Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuReguły koszerności

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Bartosz Kniecicki | 2017-07-06 12:48:47
izrael, certyfikaty, licencje

Poza taryfami celnymi, licencjami importowymi, przepisami fitosanitarnymi czy ustalaniem kwot importowych, w Izraelu ważną rolę odgrywają także religijnie motywowane reguły koszerności, szczególnie złożone w przypadku mięsa, wyrobów mięsnych, ryb i nabiału.

Koszerne lub niekoszerne może być prawie wszystko - od produktów spożywczych, poprzez pasty do zębów i inne środki higieny, aż po klej na znaczkach.

Chociaż w przypadku większości wyrobów ich koszerność nie jest warunkiem koniecznym dla importu, to w praktyce - jeśli mowa o towarach w większych ilościach, które mają trafić do większych sieci dystrybucji - jest ona wymogiem niezbędnym. Ustalone jeszcze w Biblii reguły koszerności i rozbudowywane w późniejszych wiekach w Talmudzie i orzeczeniach rabinów są tak skomplikowane i złożone, że dla przygotowania wyrobu mającego otrzymać certyfikat koszerności wymagana jest specjalistyczna wiedza dostępna tylko rabinom.

Na etapie importu reguły koszerności są egzekwowane przez właściwą jednostkę Ministerstwa ds. Wyznań. Natomiast na etapie dystrybucji wszystkie (poza jedną: Tiv-Taam) większe sieci handlowe z własnej inicjatywy stosują się do tych zasad, korzystając z usług lokalnych rabinatów (70 proc. izraelskich konsumentów preferuje zakup wyrobów z certyfikatem koszerności). Dla przykładu, do Izraela nie można importować mięsa wieprzowego, które z zasady i w całości jest niekoszerne. Nie jest ono także dostępne w wielkich sieciach dystrybucyjnych przestrzegających koszerności, natomiast mięso wieprzowe sprzedawane w kilku małych sieciach oraz w coraz liczniejszych sklepach lokalnych pochodzi od kilku miejscowych producentów. Największym z nich jest mieszczący się w północnym Izraelu kibuc Mizra, wytwarzający także objęte zakazem importu wędliny.

Import produktów i płodów rolnych podlega badaniom fitosanitarnym, co znajduje się w gestii Ministerstwa Rolnictwa. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie http://www.health.gov.il/English/Pages/HomePage.aspx

Kontakt do Ministerstwa Zdrowia w sprawach importu żywności:

tel: +972-3-6270100,

fax: +972-3-5619549.
 

Szersze informacje dostępne są na stronie: www.health.gov.il

Leki i kosmetyki:

http://www.health.gov.il/English/Topics/PharmAndCosmetics/Pages/default.aspx

Żywność:

http://www.health.gov.il/English/Topics/FoodAndNutrition/Pages/default.aspx

 

Całkowity zakaz importu

Przedsiębiorcy planujący eksport swoich towarów do Izraela powinni dokładnie zapoznać się z zasadami dotyczącymi udostępniania rynku dla firm zagranicznych. Najpierw powinno się sprawdzić, czy towar, który ma być sprowadzony do Izraela, nie podlega całkowitemu zakazowi importu. Do takich towarów należą między innymi:

 • maszyny do gier losowych
 • urządzenia zakłócające laserowy pomiar prędkości pojazdów
 • wyroby mogące służyć do podburzenia do terroru lub przemocy
 • wyroby łatwopalne
 • wyroby niebezpieczne (a także niebezpieczne zwierzęta)
 • broń palna, itp.
   

Lista wyrobów zakazanych jest co jakiś czas aktualizowana. Dodano do niej np. wyroby o nadmiernym zużyciu energii oraz produkty testowane na zwierzętach (głównie kosmetyki i środki czyszczące).

Podstawa prawna całkowitego zakazu importu to Rozporządzenie Administracji Celnej z roku 2005 wraz z kolejnymi uzupełnieniami.

