Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuAnalizy rynkowe

Wyślij Drukuj Pobierz
zdjęcie domyślne

Energia słoneczna w Izraelu

Sytuacja geopolityczna Izraela spowodowała, że kolejne izraelskie rządy, niezależnie od ich opcji politycznej, konsekwentnie dążyły do jak największego uniezależnienia kraju od zewnętrznych dostaw energii i do poszukiwania nowych jej źródeł. Ostatnie odkrycia ogromnych podmorskich złóż gazu w przybrzeżnych wodach Izraela nie zmieniły zasadniczo tego dążenia, choć trudno już obecnie oceniać ich długofalowy wpływ. Dodał : Łukasz Chrzanowski | 21.12.2015 Izrael,Israel

zdjęcie domyślne

Handel zagraniczny Izraela w maju 2011 według grup państw

W kwietniu 2011 import towarów do Izraela (poza diamentami) osiągnął wartość 5,7 mld $. 34% tej sumy stanowił import z krajów Unii Europejskiej, 24% z krajów Azji, 13% ze Stanów Zjednoczonych, a 29% z pozostałych krajów świata.Eksport towarów (poza diamentami) wyniósł w kwietniu 2011 3,8 mld $, co spowodowało, że izraelski deficyt w handlu zagranicznym osiągnął wartość 1,9 mld $. Eksport towarów do krajów Unii Europejskiej stanowił 37% ogólnej sumy eksportu, do Stanów Zjednoczonych 26%, do krajów Azji 18%, a do pozostałych krajów świata 19%. Dodał : Łukasz Chrzanowski | 21.12.2015 Izrael,Israel

zdjęcie domyślne

Handel zagraniczny Izraela w IV kwartale 2011 wg grup państw

Dane izraelskiego Centralnego Urzędu Statystycznego, po zneutralizowaniu wpływów okresowych i czynników nadzwyczajnych, wskazują iż w IV kwartale 2011 nastąpił wzrost eksportu towarów o 17,6% w skali rocznej, po wzroście o 3,9% w skali rocznej w III kw. 2011. Dodał : Łukasz Chrzanowski | 21.12.2015 Izrael,Israel

zdjęcie domyślne

Handel zagraniczny Izraela w roku 2011

Deficyt Izraela w międzynarodowej wymianie towarowej w roku 2011 wyniósł 54,2 mld ILS, w porównaniu do 29,0 mld ILS w roku 2010. Wielkość eksportu towarów (bez statków, samolotów i diamentów) w stosunku do ich importu w roku 2011 wyniosła 74,5%, podczas gdy rok wcześniej 83,2%. Dodał : Łukasz Chrzanowski | 21.12.2015 Izrael,Israel

zdjęcie domyślne

Próba reformy izraelskiego rynku pojazdów samochodowych

Komisja ds. uregulowania izraelskiego rynku pojazdów samochodowych, na czele której stoi były Główny Księgowy Ministerstwa Finansów, prof. Jaron Zalicha, i stąd zwana potocznie „komisją Zalichy”, została powołana przez rząd izraelski w końcu sierpnia 2011. Postawiono przed nią zadanie sformułowania zaleceń dla ograniczenia istniejącej w branży samochodowej koncentracji, zwiększenia konkurencyjności, obniżenia cen nowych samochodów (pochodzących w Izraelu wyłącznie z importu) oraz cen samochodów używanych, a także rozszerzenie wachlarza oferowanych na izraelskim rynku marek i modeli. Dodał : Łukasz Chrzanowski | 21.12.2015 Izrael,Israel

zdjęcie domyślne

Rolnictwo w Izraelu w roku 2011

W roku 2011 wartość produkcji rolniczej w Izraelu wyniosła 28,4 mld ILS (produkcja roślinna 17,1 mld ILS; produkcja zwierzęca 11,3 mld ILS), co oznacza wzrost o 5,6% w porównaniu do roku 2010 (1 ILS ≈ 0,20 €; 1 € ≈ 5 ILS). Dodał : Łukasz Chrzanowski | 21.12.2015 Izrael,Israel

zdjęcie domyślne

Handel zagraniczny Izraela w kwietniu 2012 według grup państw

W kwietniu 2012 import towarów do Izraela (bez diamentów) osiągnął wartość 20,6 mld ILS. 36% tej sumy stanowił import z krajów Unii Europejskiej, 20% z krajów Azji, 10% ze Stanów Zjednoczonych, a 34% z pozostałych krajów świata. Dodał : Łukasz Chrzanowski | 21.12.2015 Izrael,Israel

zdjęcie domyślne

Prace badawczo-rozwojowe na uczelniach wyższych – wydatki na badania finansowane odrębnie

