Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuCo kupić, a co sprzedać

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Bartosz Kniecicki | 2017-07-06 12:48:01
izrael, handel, eksport, import, gospodarka

Polsko-izraelska wymiana handlowa po stronie eksportu i importu to głównie produkty elektromaszynowe, wyroby chemiczne i żywność. W ostatnich latach obroty handlowe z Izraelem stanowiły około 0,2 proc. całkowitej wymiany handlowej Polski. Mimo to obserwuje się rosnące zainteresowanie rynkiem izraelskim wśród polskich producentów.

 

 

Eksport całkowity w 2015 wyniósł 248.7 mld NIS. Eksport towarów (bez diamentów) powyżej 4 mld NIS był zanotowany podczas wymiany z: USA 43 mld NIS, Anglia 14.1 mld NIS, Chiny 12.1 mld NIS, Holandia 8.3 mld NIS, Wietnam 7 mld NIS, Turcja 6.6 mld NIS, Francja 5.6 mld NIS, Malezja 5.5 mld NIS, Niemcy 5.4 mld NIS oraz Indie 5.2 mld NIS.

 

Import całkowity wyniósł w 2015  241.1 mld NIS.  Import towarów (bez diamentów) powyżej 4 mld NIS był zanotowany podczas wymiany z: USA 29.1 mld NIS, Chiny 22.1 mld NIS, Niemcy 14.8 mld NIS, Szwajcaria 13.8 mld NIS, Włochy 9.6 mld NIS, Turcja 9.5 mld NIS, Holandia 9.4 mld NIS, Anglia 8.7 mld NIS. Powyżej 4 mld NIS mieszczą się jeszcze: Francja, Hiszpania, Irlandia, Korea Południowa, Hongkong i Japonia.

 

Towary eksportowe Izraela to:

 • maszyny i urządzenia
 • software
 • szlifowane diamenty
 • produkty rolne
 • chemikalia
 • tekstylia i dodatki

 

źródło: Bank Światowy (styczeń 2015 r.)

 

Wykaz największych partnerów handlowych Izraela

 

Import (bez diamentów)

mld NIS

Eksport (bez diamentów)

mld NIS

USA

29,1

USA

43,0

Chiny

22,1

Wielka Brytania

14,1

Niemcy

14,8

Chiny

12,1

Szwajcaria

13,8

Holandia

8,3

Włochy

9,6

Wietnam

7,0

Turcja

9,5

Turcja

6,6

Holandia

9,4

Francja

5,6

Wielka Brytania

8,7

Malezja

5,5

Francja

4,4

Niemcy

5,4

Hiszpania

4,1

Indie

5,2

 

źródło: Centralne Biuro Statystyczne Izraela

 

Izrael sprowadza z zagranicy przede wszystkim:

 • surowce
 • sprzęt wojskowy
 • dobra inwestycyjne
 • diamenty nieoszlifowane
 • paliwa
 • zboża
 • dobra konsumpcyjne
   

źródło: Bank Światowy (styczeń 2015 r.)

 

Ze względu na sprzyjające i zróżnicowane warunki klimatyczne Izraela oraz wysoko rozwinięte technologie produkcji rolnej, większość płodów rolnych pochodzi z produkcji miejscowej. Klimat tego kraju sprzyja produkcji jabłek, gruszek czy wiśni, ale też umożliwia uprawę bananów, mango i kiwi.

Podobnie jest z warzywami. W Izraelu uprawiane są m.in. pomidory, bakłażany, ziemniaki, pietruszka czy seler. Nadwyżki tych upraw przeznaczane są na eksport.

Hodowane w wyspecjalizowanych fermach izraelskie krowy, dzięki swej wydajności zapewniają pełne pokrycie krajowego popytu na mleko i inne wyroby nabiałowe. Izrael jest też w pełni samowystarczalny w produkcji jaj i drobiu, włącznie z bardzo popularnym na tym rynku mięsem indyczym.

W tej sytuacji głównym towarem importowym w branży żywności pozostają zboża i soja (głównie z Ameryki Północnej) oraz wołowina (z Ameryki Południowej).

Import do Izraela produktów rolno-spożywczych ogranicza się do stosunkowo niewielkich ilości niszowych wyrobów, takich jak francuskie sery, duńskie masło czy owoce leśne, a także niektórych, przetworzonych wyrobów rolnych z Polski (np. ogórki konserwowe), Łotwy (np. szproty), Ukrainy (np. kasza gryczana).

Import całkowity wyniósł w 2015 241.1 mld NIS. Import z krajów Unii Europejskiej stanowił 36,4 proc, ze Stanów Zjednoczonych 13 proc., 24,6 proc. z krajów Azji, oraz 26 proc. z pozostałych państw świata.

Eksport całkowity w 2015 wyniósł 248.7 mld NIS. Głównymi odbiorcami towarów z Izraela były Stany Zjednoczone, do których eksport stanowił 28,3 proc. ogólnej sumy eksportu, kraje Unii Europejskiej  25,2  proc. udziału w eksporcie, kraje Azji z 27,7 proc., oraz pozostałe kraje świata (18,8 proc.).

