Ha-Bsor i dolina Arawa), gdzie roczna kwota opadów nie przekracza 50 mm na rok.

 

Opracowano na podstawie materiałów Centralnego Urzędu Statystycznego Izraela, opublikowanych w październiku 2010.