Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuTurystyka medyczna

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Łukasz Chrzanowski | 2015-12-21 01:28:05
izrael, israel

Ostatnie lata to szybki rozwój medycznej turystyki przyjazdowej do Izraela, dzięki zwiększonemu popytowi na izraelskie usługi medyczne wśród obywateli Rosji, Ukrainy i innych byłych krajów Związku Sowieckiego (około 50% wszystkich przyjeżdżających) oraz krajów arabskich (włącznie z tymi, które nie utrzymują z Izraelem oficjalnych stosunków dyplomatycznych) i Afryki. Znaczącą liczbę stanowią jednak także osoby przyjeżdżające z zachodniej Europy i Ameryki Północnej. Łączną ilość osób przybywających rocznie do Izraela w celu poddania się różnym operacjom i zabiegom jest szacowana na 30 tysięcy.

Ostatnie lata to szybki rozwój medycznej turystyki przyjazdowej do Izraela, dzięki zwiększonemu popytowi na izraelskie usługi medyczne wśród obywateli Rosji, Ukrainy i innych byłych krajów Związku Sowieckiego (około 50% wszystkich przyjeżdżających) oraz krajów arabskich (włącznie z tymi, które nie utrzymują z Izraelem oficjalnych stosunków dyplomatycznych) i Afryki. Znaczącą liczbę stanowią jednak także osoby przyjeżdżające z zachodniej Europy i Ameryki Północnej. Łączną ilość osób przybywających rocznie do Izraela w celu poddania się różnym operacjom i zabiegom jest szacowana na 30 tysięcy.

Usługi świadczone w Izraelu na rzecz obywateli innych krajów w ramach turystyki medycznej, to zabiegi hemato-onkologiczne, ogólnochirurgiczne, neurochirurgiczne i laryngologiczne, operacje serca i klatki piersiowej, przeszczepy szpiku kostnego, operacje plastyczne, leczenie cukrzycy i chorób skóry oraz rehabilitacja pourazowa. Szczególnym rodzajem turystyki medycznej są przyjazdy nad Morze Martwe, słynące ze swych wyjątkowych zalet w leczeniu chorób skóry.

Medyczna turystyka przyjazdowa odbywa się najczęściej za pośrednictwem jednej z kilkudziesięciu agencji wyspecjalizowanych w tej dziedzinie, przy czym prowizja agencji waha się od 10% do 15%. Większość agencji zrzeszona jest w Israel Medical Tourism Association.

Roczne przychody z medycznej turystki przyjazdowej szacowane są na setki milionów szekli i wykazują się stałą i szybką tendencją wzrostową. Zarabiają na niej zarówno dziesiątki mniejszych klinik prywatnych, gabinetów zabiegowych i ośrodków terapeutycznych, jak i wielkie szpitale i kompleksy medyczne państwowe, publiczne (należące do jednej z czterech ogólnokrajowych kas chorych) i prywatne, takie jak: Centrum Medyczne Sziba w Ramat Ganie, Centrum Medyczne im. Rabina (Beilinson) w Petach Tikwie, Centrum Medyczne Souraski (Ichilow) w Tel Awiwie, Centrum Medyczne Soroka w Beer Szewie, Centrum Medyczne Rambam w Hajfie, Szpital Hadasa w Jerozolimie (pionier w tej dziedzinie w Izraelu), Centrum Medyczne Asaf ha-Rofe w Beer Jaakow, Centrum Medyczne Assuta w Tel Awiwie, Centrum Medyczne Herclija oraz Centrum Medyczne Wolfson w Holonie. Turystyka medyczna staje się coraz istotniejszym źródłem ich dochodów. Ilustrują to poniższe tabele, w których ujęto tylko państwowe szpitale i centra medyczne oraz szpitale i centra medyczne największej izraelskiej kasy chorych „Clalit” (szczegółowe dane na temat turystyki medycznej dla szpitali należących do trzech innych kas chorych i dla szpitali prywatnych nie są dostępne):

 

Przychody szpitali państwowych z turystyki medycznej - 2010-2012

(w mln ILS)

 

2010

2011

2012

Suma

Udział

Suma

Udział

Suma

Udział

Sziba

77,0

3,85%

123,1

5,60%

129,8

5,45%

Souraski (Ichilow)