Izrael od początku roku 2015 zanotował deficyt wymiany towarowej (bez diamentów) z krajami Unii Europejskiej, który wyniósł 28,7 mld NIS, co oznacza wzrost deficytu o 21,1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. 

Deficyt w obrocie towarowym (bez diamentów) z krajami Azji od początku roku 2015 wyniósł 6,4 mld NIS i był niższy o 53,9 proc. niż w tym samym okresie roku poprzedniego.

Wymiana handlowa ze Stanami Zjednoczonymi (bez diamentów) w 2015 roku zakończyła się wartością dodatnią w wysokości 13.9 mld NIS.

Deficyt w handlu z pozostałymi krajami świata (bez diamentów) osiągnął 12.9 mld NIS i jest niższy o 48.4 proc. w porównaniu do 2014.

 

Handel z Polską

 

Wymiana handlowa pomiędzy Polską i Izraelem stanowi nadal marginalną wielkość w eksporcie i imporcie obydwu krajów i łączne obroty nie przekraczają 550 mln $, przy czym począwszy od roku 2010 eksport i import osiągają zbliżone do siebie wartości (220-270 mln $). Należy jednak zauważyć, że o ile eksport z Izraela do Polski utrzymuje się w zasadzie na niezmienionym poziomie z lekką tendencją zniżkową, to polski eksport do Izraela notuje stałą tendencję wzrostową (z lekkim załamaniem w roku 2012). Według polskich danych (Insigos) eksport do Izraela osiągnął dynamikę 127,8 proc., a import – 105 proc (w Euro).

Bardzo ważnym towarem w polskim eksporcie jest mięso. Eksport mięsa wołowego do Izraela zwiększył się w roku 2015 o 126 proc., Jest to spowodowane przywróceniem w grudniu 2014 roku uboju rytualnego w Polsce. Przewiduje się, że tak szybki trend wzrostowy utrzyma się w roku 2016 ze względu głównie na bardzo dobrą jakość polskiego mięsa, jego smak i cenę oraz warunki techniczne produkcji. Polska jest jednym z pierwszych państw UE, które przeszły procedurę tzw. pre-listing, polegającą na zatwierdzeniu pierwszych (w wypadku Polski – trzech) zakładów pod względem zgodności z izraelskimi przepisami fitosanitarnymi, co skutkuje prawem do dalszej certyfikacji kolejnych zainteresowanych zakładów już przez polskie służby weterynaryjne.

Według danych izraelskiego Centralnego Urzędu Statystycznego głównymi towarami eksportowanymi z Polski do Izraela w 2015 były: przetwory spożywcze, napoje, tytoń (67,7 mln $), maszyny i urządzenia mechaniczne (55,9 mln $), zwierzęta żywe; produkty zwierzęce (33,8 mln $), produkty przemysłu chemicznego (30,7 mln $), pojazdy, samoloty i akcesoria (16,5 mln $) oraz metale nieszlachetne; wyroby metalowe (10,6 mln $). Należy przy tym wziąć pod uwagę, że są to dane według kraju zakupu, a nie według kraju producenta, i rzeczywiste dostawy polskich produktów do Izraela są większe. Według danych CUS łączna wartość izraelskiego importu z Polski w roku 2015 wyniosła 269 mln USD (wzrost w stosunku do roku 2014 o 24,4 mln $).

Główni eksporterzy to: Michelin Polska SA, Pfeifer & Langen, Volvo Polska Sp. z o.o. , Action SA, BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., Bumar Amunicja SA, Cereal Partners Poland, Toruń Pacific Sp. z o.o. EKO-VIT p. z o.o., FERRERO Polska Sp. z o.o., General Motors Manufacturing Poland, Sp. z o.o.

Te same grupy produktów, które dominują w eksporcie, są również towarami najczęściej importowanymi z Izraela do Polski. Aż 41 procentowy udział w całości importu posiadają produkty przemysłu elektromaszynowego (w tym: aparatura do telefonii i telegrafii bezprzewodowej, aparatura do sygnalizacji, przyrządy i urządzenia medyczne, części i akcesoria samochodowe oraz maszyn).

 

Głównymi towarami w polskim imporcie były: produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych (75,4 mln $), maszyny, urządzenia elektryczne oraz części (47 mln $), tworzywa sztuczne, kauczuk i wyroby (20,9 mln $), metale nieszlachetne i wyroby (19,6 mln $), produkty mineralne (18,7 mln $), urządzenia optyczne, fotograficzne, pomiarowe, kontrolne i instrumenty medyczne (17,4 mln $), tekstylia i wyroby tekstylne (13,5 mln $). Według danych CUS łączna wartość izraelskiego eksportu do Polski w roku 2015 wyniosła 231,2 mln $ (spadek o 14,7 mln $ w stosunku do roku 2014).