Wydatki na prace badawczo-rozwojowe na wyższych uczelniach zajmujących się nauczaniem oraz pracami badawczymi stanowią 13% całkowitych wydatków na cywilne prace badawczo-rozwojowe w Izraelu. Prace badawcze na uczelniach wyższych są finansowane w dwóch zasadniczych ramach: Dodał : Łukasz Chrzanowski | 21.12.2015 Izrael,Israel

zdjęcie domyślne

Handel zagraniczny Izraela w maju 2012 według grup państw

W maju 2012 import towarów do Izraela (bez diamentów) osiągnął wartość 21,5 mld ILS. 35% tej sumy stanowił import z krajów Unii Europejskiej, 20% z krajów Azji, 12% ze Stanów Zjednoczonych, a 33% z pozostałych krajów świata. Dodał : Łukasz Chrzanowski | 21.12.2015 Izrael,Israel

zdjęcie domyślne

Handel zagraniczny Izraela w październiku 2012 wg grup państw

W październiku 2012 import towarów do Izraela (bez diamentów) osiągnął wartość 23,7 mld ILS. 32% tej sumy stanowił import z krajów Unii Europejskiej, 20% ze Stanów Zjednoczonych, 18% z krajów Azji, a 30% z pozostałych krajów świata. Dodał : Łukasz Chrzanowski | 21.12.2015 Izrael,Israel

zdjęcie domyślne

Sektory tradycyjne w Izraelu

Do sektorów tradycyjnych zalicza się w Izraelu grupę branż technologii tradycyjnych sensu stricto, takich jak przemysł spożywczy (włącznie z napojami), przemysł tytoniowy, przemysł tekstylny, skórzany, odzieżowy i obuwniczy, przemysł papierniczy wraz z branżą drukarską oraz przemysł drzewny i meblowy, a także grupę branż technologii średnio-tradycyjnych, takich jak kopalnictwo (włącznie z rudami żelaza i diamentami), wydobycie ropy i gazu, przemysł tworzyw sztucznych i gumowy, szeroko pojęty przemysł metalurgiczny, budownictwo okrętowe oraz branża biżuteryjna i obróbka diamentów. Dodał : Łukasz Chrzanowski | 21.12.2015 Izrael,Israel

zdjęcie domyślne

Sytuacja ekonomiczna Autonomii Palestyńskiej

Jak poinformowało Centralne Palestyńskie Biuro Statystyczne (CPBS), gospodarka Autonomii Palestyńskiej wzrosła w trzech pierwszych kwartałach 2012 o 6,1%, przy czym wzrost ten w Strefie Gazy był o 2,2% większy, niż na Zachodnim Brzegu, czyli w palestyńskich częściach Judei i Samarii. Należy tu jednak zaznaczyć, że okres ten nie obejmuje czasu, w którym prowadzona była wojskowa operacja „Słup Obłoku”, która przyniosła gospodarce Gazy spore straty. Ponadto, ceny w Autonomii wzrosły od stycznia do września 2012 o 2,9% „konsumując” w ten sposób znaczną część nominalnego wzrostu gospodarczego. Dodał : Łukasz Chrzanowski | 21.12.2015 Izrael,Israel

zdjęcie domyślne

Handel zagraniczny Izraela w roku 2012 według grup państw

W roku 2012 eksport towarów (brutto) z Izraela wyniósł 243,5 mld ILS, co oznacza wzrost o 1,3 mld ILS (0,5%) w stosunku do roku 2011, a import towarów (brutto) do Izraela wyniósł 281,7 mld ILS, co oznacza wzrost o 18,9 mld ILS (7,2%) w stosunku do roku 2011. W roku 2012 zanotowano deficyt (brutto) w międzynarodowym obrocie towarami w wysokości 38,2 mld ILS, podczas gdy w roku 2011 wyniósł on 20,5 mld ILS. Dodał : Łukasz Chrzanowski | 21.12.2015 Izrael,Israel