 

Import za zezwoleniem 

Istnieje druga grupa wyrobów, które wolno importować wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu specjalnego zezwolenia odpowiednich władz. Dla przykładu, aby sprowadzać do Izraela sprzęt łączności (telefony stacjonarne i komórkowe, sekretarki elektroniczne, faksy, modemy do komputerów) należy uzyskać odpowiednie zezwolenie Ministerstwa Łączności. Nie wolno także importować:

 • roślin bez zgody Ministerstwa Rolnictwa
 • lekarstw bez zgody Ministerstwa Zdrowia
 • części zamiennych do samochodów bez zgody Ministerstwa Transportu, itp.
   

Dlatego przed podjęciem jakichkolwiek dalszych kroków należy sprawdzić, czy dany towar lub wyrób wolno w ogóle sprowadzać do Izraela. Jeśli nie jest on objęty całkowitym zakazem, to czy nie jest wymagane uzyskanie odpowiedniego zezwolenia. Można tego dokonać za pośrednictwem Centrum Informacyjnego Administracji Handlu Zagranicznego w Ministerstwie Gospodarki i Przemysłu. Szczegółowe informacje na ten temat znaleźć można na stronie http://www.economy.gov.il/English/Pages/default.aspx​.

Po nadejściu importowanego towaru do Izraela należy podjąć działania, bez których nie zostanie on zwolniony z magazynów celnych. W przypadku importu towarów w dużych ilościach warto zatrudnić dla wykonania tych działań wyspecjalizowaną firmę (agencję celną), która będzie reprezentowała importera w procesie zwalniania towarów. Do podstawowych obowiązków importera przed zwolnieniem towaru należy uiszczenie opłat celnych.

 

Rynek leków i preparatów medycznych 

Warunkiem wstępnym dla produkcji, importu i sprzedaży preparatu medycznego w Izraelu jest jego rejestracja w Księdze Leków. Rejestracji dokonuje Wydział Rejestracji Departamentu Farmaceutycznego Ministerstwa Zdrowia w Jerozolimie. Rejestracja leków jest procesem, który kończy się wydaniem zezwolenia na sprzedaż danego leku na terenie Państwa Izrael, bądź – w uzasadnionych przypadkach – odmową wydania takiego zezwolenia. Jej celem jest zagwarantowanie ochrony zdrowia publicznego i stanowi ona swego rodzaju barierę przed sprzedażą medykamentów o nieodpowiedniej jakości i zagrażających zdrowiu.

Rejestracja leków to proces złożony, związany z prowadzeniem badań i pogłębioną analizą danych przedkładanych w teczce rejestracji leku. Decyzja o rejestracji leku jest podejmowana dopiero wtedy, gdy informacja na jego temat zostanie sprawdzona w sposób dogłębny i z należytą ostrożnością.

Każdy preparat medyczny powinien posiadać swą teczkę rejestracyjną, a wnioskujący o rejestrację winien uczynić to za pośrednictwem swego „naczelnego aptekarza”, uprawnionego do rejestrowania lekarstw w Izraelu. W przypadku importu preparatów medycznych wnioskujący o rejestrację musi być izraelskim przedstawicielem zagranicznego producenta lub podmiotu posiadającego prawo do sprzedaży danego preparatu medycznego.

Zezwolenie wydawane jest na pięć lat i po upływie tego okresu należy wznowić rejestrację, przy czym wznowienie takie będzie ważne na okres do dziesięciu kolejnych lat. Proces wydawania zezwolenia może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy.

 

Produkty rolne 

Do wwozu produktów rolnych potrzebna jest zgoda z Ministerstwa Rolnictwa, a dokładniej Departamentu Weterynarii oraz Koszerności. Produkty żywnościowe dzielą się na standardowe i wrażliwe. W odniesieniu do wrażliwych procedura określana jest odrębnie dla każdego produktu.

Najskuteczniejszym sposobem przeprowadzenia procedury jest dostarczenie produktu do badań. Dokonujący zgłoszenia winien posługiwać się numerem importera.