Główni importerzy to: Brembo Sp. z o.o., Ekoland Sp. z o.o., Eurocast Sp. z o.o., Fresh World International Sp. z o.o., Iscar Poland Sp. z o.o., Mokate Sp. z o.o., Zakład Farmaceutyczny Adamed Sp. z o.o., Azelis Poland Sp. z o.o., Bumar PCO SA., Dell (Poland) Sp. z o.o.

 

Wymiana handlowa z Polską

 

w mln dol.

2013

2014

2015

Dynamika

2014/2015=100 proc.

Obroty

452,8

491,2

500,2

101,83

Eksport

237,8

244,6

269

109,98

Import

214,9

245

231,2

93,76

Saldo

22,9

-0,4

37,8

 

Źródło: Centralnego Biura Statystycznego Izraela

 

W 2009 r. po raz pierwszy w okresie obejmującym ostatnie 10 lat Polska odnotowała dodatnie saldo w obrotach handlowych z Izraelem i zdołała je utrzymać w kolejnych latach.
 

Możliwości zwiększenia polskiego eksportu

 

Perspektywy rozwoju wzajemnych stosunków gospodarczych pomiędzy Polską a Izraelem są w zasadniczym stopniu zdeterminowane specyfiką kraju urzędowania.

Ze względu na potencjał technologiczny Izraela oraz jeden z najbardziej skutecznych na świecie systemów innowacji, dalsza współpraca gospodarcza powinna zostać ukierunkowana szczególnie na rozwój relacji w sektorach zaawansowanych technologicznie oraz korzystanie z izraelskich praktyk w zakresie transferu technologii i rozwiązań systemowych związanych z podnoszeniem innowacyjności gospodarki. 

Dotychczasowe doświadczenia wskazują na duże szanse rozwoju relacji biznesowych i naukowo-technologicznych w takich sektorach jak IT/ICT, biotechnologia i medycyna (w tym sprzęt medyczny), wybrane technologie środowiskowe, nanotechnologia.

Duże znaczenie dla rozwoju polsko-izraelskiej współpracy w sektorach zaawansowanych ma również polsko-izraelski program współpracy badawczo-rozwojowej. Szczególnie przydatne dla strony polskiej powinno być korzystanie z doświadczeń izraelskich w zakresie niezwykle skutecznej komercjalizacji wyników badań naukowych.

W odniesieniu do sektorów tradycyjnych, Polska ma w swojej ofercie większość produktów importowanych przez Izrael, niemniej jednak relatywnie mały rynek oraz stosunkowo wysokie koszty transportu sprawiają, iż kraj ten może być postrzegany przez polskich eksporterów jako mniej atrakcyjny, niż np. sąsiednie rynki europejskie.

Wśród towarów, które mają duże perspektywy sprzedaży, są: żywność, przede wszystkim mięso wołowe, napoje, mrożone owoce i warzywa oraz słodycze. Kolejną grupę stanowią urządzenia mechaniczne i elektryczne oraz meble. WPHI otrzymało również dużą liczbę zgłoszeń od polskich producentów i dystrybutorów sprzętu, urządzeń budowlanych i akcesoriów budowlanych. To grupa produktów, które potencjalnie mogą znaleźć odbiorców na rynku izraelskim.

Rozwijającym się stopniowo segmentem rynku produktów spożywczych jest zdrowa, ekologiczna żywność. Spory potencjał posiadają również metale i wyroby z nich, w szczególności profile stalowe kęsy, srebro i cynk. Potencjalnym towarem eksportowym są także surowce (Izrael posiada bardzo ubogie zasoby surowców własnych). Widać duże zapotrzebowanie na maszyn i urządzeń, zwłaszcza dla sektora infrastruktury, budownictwa i rolnictwa.

Obserwuje się duże zainteresowanie zakupem drewna, pojawiają się zapytania odnośnie możliwości zakupu komponentów i części zamiennych dla motoryzacji. Rośnie eksport pojazdów i ich części, głównie autobusów. Istnieje również możliwość eksportu kabli elektrycznych i energetycznych.

Polska ma w swej ofercie większość produktów importowanych przez Izrael z całego świata. Możliwości zwiększenia polskiego eksportu są możliwe w grupie maszyn i urządzeń, zwłaszcza dla infrastruktury, a także surowców.

Wśród najbardziej perspektywicznych branż należy wymienić żywność, której udział w polskim eksporcie do Izraela systematycznie rośnie. Istnieje duże zapotrzebowanie na mięso wołowe, mrożone owoce, jagody, warzywa, produkty ziemniaczane. Kolejną grupę stanowią produkty przemysłu elektromaszynowego, papierniczego oraz meble.

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Etykieciarki do butelek

    Etykieciarki przemysłowe – inwestycja, która się opłaca Aplikat...
Polska - Toruń 2021-11-27 Dodał: Helan Paczek Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Katalogi stron

Link building – taktyka pozyskiwania linków Żeby osiągnąć jak największą widzialn...
Polska - Toruń 2021-11-27 Dodał: Helan Paczek Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Stomatolog

Jak wybielić zęby? Dentysta Toruń Wybielanie zębów to jeden z napopularnieszych zabi...
Polska - Toruń 2021-11-27 Dodał: Helan Paczek Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert