Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuAnalizy rynkowe

Wyślij Drukuj Pobierz
artykuł nr 0 PL

Handel zagraniczny Izraela w lutym

Dodał : Bartosz Kniecicki | 02.06.2016 analizy rynkowe

artykuł nr 1 PL

Handel zagraniczny Izraela w kwietniu

Dodał : Bartosz Kniecicki | 25.05.2016 analizy rynkowe

artykuł nr 2 PL

Handel zagraniczny Izraela w marcu wg grupy państw

Dodał : Bartosz Kniecicki | 02.06.2016 analizy rynkowe

artykuł nr 3 PL

Handel zagraniczny Izraela w lutym wg grupy państw

Analizy Dodał : Bartosz Kniecicki | 12.04.2016 Analizy rynkowe

artykuł nr 4 PL

Handel zagraniczny Izraela w styczniu 2016

Handel zagraniczny Dodał : Bartosz Kniecicki | 11.03.2016 Handel zagraniczny

artykuł nr 5 PL

Handel zagraniczny Izraela w 2015 wg grupy państw

Handel zagraniczny Izraela Dodał : Bartosz Kniecicki | 09.02.2016 Analizy rynkowe

artykuł nr 6 PL

Handel zagraniczny Izraela w 2015

Dodał : Bartosz Kniecicki | 22.01.2016 analizy rynkowe

zdjęcie domyślne

Kursy walutowe na koniec 2015 roku w Izraelu

Dodał : Bartosz Kniecicki | 13.01.2016 kursy walut

zdjęcie domyślne

Turystyka medyczna

Ostatnie lata to szybki rozwój medycznej turystyki przyjazdowej do Izraela, dzięki zwiększonemu popytowi na izraelskie usługi medyczne wśród obywateli Rosji, Ukrainy i innych byłych krajów Związku Sowieckiego (około 50% wszystkich przyjeżdżających) oraz krajów arabskich (włącznie z tymi, które nie utrzymują z Izraelem oficjalnych stosunków dyplomatycznych) i Afryki. Znaczącą liczbę stanowią jednak także osoby przyjeżdżające z zachodniej Europy i Ameryki Północnej. Łączną ilość osób przybywających rocznie do Izraela w celu poddania się różnym operacjom i zabiegom jest szacowana na 30 tysięcy. Dodał : Łukasz Chrzanowski | 21.12.2015 Izrael,Israel

zdjęcie domyślne

Instrumenty wspierania rozwoju technologicznego Izraela - program Magneton

Program „Magneton" jest jedną ze ścieżek programu „Magnet" (prace badawczo-rozwojowe w zakresie technologii generycznych), prowadzonego przez Biuro Głównego Naukowca w izraelskim Ministerstwie Przemysłu, Handlu i Zatrudnienia (MPHiZ), która ma na celu wspieranie przemysłowych prac badawczo-rozwojowych. Biuro Głównego Naukowca w MPHiZ jest odpowiedzialne za realizację rządowej polityki wspierania przemysłowego R&D. Dodał : Łukasz Chrzanowski | 21.12.2015 Izrael,Israel

zdjęcie domyślne

Rolnictwo w Izraelu

W roku 2009 wartość produkcji izraelskiego rolnictwa osiągnęła sumę 25,6 miliarda szekli (ok. 5,1 mld euro), co oznacza wzrost o 2,4% w stosunku do roku 2008. Wartość produkcji roślinnej wyniosła 15,6 mld szekli, a wartość produkcji zwierzęcej 10,0 mld szekli. Produkt krajowy brutto branży rolniczej (wartość produkcji rolnej, pomniejszona o zakupione środki, takie jak nawozy sztuczne, środki ochrony roślin, itp., włącznie z amortyzacją środków trwałych) wyniósł 13,1 miliarda szekli. Dodał : Łukasz Chrzanowski | 21.12.2015 Izrael,Israel

zdjęcie domyślne

Sektor biomedyczny w Izraelu

Zgodnie z decyzją rządu chińskiego kraj ten kształci co roku 600 tysięcy programistów. Taka masa krytyczna powoduje, że Izrael może stracić swą relatywną przewagę w branży hi-tech, nawet jeśli przeciętny izraelski programista jest lepszy od swego chińskiego kolegi. Izraelska gospodarka nie może nie brać tego pod uwagę i w tej sytuacji Biuro Głównego Naukowca w Ministerstwie Przemysłu, Handlu i Zatrudnienia ogłosiło biotechnologię sektorem uprzywilejowanym i postanowiło powołać dla rozwoju branży biomed 4 duże fundusze, o budżecie rzędu 100 mln $ każdy, które mają rozpocząć działalność w roku 2011. Dodał : Łukasz Chrzanowski | 21.12.2015 Izrael,Israel