zdjęcie domyślne

Handel zagraniczny Izraela w roku 2012

Deficyt Izraela w międzynarodowej wymianie towarowej w r. 2012 wyniósł 70,2 mld ILS, w porównaniu do 52,2 mld ILS w r. 2011 oraz 29,0 mld ILS w 2010. Dodał : Łukasz Chrzanowski | 21.12.2015 Izrael,Israel

zdjęcie domyślne

Handel zagraniczny Izraela w styczniu 2013 wg grup państw

Styczeń 2013 W styczniu 2013 import towarów do Izraela (bez diamentów) osiągnął wartość 19,2 mld ILS. 34% tej sumy stanowił import z krajów Unii Europejskiej, 14% ze Stanów Zjednoczonych, 22% z krajów Azji, a 30% z pozostałych krajów świata. Eksport towarów (bez diamentów) w styczniu 2013 wyniósł 12,8 mld ILS, co spowodowało, że izraelski deficyt w handlu zagranicznym osiągnął wartość 6,4 mld ILS. Dodał : Łukasz Chrzanowski | 21.12.2015 Izrael,Israel

zdjęcie domyślne

Handel zagraniczny Izraela w lutym 2013 wg grup państw

W lutym 2013 import towarów do Izraela (bez diamentów) osiągnął wartość 19,1 mld ILS. 32% tej sumy stanowił import z krajów Unii Europejskiej, 10% ze Stanów Zjednoczonych, 20% z krajów Azji, a 38% z pozostałych krajów świata. Dodał : Łukasz Chrzanowski | 21.12.2015 Izrael,Israel

zdjęcie domyślne

Branża meblarska w Izraelu

Pomimo globalnego kryzysu, odbijającego się poważnie na silnie związanej ze światowymi rynkami izraelskiej gospodarce w ogóle, a na skierowanej w znacznej mierze na rynki zagraniczne produkcji sektora zaawansowanego technologicznie w szczególności, tradycyjny przemysł meblowy przeżywa w Izraelu okres rozwoju. Dodał : Łukasz Chrzanowski | 21.12.2015 Izrael,Israel

zdjęcie domyślne

Handel zagraniczny Izraela w marcu 2013 wg grup państw

W marcu 2013 import towarów do Izraela (bez diamentów) osiągnął wartość 17,8 mld ILS. 37% tej sumy stanowił import z krajów Unii Europejskiej, 11% ze Stanów Zjednoczonych, 18% z krajów Azji, a 34% z pozostałych krajów świata. Dodał : Łukasz Chrzanowski | 21.12.2015 Izrael,Israel

zdjęcie domyślne

Handel zagraniczny Izraela w kwietniu 2013 wg grup państw

W kwietniu 2013 import towarów do Izraela (bez diamentów) osiągnął wartość 19,9 mld ILS. 35% tej sumy stanowił import z krajów Unii Europejskiej, 11% ze Stanów Zjednoczonych, 18% z krajów Azji, a 36% z pozostałych krajów świata. Dodał : Łukasz Chrzanowski | 21.12.2015 Izrael,Israel

zdjęcie domyślne

Branża diamentowa w Izraelu

Skromne początki branży diamentowej w Izraelu to rok 1905, gdy uczestniczący w Kongresie Syjonistycznym w Bazylei Żydzi z Belgii i Holandii zaproponowali, że nauczą zawodu szlifierza diamentów przybyłe do ówczesnej Palestyny sieroty po pogromie w Kiszyniowie. W roku 1937 sektor ten był już na tyle rozwinięty, że w Tel Awiwie powstała giełda diamentów. W roku 1961 koncern De Beers, światowy potentat w wydobyciu diamentów z główną siedzibą w Luksemburgu, uznał Izrael za swego największego klienta, będąc aż do końca XX także głównym dostawcą diamentów nieoszlifowanych dla Izraela. Dodał : Łukasz Chrzanowski | 21.12.2015 Izrael,Israel