68,5

3,60%

83,7

4,26%

99,9

4,65%

Rambam

12,0

0,97%

18,3

1,37%

36,4

2,46%

Asaf ha-Rofe

7,7

0,96%

10,7

1,27%

16,0

1,70%

Wolfson

1,9

0,29%

4,0

0,59%

5,2

0,72%

Naharija

1,0

0,17%

1,2

0,19%

3,0

0,43%

Bnej Cijon - Hajfa

1,0

0,23%

1,0

0,21%

0,9

0,19%

Barzilaj - Aszkelon

0,4

0,08%

0,6

0,11%

0,7

0,11%

Ziv - Safed

0,0

0,00%

0,1

0,04%

0,0

0,00%

Ogółem

169,4

2,04%

242,7

2,72%

291,2

2,99%

Wzrost rok do roku

-

43,27%

20,0%

 

Przychody szpitali „Clalit” z turystyki medycznej - 2010-2012

(w mln ILS)

 

2010

2011

2012

Suma

Udział

Suma

Udział

Suma

Udział

Lewinson - P. Tikwa

1,4

0,92%

3,6

2,49%

5,5

3,71%

Sznajder - P. Tikwa

6,3

1,85%

7,6

2,18%

13,7

3,70%

Rabin (Beilinson)

6,6

0,59%

25,0

2,08%

39,1

3,16%

Joseftal - Ejlat

0,0

0,00%

0,2

0,23%

0,8

1,40%

Meir - Kfar Saba

0,7

0,10%

2,8

0,38%

6,0

0,78%

Karmel - Hajfa

0,4

0,08%

1,5

0,28%

2,0

0,37%

Kaplan - Rechowot

0,0

0,00%

0,7

0,11%

1,0

0,16%

Ha-Szaron - P. Tikwa

0,0

0,00%

0,2

0,08%

0,3

0,11%

Soroka

0,3

0,02%

1,1

0,10%

1,1

0,09%

Ha-Emek - Afula

0,0

0,00%

0,2

0,04%

0,6

0,05%

Ogółem

15,7

0,29%

42,8

0,76%

69,7

1,20%

Wzrost rok do roku

-

172,61%

62,85%

Jedynym szpitalem prywatnym, który opublikował swe przychody z turystyki medycznej w roku 2012, jest jerozolimska Hadasa. Wyniosły one 108 mln ILS.

Należy zaznaczyć, że do przychodów z medycznej turystyki przyjazdowej doliczyć należy przychody uzyskiwane dzięki przyjazdowi wraz z pacjentem osób towarzyszących, które w dłuższym okresie korzystają z różnych usług związanych z pobytem w Izraelu, włącznie z przelotami, usługami przewozowymi, hotelowymi, gastronomicznymi i innymi (np. usługi tłumaczy niezbędnych dla prawidłowej komunikacji z pacjentami, usługi agencji reklamowych, projektanci dedykowanych turystyce medycznej portali internetowych, itp.). Medyczna turystyka przyjazdowa staje się coraz bardziej liczącą się gałęzią izraelskiego eksportu usług.

Wyjazdowa turystyka medyczna z Izraela ogranicza się prawie wyłącznie do szczególnego rodzaju wyjazdów leczniczych, jakimi są wyjazdy do sanatoriów. W Izraelu nie istnieją żadne statystyki pozwalające na dokładniejsze określenie ilości i kierunków takich wyjazdów. Można jedynie stwierdzić, że ilość osób wyjeżdżających z Izraela do sanatoriów zagranicznych to kilka tysięcy osób rocznie, głównie starszych. Podstawowe kierunki takich wyjazdów to Czechy, Słowacja, Polska, Rumunia i Węgry, a wybór tych właśnie krajów związany jest zarówno ze stosunkowo niskim poziomem cen przy zachowaniu dobrych standardów zabiegów i obsługi, jak i z tzw. „turystyką sentymentalną” polegającą na wyjazdach do krajów pochodzenia. Z tego też względu ilość osób korzystających z tego rodzaju turystyki jest trudna do określenia także w krajach goszczących, gdyż osoby te często posiadają obywatelstwa tych państw i nie są rejestrowane jako cudzoziemcy.