zdjęcie domyślne

Sektor nanotechnologii w Izraelu

Izrael jest znany na całym świecie jako jedno z wiodących źródeł wiedzy i innowacji w zakresie zaawansowanych prac badawczo-rozwojowych i technologii. Znakomite izraelskie tradycje w dziedzinie badań naukowych są szeroko doceniane, a osiągnięcia technologiczne w takich gałęziach przemysłu jak telekomunikacja, elektronika, oprogramowanie, sieci łączności, obronność i bezpieczeństwo oraz nauki przyrodnicze, stawiają Izrael w ścisłej światowej czołówce. Dodał : Łukasz Chrzanowski | 21.12.2015 Izrael,Israel

zdjęcie domyślne

Sektor technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w Izraelu

Według wstępnych danych szacunkowych za rok 2009, produkt branży ICT osiągnął w Izraelu sumę 68,5 miliarda szekli (ok. 13,7 mld euro) w cenach bieżących, co oznacza wzrost o 2% w porównaniu do roku 2008, przy czym produkt wytworzony przez sektor usług ICT wzrósł o 1%, a produkt wytworzony przez sektor wytwórczy ICT o 5%. Jest to tym bardziej godne odnotowania, jeśli wziąć pod uwagę, że w całym sektorze biznesowym panowała w roku 2009 stabilizacja. Dodał : Łukasz Chrzanowski | 21.12.2015 Izrael,Israel

zdjęcie domyślne

Izraelski eksport towarów wg branż i krajów - rok 2009

W niniejszym opracowaniu dane dotyczące eksportu zostały zaklasyfikowane wg przynależności branżowej towarów, co oznacza, że klasyfikacja dokonana została wg branży gospodarki, do której dany wyrób należy ze względu na swój charakter, a nie według branży, do której należy podmiot eksportujący. Podział na branże oparty został o klasyfikację branż gospodarczych stosowaną przez Centralny Urząd Statystyczny (CUS) Izraela. Dane obejmują towary, które przeszły odprawę celną, i nie obejmują towarów eksportowanych do Autonomii Palestyńskiej. Dodał : Łukasz Chrzanowski | 21.12.2015 Izrael,Israel

zdjęcie domyślne

Bilans izraelskiego importu i eksportu przemysłowego wg grup zaawansowania technologicznego – rok 2009

Wartość izraelskiego importu przemysłowego (bez diamentów) osiągnęła w roku 2009 sumę 40,3 mld $, w porównaniu do 53,9 mld $ w roku poprzednim. Dodał : Łukasz Chrzanowski | 21.12.2015 Izrael,Israel

zdjęcie domyślne

Import do Izraela na tle ogólnej wymiany handlowej w listopadzie 2010

W listopadzie 2010 import towarów do Izraela wyniósł 4,9 mld $, a eksport towarów 4,2 mld $, co oznacza, że deficyt handlowy osiągnął sumę 0,7 mld $. Od początku roku średni miesięczny deficyt handlowy wynosi 610 mln $, a w pojęciach rocznych 7,3 mld $ (w roku 2009 - 4,9 mld $). Dodał : Łukasz Chrzanowski | 21.12.2015 Izrael,Israel

zdjęcie domyślne

Wstępne statystyczne dane gospodarcze Izraela za rok 2010

Z danych opublikowanych przez Centralny Urząd Statystyczny Izraela (CUS) wynika, że liczba ludności Izraela wzrosła w r. 2010 o 1,8%, a produkt krajowy brutto na jednego mieszkańca wzrósł o 2,7%, czyli nieco powyżej średniej w krajach OECD (2,3%), i wyniósł ok. 110 tys. szekli (30,9 tys. $). Dodał : Łukasz Chrzanowski | 21.12.2015 Izrael,Israel

zdjęcie domyślne

Inwestycje krajowe (brutto) w majątek trwały w r. 2010

Inwestycje w majątek trwały w gospodarce izraelskiej (budownictwo niemieszkaniowe, maszyny i sprzęt, środki transportu, aktywa niematerialne) wzrosły w roku 2010 w cenach stałych o 12,7%, po spadku o 9,8% w roku 2009. Inwestycje w majątek trwały w gospodarce, bez statków morskich i powietrznych wzrosły w roku 2010 o 12,1%, po spadku o 10% w roku 2009. Dodał : Łukasz Chrzanowski | 21.12.2015 Izrael,Israel

zdjęcie domyślne

Rynek mleczny w Izraelu w 2010 r.

Izraelski Centralny Urząd Statystyczny (CUS) opublikował dane dotyczące branży mlecznej. Najbardziej wyróżniająca się informacja to skokowy wręcz wzrost importu wyrobów mleczarskich do Izraela w roku 2010 - o 66,5% w porównaniu do roku 2009. Ogólna wartość tego importu osiągnęła 53,8 mln $. Dodał : Łukasz Chrzanowski | 21.12.2015 Izrael,Israel